รายชื่อวัดในจังหวัดบุรีรัมย์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดบุรีรัมย์

พระอารามหลวงในจังหวัดบุรีรัมย์แก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดบุรีรัมย์แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอกระสังแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอแคนดงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอชำนิแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอโนนสุวรรณแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอห้วยราชแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอคูเมืองแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอนางรองแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอนาโพธิ์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอโนนดินแดงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

 • วัดส้มป่อย ตำบลส้มป่อย
 • วัดหนองกก ตำบลส้มป่อย
 • วัดหนองสะกวน ตำบลส้มป่อย
 • วัดโนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง
 • วัดโนนดินแดงเหนือ ตำบลโนนดินแดง
 • วัดซับคะนิง ตำบลโนนดินแดง
 • วัดซับสมบูรณ์ ตำบลโนนดินแดง
 • วัดหนองเสม็ดวนาราม ตำบลลำนางรอง
 • วัดใหญ่ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง
 • วัดป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง
 • วัดป่าเขากระเจียว ตำบลลำนางรอง
 • วัดลำนางรองเหนือ ตำบลลำนางรอง
 • วัดคลองหินใน ตำบลลำนางรอง
 • วัดคลองหินนอก ตำบลลำนางรอง
 • วัดฐานเจ้าป่า ตำบลลำนางรอง

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านกรวดแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านด่านแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอประโคนชัยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอปะคำแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอพลับพลาชัยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอพุทไธสงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอละหานทรายแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอลำปลายมาศแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอสตึกแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอหนองกี่แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอหนองหงส์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

 วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอห้วยราชแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. วัดหนองป่าพง,"สาขาวัดหนองป่าพงในประเทศไทย[1] เก็บถาวร 2016-07-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน",2012, 2015-05-25.

ดูเพิ่มแก้ไข