รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2565

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2565/2022 เรียงตามวันฉาย

ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ผู้กำกับ นักแสดง เข้าฉายวันแรก หมายเหตุ
เวลา Anatomy of Time จักรวาล นิลธำรงค์ เทวีรัตน์ ลีลานุช
ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์
โสระบดี ช้างศิริ
วัลลภ รุ่งกำจัด
เผ่าภูมิ ชิวารักษว์
นพชัย ชัยนาม
รวิภา ศรีสงวน
วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล
ทองขาว ภัทรโชคชัย
20 มกราคม 2022
หร่อยจังจ้าว The Perfect Couple ราเมศ เรืองประทุม ณฉัตร จันทพันธ์
ภัทรากร ตั้งศุภกุล
สุกวิณ แก้วพิกุล
ฌนิศชา พิมล์ทอง
สหัสวรรษ ชอบชิงชัย
ณัฐนันท์ ต้นศึกษา
นาตยา จันทร์รุ่ง
สนธยา ชิตมณี
รุ่งนภา แก้วไทรหาญ
วิทยา เจตะภัย
วรเดช รุกขพันธุ์
20 มกราคม 2022
บอกโลกให้รู้ว่า "กูรักมึง" Tell The World I Love You พชร์ อานนท์ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร
สุรเดช พินิวัตร์
คุณาธิป ปิ่นประดับ
สิรภพ มานิธิคุณ
กรกฤต เหล่าตระกูล
27 มกราคม 2022
เพลงนี้พ่อเคยร้อง This Song Father Used to Sing (Three Days in May) วิชย อาทมาท ปานรัตน กริชชาญชัย
จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ
27 มกราคม 2022 บันทึกการแสดงละครเวที

เข้าฉายเฉพาะที่ Doc Club & Pub.
ดุริยางค์มรณะ The Maestro: A Symphony of Terror Paul Spurrier สมเถา สุจริตกุล
กิตติธัช กาญจนบวร
ชนิศพงศ์ กังวานเลิศอุไร
เดวิด อัศวนนท์
สหจักร บุญธนกิจ
วิทยา ปานศรีงาม
ศิรินยา ปึงสุวรรณ
3 กุมภาพันธ์ 2022
วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ One for the Road นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ธนภพ ลีรัตนขจร
ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์
วิโอเลต วอเทียร์
ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง
พลอย หอวัง
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
รฐา โพธิ์งาม
10 กุมภาพันธ์ 2022
Remember 15 Remember 15 เอกภพ ไป๋อารีย์ เวณิตา ลอยวัฒนกุล
กิ่งกาญจน์ บุญมา
พฤกษ์ พานิช
ชิษณุพงศ์ สกุลนันทิพัฒน์
ธีรารัตน์ วราเจริญภิวัฒน์
เพียวรินทร์ กอศิริวลานนท์
สิทธิโชค เผือกพูลผล
นิลาวัลย์ เอี่ยมเชื้อ
ธนธร เสนางคนิกร
กานต์ กฤษณะพันธ์
ประภาภร ไชยรักษ์
ธัญชนก ปภารัตน์
23 กุมภาพันธ์ 2022
(ตอนแรก)

30 มีนาคม 2022
(ตอนสุดท้าย)
ดัดแปลงจากฉบับซีรีส์
เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์

ฉายสัปดาห์ละ 2 ตอน
สัปดาห์ละ 1 รอบฉาย
เฉพาะโรงภาพยนตร์ SF World Cinema
ภาพหวาด Cracked สุรพงษ์ เพลินแสง ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช
นิชคุณ หรเวชกุล
ณัฐชา เจสสิก้า พาโดวัน
ไบรอน บิชอป
ภัสลักษณ์ ศุภสิริไพศาล
สหจักร บุญธนกิจ
กุณกนิช คุ้มครอง
24 กุมภาพันธ์ 2022
เมมโมเรีย Memoria อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล Tilda Swinton
Elkin Díaz
Jeanne Balibar
Juan Pablo Urrego
Daniel Giménez Cacho
Agnes Brekke
3 มีนาคม 2022 อาจถือเป็นภาพยนตร์สัญชาติโคลอมเบีย
ไทบ้านเดอะซีรีส์: หมอปลาวาฬ สุรศักดิ์ ป้องศร
ธิติ ศรีนวล
สิริอมร อ่อนคูณ
ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร
ธันวาพร นาสมบัติ
นาราภัทร งดงาม
ธนาดล บัวระบัติ
ชาติชาย ชินศรี
10 มีนาคม 2022
พี่นาค 3 Pee Nak 3 ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ คุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ
วิทวัส รัตนบุญบารมี
ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์
พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร
ชนาธิป โพธิ์ทองคำ
อธิวัฒน์ แสงเทียน
อติรุจ แสงเทียน
ซิม คิวเท
17 มีนาคม 2022
เทอมสองสยองขวัญ Second Semester ภัทรภร วีระศักดิ์วงศ์
จตุพงศ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์
เอกภณ เศรษฐสุข
ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ
แพรวา สุธรรมพงษ์
กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์
เขมิศรา พลเดช
ปาณิสรา ริกุลสุรกาน
ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์
24 มีนาคม 2022
แดง พระโขนง Daeng เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์
วัชรพงษ์ ปัทมะ
เมลิก เอเฟ่ ไอย์กูน
มาชิดา สุทธิกุลพานิช
ภูวรักษ์ คำสิงห์
บองแก เมดาด อิพิเอ
สุรชัย บ่อสุวรรณ
มงคล สะอาดบุญญพัฒน์
ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ
เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
ชูเกียรติ เอี่ยมสุข
อาภาพร นครสวรรค์
สุเทพ สีใส
ปัทมวรรณ นิยม
กพล ทองพลับ
31 มีนาคม 2022
เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ Fast & Feel Love นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ 6 เมษายน 2022
16 ห้าว 19 เดือด My True Friends: The Beginning อัศจรรย์ สัตโกวิท 13 เมษายน 2022
กล้องติดตาย SLR เลิศศิริ บุญมี
วุฒิชัย วงศ์นภดล
กรภัทร์ เกิดพันธุ์
เฌอปราง อารีย์กุล
ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์
นพพันธ์ บุญใหญ่
ปิ่นทิพย์ อรชร
คมสัน ขจรไพศาลสุข
ดวงใจ หิรัญศรี
สุนนท์ วชิรวราการ
ดลฤดี จำรัสฉาย
สายฟ้า ตันธนา
ศราวุธ แก้วน้ำเย็น
ชาลีดา กิลเบิร์ต
สมเจตน์ เทพรังสิมันต์กุล
สุมณฑา สวนผลรัตน์
21 เมษายน 2022
บักแตงโม Bug Tangmo ฐิติพงศ์ ใช้สติ อัครเดช ยอดจำปา
สิริอมร อ่อนคูณ
ศิริพร อยู่ยอด
สุนารี ราชสีมา
ชาติชาย ชินศรี
อาภาพร นครสวรรค์
ไพฑูรย์ พุ่มรัตน์
อาคม ปรีดากุล
28 เมษายน 2022
หยาดน้ำเพื่อชีวิต My King My Strength ประกิต โชติจรัสอาภรณ์
นภัสกร มิตรธีรโรจน์
กฤษณ์ ค้อสุวรรณดี
เผด็จ อ่อนละฮุง
สุเมธ องอาจ
ธนิตย์ จิตนุกูล
ชนินท์เดชน์ ชีวะเสรีชล
พัชรารัตน์ ตระกูลขจรศักดิ์
ชัชนันท์ พบลาภ
วิทิตนันท์ โรจนพานิช
ฉัตรสุรางค์ แก้วเดิม
พันธวิทย์ นทกุล
วิชชากร ไชยมี
ลักขณา เหียง
ชาติ จันทรา
พิมพินันท์ จันทร์คำ
ธนกฤต เมโท
ยุทธพล กล้าสงคราม
นัยรัต ชาญแสงสวัสดิ์
อภิวัฒน์ นนทรัพย์โชคทวี
จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
ศุภกานต์ คล้ายกมล
สุเมธ องอาจ
พรปรียา จารุพัฒน์
ปาณิศา ศุภมณีภัทร
ณัฏฐพล อมรทัต
กิตติพิชญ์ ธำรงวินิจฉัย
ณัฏฐ์นีรา ค้อสุวรรณดี
ณัฐ ยนตรรักษ์
พัชรารัตน์ ตระกูลขจรศักดิ์
อานนท์ พุทธมิลินประทีป
เจ้าพระยา เรืองวุฒิ
วีระยุทธ เพชรประไพ
ไกรกรู หลอมกลม
ศิศศิญา วิสุทธิปราณี
ชลัฏ ณ สงขลา
สุมณฑา สวนผลรัตน์
28 เมษายน 2022 เข้าฉายโดยไม่เก็บค่าเข้าชม
ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
บั้งไฟสไลเดอร์ ตยาคี พร้อมโกมล ณัฐธิชา นามวงษ์
ญาณเดช ประชุมรักษ์
ธิติวุฒิ วารุณ
สังคม ขามสำโรง
สมชาติ ศรีมารัตน์
เจษฎา สมศรี
รุ่งเจริญ เศกศิริ
นฤพล ใยอิ้ม
ปรมินทร์ พุทธโคตร
ภริชานันท์ โชคทวีกิตติชูกิจ
12 พฤษภาคม 2022
ร้านของเก่า The Antique Shop ศุภกร เหรียญสุวรรณ Xu Bin
Damien Teo
พิจิกา จิตตะปุตตะ
Rio Dewanto
ภคชนก์ โวอ่อนศรี
Aloysius Pang
Bae Jin Young
พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร
ชยภัค ตันประยูร
เสฐพงษ์ เอวสุข
2 มิถุนายน 2022
ชั้นหนึ่ง First Grade โสภาวรรณ บุญนิมิตร
พีรชัย เกิดสินธุ์
16 มิถุนายน 2022 ภาพยนตร์สารคดี
ใจจำลอง Come Here อโนชา สุวิชากรพงศ์ อภิญญา สกุลเจริญสุข
เววิรี อิทธิอนันต์กุล
ศรภัทร ภัทราคร
ภูมิภัทร ถาวรศิริ
สิราษฎร์ อินทรโชติ
23 มิถุนายน 2022
ผ้าผีบอก ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์ 23 มิถุนายน 2022
Love เลย 101 วัชรพงษ์ ปัทมะ 23 มิถุนายน 2022
มนต์รักวัวชน เอกชัย ศรีวิชัย เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
เอกชัย ศรีวิชัย
ไพศาล ขุนหนู
ตั๊กแตน ชลลดา
ตรี แสงมณี
ลิลลี่ เลิกคุยทั้งอำเภอ
อาภาพร นครสวรรค์
ธเนศพิพัฒ สุทธิหิรัญดำรงค์
ปิยะพันธ์ นาคพิน
ยุทธนา บุญรัตน์
30 มิถุนายน 2022
ทวงคืน วรเวช ดานุวงศ์ 13 กรกฎาคม
บุพเพสันนิวาส 2 Love Destiny: The Movie อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม 28 กรกฎาคม 2022
ไลโอ โคตรแย้ยักษ์ Leio ชาลิต ไกรเลิศมงคล
ชิตพล เรืองกัลป์
พิชญะ นิธิไพศาลกุล
ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์
ณัฐชา เดอซูซ่า
ศุภชัย สุวรรณอ่อน
พงศ์เทพ อนุรัตน์
28 กรกฎาคม 2022
บึงกาฬ The Lake ลี ทองคำ สุชาร์ มานะยิ่ง
ธีรภัทร์ สัจจกุล
สุพรรณษา เวชกามา
ธนฉัตร ตุลยฉัตร
18 สิงหาคม 2022
มายาพิศวง Six Characters หม่อมหลวง พันธุ์เทวนพ เทวกุล 15 กันยายน 2022

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายผ่านช่องทางออนไลน์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2565/2022 เรียงตามวันฉาย

(เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563/2020 มีภาพยนตร์ไทยขนาดยาวจำนวนหนึ่งที่เลือกจัดจำหน่ายตนเอง หรือได้รับการจัดจำหน่ายครั้งแรกผ่านช่องทางการเข้าถึงออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ หรือระบบ Streaming แทนการจัดฉายในโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ ตามแนวทางที่เคยปรากฏมาตลอด - ตารางด้านล่างนี้คือการรวบรวมรายชื่อภาพยนตร์กลุ่มดังกล่าว ซึ่งนับรวมเฉพาะภาพยนตร์ไทยขนาดยาวที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงออนไลน์ได้โดยจ่ายค่าเข้าชมเป็นการเช่า ซื้อ หรือสมัครสมาชิกระบบผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่นับรวมภาพยนตร์ที่เผยแพร่ให้เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากในช่วงเวลาเดียวกัน หรือในอนาคต ภาพยนตร์เหล่านี้ได้รับการจัดจำหน่ายในโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ รายชื่อและข้อมูลของภาพยนตร์ดังกล่าวจะย้ายไปที่ตารางด้านบน)

ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ผู้กำกับ นักแสดง เผยแพร่วันแรก หมายเหตุ
เอไอหัวใจโอเวอร์โหลด AI Love You เดวิด อัศวนนท์
Stephan Zlotescu
พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์
มาริโอ้ เมาเร่อ
สหจักร บุญธนกิจ
Michael S. New
เดวิด อัศวนนท์
ลฎาภา รัชตอมรโชติ
15 กุมภาพันธ์ 2022 Netflix
เดอะ คลีนเนอร์ ล่าล้างบาป The Cleaner เฉลิม วงศ์พิมพ์ พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร
อัมรินทร์ นิติพน
ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์
พิรัลพัชร ลีลาเทพินทร์
กิติยา หอมชื่น
25 มีนาคม 2022 Monomax

อ้างอิงแก้ไข