ตำบลดองกำเม็ด

ตำบลในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ตำบลดองกำเม็ด เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอขุขันธ์ ชื่อตำบลมาจากภาษาเขมรถิ่นไทย คำว่า "ดอง" แปลว่า "ด้าม" ส่วนคำว่า "กำเม็ด" แปลว่า "มีด" ดังนั้นความหมายของชื่อตำบลนี้คือ "ด้ามมีด"

ตำบลดองกำเม็ด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Dong Kammet
ประเทศไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภออำเภอขุขันธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด32.40 ตร.กม. (12.51 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)
 • ทั้งหมด7,073 คน
 • ความหนาแน่น218.30 คน/ตร.กม. (565.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 33140
รหัสภูมิศาสตร์330504
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลดองกำเม็ดตั้งอยู่ทางตอนกลางของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านหัวเสือ บ้านสระภูมิ ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านปะอุง บ้านไลย์พัฒนา ตำบลจะกง บ้านเวียน บ้านพยอม บ้านตาเสก ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านชำแระเหนือ บ้านสะอาง บ้านสนวน ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านใจดี บ้านใจดีกลาง บ้านใจดีเหนือ ตำบลใจดี บ้านระกา ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์

การปกครอง

แก้

ตำบลดองกำเม็ดแบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านกันจาน
 • หมู่ที่ 2 บ้านบิง
 • หมู่ที่ 3 บ้านสวาย
 • หมู่ที่ 4 บ้านตราง
 • หมู่ที่ 5 บ้านดองกำเม็ด
 • หมู่ที่ 6 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
 • หมู่ที่ 7 บ้านตราด
 • หมู่ที่ 8 บ้านตาโคล
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองปิงปอง
 • หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์สยาม
 • หมู่ที่ 11 บ้านบิงใต้

การศึกษา

แก้

มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด
 • โรงเรียนบ้านตรางสวาย
 • โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
 • โรงเรียนบ้านกันจาน

การสาธารณสุข

แก้

เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบดูแลประชากรทั้งตำบล

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันจาน

เศรษฐกิจ

แก้

ตำบลดองกำเม็ดเป็นส่วนต่อขยายเมืองทางด้านทิศเหนือของตัวเมืองขุขันธ์ตามแนวถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ทำให้มีสถานประกอบการเปิดกิจการหลายแห่ง

 • สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส
  • สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาบ้านบิงใต้
  • สถานีบริการแก๊ส LPG ครูอู๋
 • สถานที่พัก
  • ระเบียงน้ำรีสอร์ท
  • บ้านบิงรีสอร์ท
  • ระนารีสอร์ท
 • โชว์รูมจำหน่ายและบริการเครื่องจักรกลการเกษตร
  • คูโบต้าเจริญชัย สาขาขุขันธ์