วัดป่าเขาน้อย (จังหวัดบุรีรัมย์)

วัดในจังหวัดบุรีรัมย์

วัดป่าเขาน้อย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่กว่า 1,132 ไร่ อยู่ติดกับเขตวนอุทยานเขากระโดง[1]

วัดป่าเขาน้อย
แผนที่
ที่ตั้งตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดป่าเขาน้อยตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2482 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2541[2] เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตที่ได้พัฒนาขึ้นตามปณิธานของพระโพธิธรรมจารย์เถร หรือหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ อดีตเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนทั่วไป[3]

สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นของวัดคือ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวโจคณานุสรณ์ เป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงแบบปราสาทหินซึ่งถอดแบบมาจากปราสาทหินพนมรุ้ง[4] โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูงกว่า 31 เมตร ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยได้มีการออกแบบให้พื้นที่ชั้นล่างมีพื้นที่ใช้สอยเป็นที่ปฏิบัติภาวนา และมีส่วนที่แสดงภาพประวัติของหลวงปู่สุวัจน์ ชั้นสองเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนและเก็บอัฐบริขารของหลวงปู่สุวัจน์ เจดีย์เปิดเมื่อ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2550[5] นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์พระโพธิธรรมจารย์เถร อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดป่าเขาน้อย". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.[ลิงก์เสีย]
  2. "วัดป่าเขาน้อย". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจนคุณานุสรณ์ (วัดป่าเขาน้อย)". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
  4. "ชมศิลปะ วัดป่าเขาน้อย วัดสวย บุรีรัมย์ กราบพระบรมธาตุ เสริมสิริมงคล".
  5. "พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.