รายพระนามจักรพรรดิเวียดนาม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ด้านล่างนี้คือ รายพระนามจักรพรรดิเวียดนาม

สมเด็จพระจักรพรรดิ
แห่งจักรวรรดิเวียดนาม
ราชาธิปไตยในอดีต
สมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย
สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเวียดนามองค์สุดท้าย

ปฐมกษัตริย์ จักรพรรดิเล นาม ตี้
(ดำรงพระอิสริยยศเป็น จักรพรรดิแห่งนามเวียต)
องค์สุดท้าย สมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย
(ดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเวียดนาม)
สถานพำนัก พระราชวังหลวงแห่งเว้, เว้
จักรวรรดิเวียดนาม
เริ่มระบอบ พ.ศ. 1084 (ค.ศ. 541)
สิ้นสุดระบอบ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)
ผู้อ้างสิทธิ์ เจ้าชายบ๋าว ทั้ง

ราชวงศ์เจี่ยว (207 ปีก่อนคริสตกาล – 111 ปีก่อนคริสตกาล) แก้

ยังคงเป็นที่ถกเถียงเกี่ยวกับที่มาของราชวงศ์เจี่ยว (ภาษาจีนออกเสียงว่าราชวงศ์เจ้า) นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จัดให้ราชวงศ์เจี่ยวเป็นราชวงศ์ของชาวเวียดนาม แต่บ้างส่วนก็อ้างว่าราชวงศ์นี้เป็นราชวงศ์ของชาวจีน

กษัตริย์ พระนามเดิม รัชกาล
เจี่ยว หวู เด๊ / เจ้าอู่ตี้
Triệu Vũ Đế / Zhào Wǔdì
เจี่ยว ด่า / เจ้า ถัว
Triệu Đà / Zhào Tuó
207 ปีก่อนคริสตกาล – 137 ปีก่อนคริสตกาล
เจี่ยว วัน เด๊ / เจ้าเหวินตี้
Triệu Văn Đế / Zhào Wén Dì
เจี่ยว โห่ / เจ้า หู
Triệu Hồ / Zhào Hú
137 ปีก่อนคริสตกาล – 125 ปีก่อนคริสตกาล
เจี่ยว มิญ เวือง / เจ้าหมิงหวาง
Triệu Minh Vương / Zhào Míng Wáng
เจี่ยว อัญ เต้ / เจ้า อิงฉี
Triệu Anh Tề / Zhào Yīngqí
125 ปีก่อนคริสตกาล – 113 ปีก่อนคริสตกาล
เจี่ยว อาย เวือง / เจ้าอายหวาง
Triệu Ai Vương / Zhào Āi Wáng
เจี่ยว ฮึง / เจ้า ซิง
Triệu Hưng / Zhào Xīng
113 ปีก่อนคริสตกาล – 112 ปีก่อนคริสตกาล
เจี่ยว เหว่ เยือง เวือง / เจ้าเว่ยหยางหวาง
Triệu Vệ Dương Vương / Zhào Wèi Yáng Wáng
เจี่ยว เกี๊ยน ดึ๊ก / เจ้า เจี้ยนเต๋อ
Triệu Kiến Đức / Zhào Jiàndé
112 ปีก่อนคริสตกาล – 111 ปีก่อนคริสตกาล

ภายใต้จักรวรรดิจีน แก้

พี่น้องเจือง (40 - 43) แก้

พระราชินี พระนาม รัชกาล
พระนางเจือง เจือง จั้ก
Trưng Trắc
40–43

กบฏตระกูลไหม่ (713–723) แก้

กษัตริย์ พระนาม รัชกาล
ไหม่ ฮัก เด๋ (梅黑帝) ไหม่ ทุก ลวน (梅叔鸞) 713–723
ไหม่ เถี่ยว เด๋ (梅少帝) ไหม่ ทุก หวี (梅叔輝) 722–723
ไหม่ บัก เด่า เด๋ (梅白頭帝) ไหม่ กี เซิน (梅奇山) 723 -724

กบฏตระกูลฝุ่ง (779–791) แก้

กษัตริย์ พระนาม รัชกาล
โบ ข่าย ด่าย เวือง (布蓋大王) ฝุ่ง ฮึง (馮興) 779–791
ฝุ่ง อาน (馮安) ฝุ่ง อาน (馮安) 791–791

ราชวงศ์โง แก้

ลำดับ รายนาม พระนามเดิม ครองราชย์ หมายเหตุ
1 พระเจ้าเตี่ยน โง เวือง
(Tiền Ngô Vương)
โง เกวี่ยน
(Ngô Quyền)
ค.ศ. 939ค.ศ. 944
2 พระเจ้าเยือง บิ่ญ เวือง
(Dương Bình Vương)
เยือง ตาม คา
(Dương Tam Kha)
ค.ศ. 944ค.ศ. 950
3 พระเจ้าเทียน ซั่ก เวือง
(Thiên Sách Vương)
โง เซือง เหงิป
(Ngô Xương Ngập)
ค.ศ. 951ค.ศ. 954
4 พระเจ้านาม เติ๊น เวือง
(Nam Tấn Vương)
โง เซือง วัน
(Ngô Xương Văn)
ค.ศ. 950ค.ศ. 965
5 พระเจ้าโง ซื้อ เกวิน
(Ngô Sứ Quân)
โง เซือง ซี้
(Ngô Xương Xí)
ค.ศ. 965ค.ศ. 968

ราชวงศ์ดิญ แก้

ลำดับ รายนาม พระนามเดิม ครองราชย์ หมายเหตุ
1 สมเด็จพระจักรพรรดิดิญ เตียน ฮหว่าง
(Đinh Tiên Hoàng)
ดิญ โบะ ลิญ
(Đinh Bộ Lĩnh)
ค.ศ. 968ค.ศ. 979
2 สมเด็จพระจักรพรรดิดิญ เฟ้ เด๊
(Đinh Phế Đế)
ดิญ ตว่าน
(Đinh Toàn)
ค.ศ. 979ค.ศ. 980

ราชวงศ์เล แก้

รูป พระนาม รัชกาล
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล ดั่ย หั่ญ ค.ศ. 980ค.ศ. 1005
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล ตรุง ตง ค.ศ. 1005ค.ศ. 1005
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล ว่าง ตร๊าว ค.ศ. 1005ค.ศ. 1009

ราชวงศ์ลี้ แก้

รูป พระนาม รัชกาล
  สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ ท้าย โต๋ ค.ศ. 1009ค.ศ. 1028
  สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ ท้าย ตง ค.ศ. 1028ค.ศ. 1056
  สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ ทั้ญ ตง ค.ศ. 1056ค.ศ. 1072
  สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เญิน ตง ค.ศ. 1072ค.ศ. 1127
  สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เทิ่น ตง ค.ศ. 1127ค.ศ. 1138
  สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ อัญ ตง ค.ศ. 1138ค.ศ. 1175
  สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ กาว ตง ค.ศ. 1176ค.ศ. 1210
  สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เจิ๋น ค.ศ. 1209ค.ศ. 1209
  สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เหว่ ตง ค.ศ. 1211ค.ศ. 1224
  สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เหงวียน เวือง ค.ศ. 1214ค.ศ. 1216
  สมเด็จพระจักรพรรดินีลี้ เจียว ฮหว่าง ค.ศ. 1224ค.ศ. 1225

ราชวงศ์เจิ่น แก้

รูป พระนาม รัชกาล
สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น ท้าย ตง ค.ศ. 1226ค.ศ. 1258
สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น ทั้ญ ตง ค.ศ. 1258ค.ศ. 1278
  สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น เญิน ตง ค.ศ. 1278ค.ศ. 1293
  สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น อัญ ตง ค.ศ. 1293ค.ศ. 1314
  สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น มิ่ญ ตง ค.ศ. 1314ค.ศ. 1329
  สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น เฮี้ยน ตง ค.ศ. 1329ค.ศ. 1341
  สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น หยู ตง ค.ศ. 1341ค.ศ. 1369
  สมเด็จพระจักรพรรดิเซือง เหญิต เหล ค.ศ. 1369ค.ศ. 1370
  สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น เหว่ ตง ค.ศ. 1370ค.ศ. 1372
  สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น เสวะ ตง ค.ศ. 1372ค.ศ. 1377
  สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น เฟ้ เด๊ ค.ศ. 1377ค.ศ. 1388
  สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น ถุ่น ตง ค.ศ. 1388ค.ศ. 1398
  สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น เที้ยว เด๊ ค.ศ. 1398ค.ศ. 1400

ราชวงศ์โห่ แก้

รูป พระนาม รัชกาล
  สมเด็จพระจักรพรรดิโห่ กวี๊ ลี ค.ศ. 1400ค.ศ. 1401
  สมเด็จพระจักรพรรดิโห่ ฮ้าน เทือง ค.ศ. 1401ค.ศ. 1407

ราชวงศ์เจิ่น แก้

รูป พระนาม รัชกาล
  สมเด็จพระจักรพรรดิสาน ดิ่ญ เด๊ ค.ศ. 1407ค.ศ. 1409
  สมเด็จพระจักรพรรดิจุ่ง กวาง เด๊ ค.ศ. 1409ค.ศ. 1414

ภายใต้จีน แก้

รูป พระนาม รัชกาล
  เจิ่น ก๋าว ค.ศ. 1426ค.ศ. 1428

ราชวงศ์เหิ่วเล แก้

รูป พระนาม รัชกาล
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล ท้าย โต๋ ค.ศ. 1428ค.ศ. 1433
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล ท้าย ตง ค.ศ. 1433ค.ศ. 1442
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล เญิน ตง ค.ศ. 1442ค.ศ. 1454
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล งี เดิน ค.ศ. 1459ค.ศ. 1460
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล ทั้ญ ตง ค.ศ. 1460ค.ศ. 1497
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล เฮี้ยน ตง ค.ศ. 1497ค.ศ. 1504
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล ตุ๊ก ตง ค.ศ. 1504ค.ศ. 1505
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล อวี หมุก ค.ศ. 1505ค.ศ. 1509
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล เตือง สึก ค.ศ. 1509ค.ศ. 1516
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล เจียว ตง ค.ศ. 1516ค.ศ. 1522
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล กุง ฮหว่าง ค.ศ. 1522ค.ศ. 1527

ราชวงศ์หมัก (เหนือ) แก้

รูป พระนาม รัชกาล
  สมเด็จพระจักรพรรดิหมัก ท้าย โต๋ ค.ศ. 1527ค.ศ. 1529
  สมเด็จพระจักรพรรดิหมัก ท้าย ตง ค.ศ. 1530ค.ศ. 1540
  สมเด็จพระจักรพรรดิหมัก เฮี้ยน ตง ค.ศ. 1540ค.ศ. 1546
  สมเด็จพระจักรพรรดิหมัก เตวียน ตง ค.ศ. 1546ค.ศ. 1561
  สมเด็จพระจักรพรรดิหมัก เหมิว เหิป ค.ศ. 1561ค.ศ. 1592
  สมเด็จพระจักรพรรดิหมัก ตว่าน ค.ศ. 1592ค.ศ. 1592

ราชวงศ์เล (ใต้) แก้

รูป พระนาม รัชกาล
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล จาง ตง ค.ศ. 1533ค.ศ. 1548
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล จุง ตง ค.ศ. 1548ค.ศ. 1556
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล อัญ ตง ค.ศ. 1556ค.ศ. 1573
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล เท้ ตง ค.ศ. 1573-ค.ศ. 1599
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล กิ๊ญ ตง ค.ศ. 1599ค.ศ. 1619
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล เถิ่น ตง ค.ศ. 1619ค.ศ. 1643
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล เจิน ตง ค.ศ. 1643ค.ศ. 1649
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล เถิ่น ตง (ครั้งที่ 2) ค.ศ. 1649ค.ศ. 1662
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล ฮเหวี่ยน ตง ค.ศ. 1662ค.ศ. 1671
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล ซา ตง ค.ศ. 1671ค.ศ. 1675
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล ฮี ตง ค.ศ. 1675ค.ศ. 1705
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล สุ ตง ค.ศ. 1705ค.ศ. 1729
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล ซวี เฝื่อง ค.ศ. 1729ค.ศ. 1732
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล ถ่วน ตง ค.ศ. 1732ค.ศ. 1735
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล อี๊ ตง ค.ศ. 1735ค.ศ. 1740
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล เหียน ตง ค.ศ. 1740ค.ศ. 1786
  สมเด็จพระจักรพรรดิเล เหมิน เด๊ ค.ศ. 1786ค.ศ. 1789

ยุคขุนศึก แก้

ตระกูนจิ่นห์ แก้

รูป พระนาม รัชกาล
  จิ่นห์ เกี่ยม ค.ศ. 1545 – 1570
  จิ่นห์ ตุ่ง ค.ศ. 1570 – 1623
  จิ่นห์ ต๋าง ค.ศ. 1623 – 1652
  จิ่นห์ ตัก ค.ศ. 1653 – 1682
  จิ่นห์ กั่น ค.ศ. 1682 – 1709
  จิ่น เกือง ค.ศ. 1709 – 1729
  จิ่นห์ เกียง ค.ศ. 1729 – 1740
  จิ่นห์ ซอน ค.ศ. 1740 – 1767
  จิ่นห์ ซัม ค.ศ. 1767 – 1782
  จิ่นห์ ก๋าน ค.ศ. 1782 – 1782
  จิ่นห์ ก๋าย ค.ศ. 1782 – 1786
  จิ่นห์ บ่ง ค.ศ. 1786 – 1787

ตระกูลเหงียน แก้

รูป พระนาม รัชกาล
  เหงียน หว่าง ค.ศ. 1558 – 1613
  เหงียน ฟุก เหงียน ค.ศ. 1613 – 1635
  เหงียน ฟุก ลาน ค.ศ. 1635 – 1648
  เหงียน ฟุก เถิ่น ค.ศ. 1648 – 1687
  เหงียน ฟุก เจิ่น ค.ศ. 1687 – 1691
  เหงียน ฟุก ชู ค.ศ. 1691 – 1725
  เหงียน ฟุก จู ค.ศ. 1725 – 1738
  เหงียน ฟุก โกท ค.ศ. 1738 – 1765
  เหงียน ฟุก เตริ่น ค.ศ. 1765 – 1777
  เหงียน ฟุก เดือง ค.ศ. 1777 – 1778
  เหงียน ฟุก อันห์ ค.ศ. 1777 – 1802

ราชวงศ์เต็ยเซิน แก้

รูป พระนาม รัชกาล
  สมเด็จพระจักรพรรดิเหงียน หญัก ค.ศ. 1778 – 1793
  สมเด็จพระจักรพรรดิเหงียน ฮเหวะ ค.ศ. 1788 – 1792
  สมเด็จพระจักรพรรดิเหงียน กวาง ตว๋าน ค.ศ. 1792 – 1802

ราชวงศ์เหวียน แก้

ราชวงศ์เหงียน (Nhà Nguyễn: ค.ศ. 1802-1945) เป็นราชวงศ์สุดท้ายของจักรวรรดิราชวงศ์เหวียน ก่อนถูกผนวกเข้าอินโดจีนของฝรั่งเศส

จักรพรรดิราชวงศ์เหงียน (ค.ศ. 1802 – 1945)
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนามแต่งตั้ง พระนามเรียกขาน
(อักษรจีน–
อักษรโรมัน)
พระนามเดิม ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน พระชนม์ชีพ (ค.ศ.) รัชศก (ค.ศ.) การสิ้นสุดรัชกาล หมายเหตุ
  เท้ โต๋
世祖
Thế Tổ
กาว ฮหว่าง เด๊
高皇帝
Cao hoàng đế
เหงียน ฟุก อั๊ญ
阮福映
Nguyễn Phước Ánh
ขุนศึกเหงียน 1762 – 1820 ยา ล็อง
嘉隆
1802 – 1820
สวรรคต ทรงรวบรวมประเทศได้และก่อตั้งราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนามและเป็นผู้ตั้งชื่อประเทศว่าเวียดนาม
  ทั้ญ โต๋
聖祖
Thánh Tổ
เญิน ฮหว่าง เด๊
仁皇帝
Nhơn hoàng đế
เหงียน ฟุก เกี๋ยว
阮福晈
Nguyễn Phước Kiểu
พระราชโอรส 1791 – 1841 มิญ หมั่ง
明命
1820 – 1841
สวรรคต รวมอาณาจักรจามปาได้และเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นดั่ยนาม
  เฮี้ยน โต๋
憲祖
Hiến Tổ
เจือง ฮหว่าง เด๊
章皇帝
Chương Hoàng Đế
เหงียน ฟุก เตวี่ยน
阮福暶
Nguyễn Phước Tuyền
พระราชโอรส 1807 – 1847 เถี่ยว จิ
紹治
1841 – 1847
สวรรคต
  ดึ๊ก ตง
翼宗
Dực Tông
อัญ ฮหว่าง เด๊
英皇帝
Anh hoàng đế
เหงียน ฟุก ถี่
阮福時
Nguyễn Phước Thì
พระราชโอรส 1829 – 1883 ตึ ดึ๊ก
嗣德
1847 – 1883
สวรรคต เผชิญหน้ากับฝรั่งเศสและต้องยกโคชินไชนาให้กับฝรั่งเศส
  กุง ตง
恭宗
Cung Tông
ฮเหวะ ฮหว่าง เด๊
惠皇帝
Huệ hoàng đế
เหงียน ฟุก อึง เจิน
阮福膺禛
Nguyễn Phước Ưng Chân
พระราชภาติยะ[1] 1852 – 1883 หยุก ดึ๊ก
育德
1883
ถูกบังคับสละราชสมบัติ เป็นจักรพรรดิได้เพียงสามวัน
 
เหงียน ฟุก ทัง
阮福昇
Nguyễn Phước Thăng
พระปิตุลา (พระราชโอรสของจักรพรรดิเทียวจิ) 1847 – 1883 เหียป ฮหว่า
協和
1883
กระทำอัตวินิบาตกรรม; สวรรคต เสียเอกราชให้แก่ฝรั่งเศสในรัชกาลนี้ หลังจากเกิดการลงนามในสนธิสัญญาเมืองเว้ (ค.ศ. 1883)
  สาน ตง
簡宗
Giản Tông
หงิ ฮหว่าง เด๊
毅皇帝
Nghị hoàng đế
เหงียน ฟุก เหา
阮福昊
Nguyễn Phước Hạo
พระภาติยะ(พระโอรสของพระเชษฐาของจักรพรรดิเหียป ฮหว่า) 1869 – 1884 เกี๊ยน ฟุก
建福
1883 – 1884
ถูกลอบปลงพระชนม์; สวรรคต เป็นจักรพรรดิที่ครองราชย์เพียงแค่ 4 เดือนท่ามกลางความวุ่นวายสับสน
 
เหงียน ฟุก มิญ
阮福明
Nguyễn Phước Minh
พระเชษฐา 1872 – 1943 ห่าม งี
咸宜
1884 – 1885
ถูกบังคับสละราชสมบัติ ถูกขับออกจากราชสมบัติเพราะความล้มเหลวของอุบายประตูตะวันตกและพยายามก่อกบฏอีกแต่ถูกจับกุมในปี 1888 และถูกเนรเทศไปยังแอลจีเรีย
  กั๋ญ ตง
景宗
Cảnh Tông
ถ่วน ฮหว่าง เด๊
純皇帝
Thuần Hoàng Đế
เหงียน ฟุก เบี่ยน
阮福昪
Nguyễn Phước Biện
พระเชษฐา 1864 – 1889 ด่ง คั้ญ
同慶
1885 – 1889
สวรรคต นิยมตะวันตก
 
เหงียน ฟุก เจียว
阮福昭
Nguyễn Phúc Chiêu
พระญาติ (พระราชโอรสของจักรพรรดิหยุก ดึ๊ก) 1879 – 1954 ถั่ญ ท้าย
成泰
1889 – 1907
ถูกบังคับสละราชสมบัติ
 
เหงียน ฟุก ฮหวาง
阮福晃
Nguyễn Phước Hoảng
พระราชโอรส 1900 – 1945 ซวี เติน
維新
1907 – 1916
ถูกบังคับสละราชสมบัติ
  ฮหวั่ง ตง
弘宗
Hoằng Tông
เตวียน ฮหว่าง เด๊
宣皇帝
Tuyên Hoàng Đế
เหงียน ฟุก ต๊วน
阮福晙
Nguyễn Phước Tuấn
พระญาติ (พระราชโอรสของจักรพรรดิด่ง คั้ญ) 1885 – 1925 ขาย ดิ่ญ
啟定
1916 – 1925
เสด็จสวรรคต มีความสัมพันธ์อันดีกับฝรั่งเศสและเป็นหุ่นเชิดทางการเมืองให้ฝรั่งเศส พระองค์ไม่เป็นที่นิยมของประชาชนเวียดนาม ผู้นำชาตินิยมกล่าวหาพระองค์ว่าขายชาติให้กับฝรั่งเศสและใช้ชีวิตอย่างหรูหราขณะที่ประชาชนถูกฝรั่งเศสกดขี่
 
เหงียน ฟุก เทียน
阮福晪
Nguyễn Phước Thiển²
พระราชโอรส 1913 – 1997 บ๋าวดั่ย
保大
1926 – 1945
ถูกบังคับสละราชสมบัติ ทรงสถาปนาจักรวรรดิเวียดนามในขณะที่ญี่ปุ่นยึดครองอินโดจีนในสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาได้ทรงสละราชสมบัติและมอบอำนาจให้โฮจิมินห์ อันเป็นจุดจบของระบอบราชาธิปไตยของเวียดนาม แม้ว่าภายหลังได้ถูกถอดถอนจากฐานะพระประมุขของรัฐของรัฐเวียดนามแล้ว พระองค์ก็ยังไม่เป็นที่นิยมของประชาชนเวียดนาม เพราะถูกมองว่าเป็นหุ่นเชิดของฝรั่งเศส

อ้างอิง แก้

ภาษาไทย แก้

  • นายหยองกองทหารปืนใหญ่. พงศาวดารญวน.' พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: ศรีปัญญา. 2560.

ภาษาเวียดนาม แก้

  • Trần Trọng Kim (1971), Việt Nam sử lược (in Vietnamese), Saigon: Center for School Materials

ดูเพิ่ม แก้

  1. https://www.gotoknow.org/posts/217707