ตำบลกู่สวนแตง

ตำบลในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

ตำบลกู่สวนแตง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร มีโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์คือ ปรางค์กู่สวนแตง

ตำบลกู่สวนแตง
ปราสาทกู่สวนแตง
อักษรไทยตำบลกู่สวนแตง
อักษรโรมันTambon Ku Suan Taeng
จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ประชากร
 (พ.ศ. 2561)[1]
 • ทั้งหมด3,968 คน
รหัสไปรษณีย์ 31120
รหัสภูมิศาสตร์311904
เว็บไซต์kusuantang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เดิมทีพื่นที่ของตำบลกู่สวนแตงอยู่ในการปกครองของตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากความไม่สะดวกในการติดต่อราชการของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลกู่สวนแตงในปัจจุบัน ประกอบกับตำบลหนองแวงนั้นมีพื้นที่กว้างขวางและประชากรในการปกครองจำนวนมาก ทำให้การอำนวยความสะดวกและการดูแลไม่ทั่วถึง จึงได้มีการแยกพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ออกจากเขตการปกครองตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเป็นตำบลกู่สวนแตง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตั้งชื่อตามหมู่บ้านกู่สวนแตงและปรางค์กู่สวนแตง ซึ่งเป็นโบราณสถานในพื้นที่ เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยประกาศจากกระทรวงมหาดไทย ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านกู่สวนแตง โอนจาก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่ที่ 2 บ้านดงยาง โอนจาก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่ที่ 3 บ้านบาก โอนจาก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ม โอนจาก หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่ที่ 5 บ้านโนนไฮ โอนจาก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองห้อง โอนจาก หมู่ที่ 16 ตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่ที่ 7 บ้านโคกจิกน้อย โอนจาก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่ที่ 8 บ้านหนองเรือ โอนจาก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการแยกเขตพื้นที่การปกครองของตำบลหนองแวง ตำบลทองหลาง ตำบลกู่สวนแตง ตำบลหนองเยือง และตำบลแดงใหญ่ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้นในปัจจุบัน ตำบลกู่สวนแตง จึงอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย  สภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง ในฤดูร้อนอากาศร้อนมาก  พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยตะกั่ว ลำสะแทด ตำบลกู่สวนแตงมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

หลังจากที่แยกเขตพื้นที่จากตำบลหนองแวงในปี พ.ศ. 2528 จำนวน 28 หมู่บ้าน ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 4 หมู่บ้าน รวมเป็น 12 หมู่บ้านในปัจจุบัน โดยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

 • หมู่ที่ 1 บ้านกู่สวนแตง
 • หมู่ที่ 2 บ้านดงยาง
 • หมู่ที่ 3 บ้านบาก
 • หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ม
 • หมู่ที่ 5 บ้านโนนไฮ
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองห้อง
 • หมู่ที่ 7 บ้านโคกจิกน้อย
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองเรือ
 • หมู่ที่ 9 บ้านประดู่
 • หมู่ที่ 10 บ้านน้อย
 • หมู่ที่ 11 บ้านนาฝาย
 • หมู่ที่ 12 บ้านหลุบทุ่ม

สถานศึกษาแก้ไข

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่

 • โรงเรียนวัดสมณาวาส
 • โรงเรียนบ้านโนนไฮ
 • โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
 • โรงเรียนบ้านหนองเรือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง 2 แห่ง ได้แก่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมณาวาส
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรือ

สาธารณสุขแก้ไข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาก

อ้างอิงแก้ไข

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอลำปลายมาศ อำเภอนางรอง กิ่งอำเภอหนองหงส์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอสตึก และอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

 1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 ตำบลกู่สวนแตง". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)