เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์

เทศบาลตำบลในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์  เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งใน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านใหม่ไชยพจน์

Ban Mai Chaiyaphot
คำขวัญ: 
เกษตรกรรมล้ำหน้า พัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของเศรฐกิจพอเพียง
บ้านใหม่ไชยพจน์ ตั้งอยู่ใน จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
แผนที่แสดงที่ตั้งของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ในประเทศบุรีรัมย์
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°34′53″N 102°49′52″E / 15.58139°N 102.83111°E / 15.58139; 102.83111
ประเทศ ไทย
จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ตำบลหนองแวง ทองหลาง
การปกครอง
 • ประเภทเทศบาลตำบล
 • นายกเทศมนตรีนายประกาศิต วัดไธสง
ประชากร
 • ทั้งหมด4,365 คน
เขตเวลาUTC+7 (Thailand)
โทรศัพท์(+66) 0-4465-0320
เว็บไซต์http://www.banmai-munic.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล บ้านใหม่ไชยพจน์ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ด้วยพื้นที่ 11.68 ตารางกิโลเมตร นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด แม้จะยังไม่มี สำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตามในเบื้องต้นได้ใช้ชั้นบนของศาลาประชาคมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์เป็น สำนักงาน ต่อมาขอเช่าอาคารพาณิชย์บริเวณปากทางเข้าโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมเป็นสำนักงานอยู่ระยะหนึ่ง จนมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และได้ประชุมสภามีมติซื้อที่ดินบริเวณติดเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 เส้นทาง บ้านใหม่ไชยพจน์ - หนองสองห้อง เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ที่ตั้งแก้ไข

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 86 กิโลเมตร

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทองหลาง ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยจพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองแวง ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยจพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยจพจน์จังหวัดบุรีรัมย์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองเยือง ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยจพจน์จังหวัดบุรีรัมย์

ชุมชนแก้ไข

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านกม. ศูนย์ ตำบลหนองแวง
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองแวง
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองแวง
 • หมู่ที่ 4 บ้านหัวฝาย ตำบลหนองแวง
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวงน้อย ตำบลหนองแวง
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง
 • หมู่ที่ 8 บ้านหัวถนน (บางส่วน) ตำบลทองหลาง
 • หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวขาว ตำบลหนองแวง

ประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จำนวนทั้งสิ้น 4,300 คน เป็นชาย 2,140 คน เป็นหญิง 2,160 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,246 หลังคาเรือน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,287 คน เป็นชาย 1,616 คน เป็นหญิง 1,671 คน เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อ พื้นที่รวมทั้งหมดจะมีค่าประมาณ 368.15 คน/ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ทั้งหมด 11.68 ตารางกิโลเมตร)


อ้างอิงแก้ไข