รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2499

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2499

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
7 มุมเมือง (2499) บทประพันธ์: ช. แคล่วคล่อง ผู้กำกับ: ทัต เอกทัต นำแสดงโดย: ทัต เอกทัต, วิชิต ไวงาน, เชาว์ แคล่วคล่อง, ทักษิณ แจ่มผล, สมพล กงสุวรรณ, ทานทัต วิภาตะโยธิน, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, วันชัย ไววิทยา ฉายวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499
กัปตันยุทธ (2499) นำแสดงโดย: มิชิโกะ วากาสุกิ, ฉลอง สิมะเสถียร, ชนะ ศาสตราภัย, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, ชูศรี มีสมมนต์, ทัต เอกทัต, สมพงษ์ พงษ์มิตร, วิเชียร ภู่โชติ, อาลีข่าน, ล้อต๊อก, เสถียร ธรรมเจริญ, สมศรี อรรถจินดา, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต ฉายวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2499
กาหลงรัง (2499) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, วารุณี นาคะนาวี ฉายวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2499
เกียรติศักดิ์รักของข้า (2499) บทประพันธ์: สุวัฒน์ วรดิลก ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ส.อาสนจิดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย ฉายวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2499
แก้วตานาง (2499) นำแสดงโดย: วิภา วัฒนธำรง, ส.อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, จุฑารัตน์ จินรัตน์ ฉายวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
ขุนศึกน่านเจ้า (2499) นำแสดงโดย: พิภพ ภู่ภิญโญ ฉายวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2499
ขุนไพร (2499) นำแสดงโดย: สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2499
คลุมถุงชน (2499) นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, พจนีย์ โปร่งมณี, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี มีสมมนต์, อธึก อรรถจินดา, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, สงวน รัตนทัศนีย์, ทัศนีย์ ชุวสุวัต ฉายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
คำอธิษฐานของดวงดาว (2499) บทประพันธ์: ดวงดาว ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, วิโรจน์ สายวัฒนะ ฉายวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2499
เคหาสน์สีแดง (2499) บทประพันธ์: ดวงดาว ผู้สร้าง: โยคีสถานสี่พระยา (วิรัช พึ่งสุนทร) ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: รัชนี กฤษณะรมย์, ชาญชัย ศิวเสน, ประภาพรรณ นาคทอง, ปยุต เงากระจ่าง, ประดิษฐ์ เกตุรัตน์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, จันตรี สาริกบุตร, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ประมินทร์ จารุจารีต, วันทนีย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, แฉล้ม โทณวณิก, พริ้ง บัวสีม่วง, ประสาร ฉิมชาญเวช ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2499
จอมใจแม่ (2499) นำแสดงโดย: สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, มนัส บุณยเกียรติ, ประจวบ กาญจนลาภ, สมพงษ์ พงษ์มิตร, กำจาย รัตนดิลก ฉายวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2499
จันทร์เจ้าขา (2499) นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, วิภา เลิศพจนา, ผาด เนตรอำไพ, เล็ก อ่ำเที่ยงตรง ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2499
ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง (2499) บทประพันธ์: ก. สุรางคนางค์ ผู้สร้าง: โยคีสถานสี่พระยา (วิรัช พึ่งสุนทร) นำแสดงโดย: ชลิต สุเสวี, เรวดี ศิริวิไล, ประภาพรรณ นาคทอง, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, วิโรจน์ สายวัฒนะ, กรองจิตต์ เตมียศิลปิน, นูน บุญรัตพันธุ์, กำจาย รัตนดิลก, เมืองเริง ปัทมินทร์, พิชัย จิตต์ตรีขันธุ์, เจริญ แสงสุวรรณ ฉายวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2499
ดาวเรือง (2499) นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ฉลอง สิมะเสถียร ฉายวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
เทพธิดาฮ่อ (2499) นำแสดงโดย: งามตา ศุภพงษ์, ศิริ ศิริจินดา, ประมินทร์ จารุจารีต, สมพงษ์ พงษ์มิตร, อบ บุญติด ฉายวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2499
ธาตุโลกีย์ (2499) นำแสดงโดย: พัชรินทร์ ตาบุรี, โชติ สโมสร, สังเวียน หาญบุญตรง, สมพล กงสุวรรณ, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2499
ธารชีวิต (2499) ผู้สร้าง: สหศิลปภาพยนตร์ (เอกคุณ คุณามาตย์) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: เสถียร ธรรมเจริญ, พะเยาว์ สาริกบุตร, ประภาพรรณ นาคทอง, จำรูญ หนวดจิ๋ม, จันตรี สาริกบุตร, สาหัส บุญหลง, ผาด เนตรอำไพ, ด.ญ.ชาริณี ส่งศรีสุข
นักสืบพราน ตอน จำเลยไม่พูด (2499)
นางนาคพระโขนงคืนชีพ (2499)
นางใบ้ (2499) ผู้สร้าง: วีนัสภาพยนตร์ (วิชัย วานิชทัตย์) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, ประภาศรี สาทรกิจ, ประภาพรรณ นาคทอง, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, ล้อต๊อก, สมศรี อรรถจินดา, ฑัต เอกฑัต, ชาลี อินทรวิจิตร
โบตั๋น (2498) (กลับมาฉายใหม่)
บ้านทรายทอง (2499) บทประพันธ์: ก.สุรางคนางค์ ผู้สร้าง: โยคีสถานสี่พระยา (วิรัช พึ่งสุนทร) ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, เรวดี ศิริวิไล, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, กำจาย รัตนดิลก, ประภาพรรณ นาคทอง, ลือชัย นฤนาท, สมพงษ์ พงษ์มิตร
ปีศาจคะนองรัก (2499)
แผ่นดินว่างกษัตริย์ (2499) ผู้สร้าง: ปรเมรุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ประชุม จุลละภมร, ลักษมี จันทรมาลัย, ชาลี อินทรวิจิตร ฉายวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2499
พรจากนรก (2499) ผู้กำกับ: เสนีย์ บุษปะเกศ นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธุ์, สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์ ฉายวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2499
พรานสังคม (2499)
ไฟชีวิต (2499) ผู้สร้าง: บริษัท ริเวียร่า จำกัด (เกรียงศักดิ์ หาญวานิช) ผู้กำกับ: ลัดดา สารตายน นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธุ์, สุรชัย ดิลกวิลาศ, สมศรี เทียมกำแหง, จรูญ สินธุเศรษฐ์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์ ฉายวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2499
ฟ้าธรรมาธิเบศร์ (2499) นำแสดงโดย: พันคำ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2499
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุด ประพาสอิสาณ (ฉายใหม่) (2499)
มรสุมสวาท (2499) นำแสดงโดย: ขิ่นเลส่วย, จงรักษ์ จำรัสโรมัน, เกษม สวาวสุ, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ถวัลย์ คีรีวัต, มะเอตะ, เขียน คงราศี
ยอดดรุณี (2499) นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ยิงทิ้ง (2499)
รักคุณเข้าแล้ว (2499) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, วิภา วัฒนธำรงค์, สาหัส บุญ-หลง, วัฒนารี ยมกานนท์, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สุรชาติ ไตรโภค, บังเละ วงศ์อาบู
รักนิรันดร์ (2499)
ริมธารรัก (2499) ผู้สร้าง: รัตนภาพยนตร์ (รัตน์ เศรษฐภักดี) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ฉลอง สิมะเสถียร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ นาคทอง, สาหัส บุญหลง, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, ดวงมาลย์ สุดคะนึง
ลันตาบูลัง (2499)
ลูกแก้วเมียขวัญ (2499)
ลูกโจร (2499)
เลือดนาวี (2499) นำแสดงโดย: พรรณี สำเร็จประสงค์, โกเมท สุขประสิทธิ์, ดำรง เลขะนันท์, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2499
วังบัวบาน (2499)
วิมานชีวิต (2499) นำแสดงโดย: หลีมี่, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ฉายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
ศึกถลาง (2499) ผู้สร้าง: บูรพาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จวงจันทร์ จันทร์คณา นำแสดงโดย: ชัช หอทอง, เนียน วโรทัย, ลมัย สุวรรณะ, เชาว์ แคล่วคล่อง, สุรชาติ ไตรโภค, จุมพล กาญจนินทุ, เปรื่อง แสนฤทธิ์, ปัญจะ สุทธรินทร์, จิตรา นาคน้อย, สุจินดา ขำขจร, คล้อง วัชโรบล, วิเชียร แพทย์ดี ฉายวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2499
เศรษฐีอนาถา (2499) บทประพันธ์: สันต์ เทวรักษ์ ผู้สร้าง: เอส.อาร์.ฟิล์ม (จำนงค์ ไรวา) ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิณ นำแสดงโดย: ระเบียบ อาชนะโยธิน, เสถียร ธรรมเจริญ, ประภาพรรณ นาคทอง, ดอกดิน กัญญามาลย์, เจิม ปั้นอำไพ, จำนงค์ คุณะดิลก, เจริญ แสงสุวรรณ, สมชาย สามิภักดิ์, ทัศนีย์ ชุวัสวัช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, นวลจันทร์ วรรณวีรากร ฉายวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2499
สร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ (2499)
สร้อยไข่มุก (2499) นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, โชติ สโมสร, สาหัส บุญหลง, อบ บุญติด, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
สองดาบ (2499)
สามชีวิต (2499)
สามรักในปารีส (2499) นำแสดงโดย: อดุลย์ ดลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เกษริน ปัทมวรรณ, งามตา ศุภพงษ์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์ ฉายวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499
สามเกลอหักด่าน (2499)
สายรุ้ง (2499) นำแสดงโดย: สมชาย สามิภักดิ์, เรณู พิบูลพานุวัฒน์ ฉายวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2499
สิบเก้ามงกุฏ (2499) นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, จุฑารัตน์ จินรัตน์, สาหัส บุญ-หลง, สมถวิล มุกดาประกร, เมืองเริง ปัทมินทร์, แน่งน้อย แสงสุวิมล ฉายวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2499
สุดทางรัก (2499) นำแสดงโดย: ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ดรุณี สุขสาคร ฉายวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2499
สุดฟากฟ้า (2499) นำแสดงโดย: มิชิโกะ วากาสุกิ, ฉลอง สิมะเสถียร ฉายวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2499
สุดสายใจ (2499) นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, จุฑารัตน์ จินรัตน์, เสถียร ธรรมเจริญ ฉายวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2499
สุดหล้าฟ้าเขียว (2499) นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เชาว์ แคล่วคล่อง, เสน่ห์ โกมารชุน, พิมพ์ประไพ คำเรียบร้อย, แน่งน้อย แสงสุวิมล, สำราญ เหมือนประสิทธิเวช, ล้อต๊อก, ชูศรี โรจนประดิษฐ์ ฉายวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2499
สุภาพบุรุษเสือผา (2499) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, วิภา วัฒนธำรง, อบ บุญติด, ประมินทร์ จารุจารีต
เสน่ห์สาวฮ่องกง (2499) นำแสดงโดย: ดรุณี สุขสาคร, ฉลอง สิมะเสถียร, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, แน่งน้อย แสงสุวิมล
สเว็ตเตอร์สีแดง (2499) ผู้กำกับ: ส. อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, รัตราภรณ์ อินทรกำแหง
เสียแรงรัก (2499) นำแสดงโดย: จรัสศรี สายะศิลปี, เดชา ปราการะนันทน์, กัณฑรีย์ นาคประภา
หงส์หยก (2499) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: เนรมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, มิสเก้อหล่าน, ส.อาสนจินดา, ชาลี อินทรวิจิตร, เสน่ห์ โกมารชุน, ล้อต๊อก, จุรี โอศิริ, ทัต เอกทัต
หนีเมีย (2499) นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, มนัส บุณยเกียรติ, สมพงษ์ พงษ์มิตร
โอ้ชนกชนนี (2499) นำแสดงโดย: ชาลี อินทรวิจิตร, อรวรรณ เนียนชำนาญ ฉายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499

อ้างอิง แก้ไข