โคชินไชนาของฝรั่งเศส

(เปลี่ยนทางจาก โคชินจีน)

โคชินไชนาของฝรั่งเศส (อังกฤษ: French Cochinchina; ฝรั่งเศส: Cochinchine française) เอกสารไทยเรียก ญวนของฝรั่งเศส[1], โคแชงชีน[2][3] หรือ ญวนใต้[2] เป็นอาณานิคมฝรั่งเศสในภูมิภาคอินโดจีนฝรั่งเศส ประกอบด้วยเวียดนามใต้ทั้งหมด หรือที่เรียกว่า โคชินไชนาตอนล่าง ดำรงอยู่ตั้งแต่ ค.ศ. 1862 ถึง 1946 ฝรั่งเศสได้ดำเนินอุตสาหกรรมพืชไร่ในพื้นที่นี้ โดยมีผลิตผลสำคัญในทางยุทธศาสตร์ คือ ยาง

อาณานิคมโคชินไชนา

ค.ศ. 1862–1946
ค.ศ. 1946–1949
โคชินไชนาใน ค.ศ. 1920
โคชินไชนาใน ค.ศ. 1920
สถานะดินแดนในความยึดครองของฝรั่งเศส (ค.ศ. 1858–1862)
อาณานิคมฝรั่งเศส (ค.ศ. 1862–1887)
ดินแดนส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศส (ค.ศ. 1887–1949)
เมืองหลวงไซ่ง่อน (ค.ศ. 1862–1931)
ไซ่ง่อนและเจอะเลิ้น (ค.ศ. 1931–1949)
ภาษาทั่วไปฝรั่งเศส
เวียดนาม
จีน
เขมร
ศาสนา
พุทธ
ขงจื๊อ
เต๋า
คาทอลิก
วิญญาณนิยม
กาวด่าย
อิสลาม
การปกครองการปกครองอาณานิคม (ค.ศ. 1858–1946)
สาธารณรัฐปกครองตนเอง (ค.ศ. 1946–1949)
ผู้ว่าการ 
• ค.ศ. 1858–1859
Charles Rigault de Genouilly
• ค.ศ. 1947–1949
Pierre Boyer De LaTour du Moulin
ยุคประวัติศาสตร์จักรวรรดินิยมใหม่
17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1859
5 มิถุนายน ค.ศ. 1862
• ตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศส
17 ตุลาคม ค.ศ. 1887
28 กรกฎาคม ค.ศ. 1941
2 กันยายน ค.ศ. 1945
• ตั้งเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเอง
1 มิถุนายน ค.ศ. 1946
• รวมเข้ากับรัฐบาลกลาง
4 มิถุนายน ค.ศ. 1949
สกุลเงินเงินสดเวียดนาม (ค.ศ. 1862–1945)
เหรียญกษาปณ์โคชินไชนา (ค.ศ. 1878–1885)
เหรียญกษาปณ์อินโดจีนฝรั่งเศส (ค.ศ. 1885–1949)
ก่อนหน้า
ถัดไป
จักรวรรดิดั่ยนาม
ค.ศ. 1945:
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
ค.ศ. 1887:
อินโดจีนฝรั่งเศส
ค.ศ. 1945:
จักรวรรดิเวียดนาม
ค.ศ. 1949:
รัฐบาลกลางชั่วคราว
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนาม

ญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองอาณานิคมนี้ใน ค.ศ. 1941 และถอยออกไปใน ค.ศ. 1945 จากนั้นใน ค.ศ. 1946 กลุ่มเหวียตมิญซึ่งมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้นำได้ถูกขับออกจากไซ่ง่อน (หรือ ไพรแวง ในภาษาเขมร) อันเมืองหลวงของอาณานิคมนี้ ฝรั่งเศสจึงจัดตั้งอาณานิคมนี้เป็นสาธารณรัฐปกครองตนเองโคชินไชนา ซึ่งเป็นการตัดสินใจอันเป็นที่โต้แย้งและมีส่วนก่อให้เกิดสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง ต่อมาเพื่อบอกปัดข้ออ้างของสาธารณรัฐเวียดนามที่กลุ่มเหวียตมิญจัดตั้งขึ้นในฮานอยเมื่อ ค.ศ. 1949 ฝรั่งเศสจึงผนวกโคชินไชนาเข้ากับอันนัมและตังเกี๋ยเป็นรัฐเวียดนามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพฝรั่งเศส

อ้างอิง แก้

  1. ไกรฤกษ์ นานา (2563). สยามรัฐท่ามกลางจักวรรดินิยม. กรุงเทพฯ: มติชน. p. 260. ISBN 9789740216988.
  2. 2.0 2.1 กระทรวงมหาดไทย. การปกครองแคว้นลาวและเขมรของฝรั่งเศส (สังเขป). ม.ป.ท., 2483, หน้า 1
  3. เติม สิงหัษฐิต. ฝั่งขวาแม่น้ำโขง. พระนคร : คลังวิทยา, 2490, หน้า 2