ผู้นำเวียดนามใต้

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ด้านล่างนี้คือ รายนามผู้นำของเวียดนามใต้ นับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐปกครองตนเองโคชินไชนาใน ค.ศ. 1946 กระทั่งการล่มสลายของสาธารณรัฐเวียดนามใน ค.ศ. 1975 และการรวมชาติของประเทศเวียดนามใน ค.ศ. 1976

สำนักงานของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเวียดนามในทำเนียบเอกราช ไซ่ง่อน ประเทศเวียดนามใต้

สัญลักษณ์สี แก้

สัญลักษณ์สี
(สำหรับพรรคการเมือง)
  แนวร่วมสังคมประชาธิปไตยแห่งชาติ
  กองกำลังสมานฉันท์แห่งชาติ

ประมุขแห่งรัฐ แก้

ลำดับที่
[note 1]
ภาพ ชื่อ
(เกิด–เสียชีวิต)
ดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง
ประมุขแห่งรัฐเวียดนาม
(ค.ศ. 1949 – ค.ศ. 1955)
1 1   บ๋าว ดั่ย
(1913–1997)
13 มิถุนายน ค.ศ. 1949 30 เมษายน ค.ศ. 1955 อิสระ
  โง ดิ่ญ เหยี่ยม
(ค.ศ. 1901 – ค.ศ. 1963)
30 เมษายน ค.ศ. 1955 26 ตุลาคม ค.ศ. 1955 พรรคเกิ่นลาว
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนาม
(ค.ศ. 1955 – ค.ศ. 1975)
1 2   โง ดิ่ญ เหยี่ยม
(ค.ศ. 1901 – ค.ศ. 1963)
26 ตุลาคม ค.ศ. 1955 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963 พรรคเกิ่นลาว
2 3   เยือง วัน มิญ
(ค.ศ. 1916 – ค.ศ. 2001)
2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963 30 มกราคม ค.ศ. 1964 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
3 4   เหงียน คั้ญ
(ค.ศ. 1927 – ค.ศ. 2013)
30 มกราคม ค.ศ. 1964 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1964 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
2 3   เยือง วัน มิญ
(ค.ศ. 1916 – ค.ศ. 2001)
8 กุมภาพันธ์ 1964 16 สิงหาคม 1964 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
3 4   เหงียน คั้ญ
(ค.ศ. 1927 – ค.ศ. 2013)
16 สิงหาคม ค.ศ. 1964 27 สิงหาคม ค.ศ. 1964 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
  คณะกรรมการผู้นำเฉพาะกาล 27 สิงหาคม ค.ศ. 1964 8 กันยายน ค.ศ. 1964 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
2 3   เยือง วัน มิญ
(ค.ศ. 1916 – ค.ศ. 2001)
8 กันยายน ค.ศ. 1964 26 ตุลาคม ค.ศ. 1964 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
ฟาน คัก สืว
(ค.ศ. 1893 – ค.ศ. 1970)
26 ตุลาคม ค.ศ. 1964 14 มิถุนายน ค.ศ. 1965 อิสระ
4 5   เหงียน วัน เถี่ยว
(ค.ศ. 1923 – ค.ศ. 2001)
14 มิถุนายน ค.ศ. 1965 21 เมษายน ค.ศ. 1975 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
(ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1969)
(4) (5) แนวร่วมสังคมประชาธิปไตยแห่งชาติ
5 6
เจิ่น วัน เฮือง
(ค.ศ. 1902 – ค.ศ. 1982)
21 เมษายน ค.ศ. 1975 28 เมษายน ค.ศ. 1975 อิสระ
2 3   เยือง วัน มิญ
(ค.ศ. 1916 – ค.ศ. 2001)
28 เมษายน ค.ศ. 1975 30 เมษายน ค.ศ. 1975 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
ประธานสภาปรึกษาแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้
(ค.ศ. 1975 – ค.ศ. 1976)
1 7   เหงียน หืว เถาะ
(ค.ศ. 1910 – ค.ศ. 1996)
30 เมษายน ค.ศ. 1975 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้

หัวหน้ารัฐบาล แก้

ลำดับ
[note 2]
ภาพ ชื่อ
(เกิด–เสียชีวิต)
ดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐปกครองตนเองโคชินไชนา
(1946–1948)
1 1
เหงียน วัน ทิญ
(ค.ศ. 1888 – ค.ศ. 1946)
1 มิถุนายน ค.ศ. 1946 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 พรรคประชาธิปไตยโคชินไชนีส
2 2
เล วัน ฮหวัก
(ค.ศ. 1896 – ค.ศ. 1978)
29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 29 กันยายน ค.ศ. 1947 อิสระ
3 3
เหงียน วัน ซวน
(ค.ศ. 1892 – ค.ศ. 1989)
8 ตุลาคม ค.ศ. 1947 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1948 กองทัพแห่งชาติเวียดนาม
นายกรัฐมนตรีรัฐบาลกลางเฉพาะกาล
(ค.ศ. 1948 – ค.ศ. 1949)
3 3
เหงียน วัน ซวน
(ค.ศ. 1892 – ค.ศ. 1989)
27 พฤษภาคม ค.ศ. 1948 14 มิถุนายน ค.ศ. 1949 กองทัพแห่งชาติเวียดนาม
นายกรัฐมนตรีรัฐเวียดนาม
(ค.ศ. 1949 – ค.ศ. 1955)
1 6   บ๋าว ดั่ย
(ค.ศ. 1913 – ค.ศ. 1997)
14 มิถุนายน ค.ศ. 1949 21 มกราคม ค.ศ. 1950 อิสระ
2 7
เหงียน ฟาน ล็อง
(ค.ศ. 1889 – ค.ศ. 1960)
21 มกราคม ค.ศ. 1950 26 เมษายน ค.ศ. 1950 พรรครัฐธรรมนูญ
3 8
เจิ่น วัน หืว
(ค.ศ. 1896 – ค.ศ. 1984)
27 เมษายน ค.ศ. 1950 6 มิถุนายน ค.ศ. 1952 อิสระ
4 9
เหงียน วัน เติม
(ค.ศ. 1893 – ค.ศ. 1990)
6 มิถุนายน ค.ศ. 1952 17 ธันวาคม ค.ศ. 1953 ก๊กมินตั๋ง
5 10
เหงียน ฟุก บื๋ว หลก
(ค.ศ. 1914 – ค.ศ. 1990)
12 มกราคม ค.ศ. 1954 16 มิถุนายน ค.ศ. 1954 อิสระ
  ฟาน ฮวี กว๊าต
(ค.ศ. 1908 – ค.ศ. 1979)
12 มกราคม ค.ศ. 1954 16 มิถุนายน ค.ศ. 1954 พรรคชาตินิยม
6 11   โง ดิ่ญ เหยี่ยม
(ค.ศ. 1901 – ค.ศ. 1963)
26 มิถุนายน ค.ศ. 1954 26 ตุลาคม ค.ศ. 1955 พรรคเกิ่นลาว
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเวียดนาม
(ค.ศ. 1955 – ค.ศ. 1975)
1 12   เหงียน หง็อก เทอ
(ค.ศ. 1908 – ค.ศ. 1976)
4 พศจิกายน ค.ศ. 1963 30 มกราคม ค.ศ. 1964 อิสระ
2 13   เหงียน คั้ญ
(ค.ศ. 1927 – ค.ศ. 2013)
8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1964 29 สิงหาคม ค.ศ. 1964 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
เหงียน ซวน วั้ญ
(ค.ศ. 1921 – ค.ศ. 2003)
29 สิงหาคม ค.ศ. 1964 3 กันยายน ค.ศ. 1964 อิสระ
2 13   เหงียน คั้ญ
(ค.ศ. 1927 – ค.ศ. 2013)
3 กันยายน ค.ศ. 1964 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
3 14
เจิ่น วัน เฮือง
(ค.ศ. 1903 – ค.ศ. 1982)
4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 28 มกราคม ค.ศ. 1965 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
เหงียน ซวน วั้ญ
(ค.ศ. 1921 – ค.ศ. 2003)
28 มกราคม ค.ศ. 1965 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1965 อิสระ
4 15   ฟาน ฮวี กว๊าต
(ค.ศ. 1908 – ค.ศ. 1979)
16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1965 8 มิถุนายน ค.ศ. 1965 พรรคชาตินิยม
5 16   เหงียน กาว กี่
(ค.ศ. 1930 – ค.ศ. 2011)
19 มิถุนายน ค.ศ. 1965 31 ตุลาคม ค.ศ. 1967 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพอากาศเวียดนามใต้)
6 17
เหงียน วัน หลก
(ค.ศ. 1922 –)
31 ตุลาคม ค.ศ. 1967 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1968 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
3 14
เจิ่น วัน เฮือง
(ค.ศ. 1903 – ค.ศ. 1982)
28 พฤษภาคม ค.ศ. 1968 1 กันยายน ค.ศ. 1969 กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม
(กองทัพบกสาธารณรัฐเวียดนาม)
(ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1969)
(3) (14) แนวร่วมสังคมประชาธิปไตยแห่งชาติ
7 18
เจิ่น เถี่ยน เคียม
(ค.ศ. 1925–)
1 กันยายน ค.ศ. 1969 4 เมษายน ค.ศ. 1975 แนวร่วมสังคมประชาธิปไตยแห่งชาติ
8 19   เหงียน บ๊า เกิ๋น
(ค.ศ. 1930 – ค.ศ. 2009)
4 เมษายน ค.ศ. 1975 24 เมษายน ค.ศ. 1975 พรรคประชาธิปไตย
9 20
หวู วัน เหมิว
(ค.ศ. 1914 – ค.ศ. 1998)
28 เมษายน ค.ศ. 1975 30 เมษายน ค.ศ. 1975 กองกำลังสมานฉันท์แห่งชาติ
ประธานรัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้
(ค.ศ. 1975 – ค.ศ. 1976)
1 21 ฮหวิ่ญ เติ๊น ฟ้าต
(ค.ศ. 1913 – ค.ศ. 1989)
30 เมษายน ค.ศ. 1975 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้

ธงราชการ แก้

หมายเหตุ แก้

  1. ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ และ "—" หมายถึงรักษาการหัวหน้ารัฐบาล
  2. ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ และ "—" หมายถึงรักษาการหัวหน้ารัฐบาล

แหล่งข้อมูลอื่น แก้