รายชื่อธงในประเทศเวียดนาม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในเวียดนามอย่างสังเขป

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน ธงชาติเวียดนาม ธงแดงมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองอยู่กลาง

ธงราชการแก้ไข

ธงราชการทหารแก้ไข

ภาพธง สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
กองทัพประชาชนเวียดนาม
  ธงประจำกองทัพประชาชนเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่มีข้อความที่มุมธงบนว่า "quyết thắng" ("เด็ดเดี่ยวมุ่งเอาชัย")
  ธงหน่วยพิทักษ์ชายแดนเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงกองทัพ มีข้อความที่ใต้ดาวทองว่า "Biên phòng Việt Nam" (หน่วยพิทักษ์ชายแดน).
  ธงหน่วยโทรคมนาคม และ ข้อมูลข่าวสารเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงกองทัพ มีข้อความที่ใต้ดาวทองว่า "Binh chủng Thông tin Liên lạc" (หน่วยโทรคมนาคม และ ข้อมูลข่าวสาร).
  ธงกองทัพอากาศประชาชนเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงกองทัพ มีข้อความที่ใต้ดาวทองว่า "Không Quân Nhân Dân Việt Nam" (กองทัพอากาศประชาชน).
  ธงกองทัพเรือประชาชนเวียดนาม ลักษณะอย่างเดียวกับธงกองทัพ มีข้อความที่ใต้ดาวทองว่า "Hải quân nhân dân Việt Nam" (กองทัพเรือประชาชน) .
  ธงนาวี ธงพื้นสีขาวเบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า กลางธงมีตราราชการกองทัพเรือประชาชน. Influences :  
กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม (พ.ศ. 2498 - 2518)
  ธงกระทรวงกลาโหมเวียดนามใต้ ธงพื้นสีแดง ตรงกลางธงมีตราราชการของกระทรวงกลาโหม
  ธงประจำคณะเสนาธิการกองทัพ ธงพื้นสีแดง มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีทอง ตรงกลางธงมีเครื่องหมายของคณะเสนาธิการกองทัพ
  ธงกองบัญชาการทหารสูงสุด ธงพื้นสีเหลือง มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีทอง ตรงกลางธงมีตราราชการของกองทัพบก
  ธงกองทัพบกเวียดนามใต้ ธงพื้นสีแดง มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีทอง ตรงกลางธงมีตราราชการของกองทัพบก
  ธงกองทัพอากาศเวียดนามใต้ ธงพื้นสีฟ้า มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีเงิน ตรงกลางธงมีตราราชการของกองทัพอากาศ
  ธงกองทัพเรือเวียดนามใต้ ธงพื้นสีเขียว มุมธงทั้งสี่มีช่อโอ๊คสีทอง ตรงกลางธงมีตราราชการของกองทัพเรือ
  ธงนาวิกโยธินเวียดนามใต้ ธงพื้นสีเขียว ตรงกลางธงมีตราราชการของนาวิกโยธินเวียดนามใต้
  ธงตำรวจสาธารณรัฐเวียดนาม[1]

ธงในอดีตแก้ไข

จักรวรรดิเวียดนามแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2321 - 2345 ธงประจำราชวงศ์เตยเซิน Quang Trung Đế kỳ[2][3] (光 中帝旗). (Quang Trung และ Quang Toản)
100px พ.ศ. 2345 - 2428 ธงประจำราชวงศ์เหวียน "ธงลองตินห์" (ธงจิตวิญญาณมังกร)
  พ.ศ. 2428 - 2433 ธงด่ายนาม ("Đại Nam Kỳ") "ธงดายนาม" (คำว่าดายนามแปลว่า แผ่นดินใต้อันยิ่งใหญ่ เป็นชื่อเรียกหนึ่งของเวียดนามในอดีต)
  พ.ศ. 2433 - 2463 ธงราชวงศ์เหวียน แก้ไขในสมัยจักรพรรดิถั่ญ ท้าย ลักษณะเป็นธงสีเหลืองมีริ้วสีแดงสองริ้วพาดที่แถบบน และ ล่าง
  พ.ศ. 2463 - 2488 ธงราชวงศ์เหวียน และ แคว้นอันนัม (รัฐในอารักขาฝรั่งเศส) ธงสีเหลือง มีแถบสีแดงพาดตามแนวนอน เรียกชื่อว่า "ธงลองตินห์" เช่นกัน
  8 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ธงประจำพระองค์ของจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย (ในฐานะประมุขแห่งจักรวรรดิเวียดนาม) ลักษณะอย่างธงลองตินห์ อัตราส่วน 2:3

สมเด็จจักรพรรดิแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
N/A 1788 - 1802
  ค.ศ. 1821 - 1922 ธงประจำพระองค์ของจักรพรรดิถั่ญ ท้าย ธงพื้นสีเหลืองขอบสีทอง.
  ค.ศ. 1922 - 1945 ธงประจำตำแหน่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ลักษณะเป็นธงสีเหลืองขอบสีแดงสองชั้น กลางธงมีตรามังกร
  ค.ศ. 1802 - 1945 Imperial pennon of
  ค.ศ. 1802 - 1945 Imperial pennon of Nguyen Dynasty อัตราส่วน : 1:2.
  ค.ศ. 1926 - 1945 ธงประจำรถพระที่นั่งจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย
  ค.ศ. 1948 - 1955 ธงประจำตำแหน่งของจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย ในฐานะประมุขแห่งรัฐเวียดนาม อัตราส่วน : 2:3. Influences:  

ธงกลุ่มการเมืองแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
100px พ.ศ. 2401 - 2488 ธงชาติโคชินไชนา-ฝรั่งเศส[4] ธงพื้นสีเหลืองA yellow field with black border. Cochinchina is a precursor of South Vietnam. Influences : 30px
  พ.ศ. 2489 - พ.ศ. 2491 ธงสาธารณรัฐปกครองตนเองโคชินจีน ลักษณะอย่างธงราชวงศ์เหวียน แต่ใช้แถบริ้วสีน้ำเงินแทนสีแดง Influences : 30px
  พ.ศ. 2431 - 2432 ธงอาณาจักรเซดัง[5] กางเขนมอลตีสสีขาวบนธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน.
  พ.ศ. 2491 - 2498 ธงสิบสองจุไท[6] ธงสามแถบแนวตั้งสีน้ำเงิน-ขาว-น้ำเงิน แต่ละแถบกว้างเท่ากัน กลางธงรูปพระอาทิตย์มีสีแดง 16 แฉก. Influences :  
  ? ธงชาวแขมร์กรอม (เขมรต่ำ) ธงแถบตามยาวสามสี น้ำเงิน-เหลือง-แดง. Influences :  .
  ? - 2518 ธงแขมร์เลอ (เขมรภูเขา) ธงพื้นสีเขียว มีดาวสีขาว 16 แฉก ค่อนมาทางคันธง.
  พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519 ธงของรัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐเวียดนามใต้ ธงพื้นสีแดง ครึ่งล่างสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน กลางธงเป็นรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง เดิมธงนี้เป็นธงของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ หรือขบวนการเวียดกง

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ สมัยแห่งการใช้ธง ลักษณะของธง
  พ.ศ. 2430 - 2463 จักรวรรดิฝรั่งเศส ธงชาติฝรั่งเศส
  พ.ศ. 2463 - 2496 ธงอินโดจีนฝรั่งเศส ธงสีเหลือง ประกอบกับรูปธงชาติฝรั่งเศสที่มุมธงบนด้านคันธง
  พ.ศ. 2479 - 2488 Flag of the Light Group[7]
  9 มีนาคม - 11 มีนาคม, พ.ศ. 2488 ธงประจำวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา ธงชาติญี่ปุ่น (วงกลมสีแดงนั้นค่อนมาทางคันธง 1%).
  8 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ธงชาติจักรวรรดิเวียดนาม (รัฐหุ่นเชิดของญี่ปุ่น) ลักษณะอย่างธงชาติเวียดนามใต้ แต่ริ้วสีแดงริ้วกลางเว้นช่องตรงกลางไว้
  พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2518 ธงชาติเวียดนามใต้ (รัฐเวียดนาม) ใช้ธงเดิมของราชวงศ์เหวียนสืบต่อมา
  พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2498 ธงชาติเวียดนามเหนือ ธงแดงมีดาวห้าแฉกสีเหลือง
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ธงชาติเวียดนามเหนือ และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ธงแดงมีดาวห้าแฉกสีเหลือง (แก้ไขรูปดาวใหม่) ใช้เป็นธงชาติหลังจากการรวมชาติเวียดนาม

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศเวียดนาม