วัดสุรินทรารมณ์

วัดในจังหวัดบุรีรัมย์

วัดสุรินทรารมณ์ หรือ วัดโคกยาง ตั้งอยู่ที่ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2485 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2528[1]

วัดสุรินทรารมณ์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสุรินทรารมณ์, วัดโคกยาง
ที่ตั้งตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

เมื่อ พ.ศ. 2484 ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านโคกยาง หมู่ที่ 3 ในสมัยนั้น โดยการนำของนายอ้วน วิภาหัสน์ ชักชวนประชาชนนำสร้างศาลา ในที่ดิน เป็นที่ป่าสงวน บนเนื้อที่ 20 ไร่ 27 ตารางวา โดยมีการขออนุญาต ตั้งเป็นสำนักสงฆ์แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต และในปีต่อมาจึงได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ได้ ประชาชนจึงได้ร่วมกันสร้างกุฏิขนาดเล็กชนิดถาวรขึ้น 1 หลัง

วัดมีพระภิกษุสมัน มูลปัญโญ ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก ต่อมาจึงได้มีการก่อสร้างถาวรวัตถุเพิ่มขึ้น เช่นสร้าง กุฏิหลังใหญ่ สร้างศาลาการเปรียญ สร้างอุโบสถด้วยไม้เนื้อแข็ง ได้รับอนุญาตให้ผูกพัทธสีมาและเปลี่ยนชื่อวัด จากวัดบ้านโคกยาง มาเป็น "วัดสุรินทรารมณ์" ในปีพุทธศักราช 2502 พระภิกษุสมัน มูลปัญโญ ได้รับตำแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่บุตรหลานในเขตบริการและเขตใกล้เคียงของวัด เป็นเวลา 2 ปี ท่านจึงได้ลาสิกขาบทเมื่อปี พุทธศักราช 2504

อ้างอิง แก้

  1. "วัดสุรินทรารมณ์". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.