จักรพรรดิด่ง คั้ญ

สมเด็จพระจักรพรรดิด่ง คั้ญ (เวียดนาม: Đồng Khánh, 同慶 ; 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1864 - 28 มกราคม ค.ศ. 1889) พระนามเดิมว่า เจ้าชายเหงียน ฟุก อึง ถิ (Nguyễn Phúc Ưng Thị, 阮福膺豉 ) และยังเป็นที่รู้จักในพระสมญานามว่า จั๊ญ มง (Chánh Mông) เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์เหงียนของเวียดนาม พระองค์ทรงครองราชย์ 3 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 1885 ถึง ค.ศ. 1889

สมเด็จพระจักรพรรดิด่ง คั้ญ
จักรพรรดิแห่งเวียดนาม
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหงียน
ก่อนหน้าสมเด็จพระจักรพรรดิห่าม งี
ถัดไปสมเด็จพระจักรพรรดิถั่ญ ท้าย
ประสูติ19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1864
สวรรคต28 มกราคม ค.ศ. 1889(1889-01-28) (24 ปี)
ฝังพระศพสุสานตือลัง
แขวงถวีซวน, เว้, เวียดนาม
คู่อภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดินีฝุ เทียน
สมเด็จพระจักรพรรดินีหืว เทียน
พระราชบุตรสมเด็จพระจักรพรรดิขาย ดิ่ญ
พระราชโอรสอีก 5 พระองค์ และพระราชธิดาอีก 3 พระองค์
พระนามเต็ม
เหงียน ฟุก อึง กี๋
เหงียน ฟุก เบี่ยน
ราชวงศ์ราชวงศ์เหงียน
พระราชบิดาเจ้าชายเหงียน ฟุก ห่ง กาย เจ้าชายแห่งเกียนท้าย
พระราชมารดาบู่ย ถิ ทัญ

พระองค์เป็นพระโอรสของเจ้าชายเหงียน ฟุก ห่ง กาย (Nguyễn Phúc Hồng Cai) แต่เนื่องจากจักรพรรดิตึ ดึ๊ก พระปิตุลา ไม่ทรงมีพระราชโอรส พระองค์จึงทรงได้รับการชุบเลี้ยงเป็นพระโอรสบุญธรรมพร้อมกับดำรงพระยศเป็นเจ้าชายแห่งเกียนซาง พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์หลังจากเหตุการณ์ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1885 เมื่อผู้สำเร็จราชการเหงียน วัน เตื่อง (Nguyễn Văn Tường) และโตน เทิ้ต เทวี้ยต (Tôn Thất Thuyết) พายุวจักรพรรดิห่าม งี ไปจากพระราชวังและนำขึ้นไปบนภูเขาเพื่อให้พระองค์ทรงเป็นแกนนำต่อต้านฝรั่งเศส เพื่อการจัดการอย่างถูกต้อง ฝรั่งเศสจึงได้ให้เจ้าชายอึง กี๋ ผู้เป็นพระอนุชาต่างพระมารดา ขึ้นเป็นจักรพรรดิและใช้รัชศกว่า "ด่ง คั้ญ"

มาดามญู สตรีหมายเลขหนึ่งของเวียดนามใต้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 - ค.ศ. 1963 เป็นพระราชปนัดดาของพระองค์

ก่อนหน้า จักรพรรดิด่ง คั้ญ ถัดไป
สมเด็จพระจักรพรรดิห่าม งี
สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเวียดนาม
(เหงียน)

(ค.ศ. 1885ค.ศ. 1889)
สมเด็จพระจักรพรรดิถั่ญ ท้าย