รายการธงในประเทศรัสเซีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียอย่างสังเขป

ธงชาติแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงชาติรัสเซีย
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1993 - ปัจจุบัน ธงชาติ และ ธงเรือราษฎร์ ธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็นพื้นสีขาว-น้ำเงิน-แดง ตามแนวนอน เริ่มใช้ในฐานะธงค้าขายและธงเรือพลเรือนมาตั้งแต่ ค.ศ. 1705
  ค.ศ. 2000 - ปัจจุบัน ธงราชการ และ ธงเรือราชการ
สำหรับหน่วยงานของรัฐ
ธงชาติรัสเซีย กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของรัสเซีย (นกอินทรีสีทองสองหัว)

ธงตำแหน่งราชการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1993 - ปัจจุบัน ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ธงชาติรัสเซียรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของรัสเซีย ขอบธงมีชายครุยสีทอง

ธงกองทัพแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงในกองทัพรัสเซีย
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ธงชัยประจำกองพลทหารปืนเล็กยาวที่ 150 เป็นธงชัยที่ถูกปักไว้เหนืออาคารไรชส์ทาค (Reichstag) เมื่อกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตตีกรุงเบอร์ลินแตกใน ค.ศ. 1945
  ค.ศ. 1996 - 2007 ธงที่ระลึก และ ธงชัยแห่งชาติรัสเซีย ธงชัย (Victory Banner) ใช้ระหว่างปี ค.ศ. 1996 - 2007 ธงนี้มีสถานะเทียบเท่าธงชาติ สามารถใช้ควบคู่กับธงชาติรัสเซียแบบสามสี หรือใช้ในการเฉลิมฉลองในวาระวันหยุดราชการ
  ค.ศ. 2003 - ปัจจุบัน ธงประจำกระทรวงกลาโหม
  ธงประจำกองทัพรัสเซีย
  ค.ศ. 2004 - ปัจจุบัน ธงประจำกองทัพบก
  ค.ศ. 2004 - ปัจจุบัน ธงประจำกองทัพอากาศ (กองทัพอากาศ-ห้วงอวกาศ)
  ค.ศ. 2015 - ปัจจุบัน
  ค.ศ. 1712 - ค.ศ. 1917
ค.ศ. 1993 - ปัจจุบัน
ธงนาวีรัสเซีย หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ ธงเซนต์แอนดรูว์ (андреевский) ธงกากบาทแนวทแยงมุมสีน้ำเงินบนพื้นขาว
  ค.ศ. 1701 - ค.ศ. 1917
ค.ศ. 1993 - ปัจจุบัน
ธงฉานกองทัพเรือรัสเซีย เป็นรูปธงนาวีรัสเซียซ้อนทับบนธงกากบาทสีขาวบนพื้นแดง
  ธงประจำหน่วยส่งทางอากาศ (เหล่าทหารพลร่ม) ธงพื้นสีฟ้า มีแถบตามยาวสีเขียววางพาด กลางธงมีตราเครื่องหมายเหล่าทหารพลร่ม.
  ธงประจำหน่วยขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีแถบตามยาวสีเหลืองวางพาด กลางธงมีตราเครื่องหมายเหล่ากรมขีปนาวุธเพื่อยุทธศาสตร์

ธงกองกำลังกึ่งทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
กองกำลังแห่งชาติ (กองกำลังภายใน : Internal Troops of the Federal National Guard)
  ค.ศ. 2015 - ปัจจุบัน ธงประจำกองกำลังภายใน (กองบัญชาการกองกำลังแห่งชาติ)
  ค.ศ. 2016 - ปัจจุบัน
  ธงประจำกองกำลังแห่งชาติรัสเซีย ธงพื้นสีน้ำตาลเลือดหมู มีตรากองกำลังแห่งชาติที่ปลายธง มุมบนธงมีธงชาติวาง
  ค.ศ. 1992 - ปัจจุบัน ธงเรือกองกำลังภายใน ธงพื้นสีน้ำตาลเลือดหมู มุมบนธง มีธงนาวีวาง
กระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Internal Affairs : MVD)
  ค.ศ. 2012 - ปัจจุบัน ธงประจำกระทรวงกิจการภายใน ธงพื้นสีน้ำเงิน มีตราประจำกระทรวงที่ปลายธง มุมบนธงมีธงชาติวาง
  ค.ศ. 2004 - ปัจจุบัน ธงประจำสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Federal Migration Service) ธงพื้นสีนำตาลเลือดหมู มีตราประจำสำนักงานที่ปลายธง มุมบนธงมีธงชาติวาง
  ธงประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(Federal Drug Control Service)
ธงพื้นสีน้ำเงิน มีตราประจำสำนักงานที่ปลายธง มุมบนธงมีธงชาติวาง
สำนักกิจการโทรคมนาคมพิเศษ (Special Communications Service of Russia : FAPSI)
ค.ศ. 1991 - 2003 ธงราชการสำนักงานโทรคมนาคม และ สารสนเทศ ลักษณะอย่างธงชาติ ใจกลางธงมีตราราชการประจำสำนักงาน
  ค.ศ. 2003 - ปัจจุบัน ธงประจำหน่วยสำนักงานโทรคมนาคม และ สารสนเทศ
กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน (Ministry of Extraordinary Situations : MChS)
  ค.ศ. 2003 - ปัจจุบัน ธงราชการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน ลักษณะอย่างธงชาติ ที่มุมบนธงมีตรากระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินรัสเซียอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้า
  ธงประจำหน่วยกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน ธงพื้นสีฟ้า กลางธงมีตรากระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินรัสเซีย
หน่วยความมั่นคงกลาง (Federal Security Service of Russia : FSB)
  ค.ศ. 1992 - ปัจจุบัน ธงประจำสำนักงานความมั่นคงกลางรัสเซีย
  ธงประจำหน่วยบัญชาการพิทักษ์ชายแดน (Federal Frontier Service of Russia)
  ธงประจำกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (Border Guard Service of Russia)
ธงประจำกองบินพิทักษ์ชายแดน (Aviation of the Federal Frontier Service)
ธงประจำหน่วยยามฝั่งพิทักษ์ชายแดน (Sea Guard of the Federal Frontier Service)
  ธงนาวีกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง สามเหลี่ยมสีเขียวซ้อนบนธงรัฐนาวี
หน่วยราชการอื่นๆ
  ค.ศ. 1835 - 1871 ธงเรือหน่วยกักกัน (Imperial Russian Quarentine Service) สามเหลี่ยมสีเขียว (ด้านกว้าง) และ สามเหลี่ยมสีเหลือง (ด้านยาว) ซ้อนบนธงกากบาทแนวทแยงมุมสีขาว
  ค.ศ. 1828 - 1871
ตั้งแต่ ค.ศ. 1994
ธงเรือกรมศุลกากร (Federal Customs Service of Russia) ธงกากบาทแนวทแยงมุมสีขาวบนพื้นสีเขียว

ธงในอดีตแก้ไข

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
อาณาจักรซาร์แห่งรัสเซีย และ จักรวรรดิรัสเซีย
  ค.ศ. 1688 - 1693 ธงนาวีกองเรือออยัล เป็นธงชาติรัสเซียแบบแรกสุด
  ค.ศ. 1858 - 1917 ธงราชการแบบแรกสุด กำหนดให้มีขึ้นโดย จักรพรรดิอะเลคซันดร์ที่ 2 ธงสามสีแบ่งตามแนวนอน พื้นสีดำ-เหลือง-ขาว
  ค.ศ. 1914 - 1917 ธงชาติจักรวรรดิรัสเซียสำหรับพลเรือน (ไม่เป็นทางการ) ธงสามสีแบ่งตามแนวนอน พื้นสีขาว-น้ำเงิน-แดง ที่มุมบนด้านคันธง มีภาพตราแผ่นดินสีดำในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลือง
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย
  ค.ศ. 1923 - 1937 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย ธงแดงมีอักษรย่อ "RSFSR" เขียนด้วยอักษรซีรีลลิกสีทอง ในกรอบสีแดงขอบทองที่มุมบนด้านคันธง
  ค.ศ. 1937 - 1954 ธงแดงมีอักษรย่อ "RSFSR" เขียนด้วยอักษรซีรีลลิกสีทองที่มุมบนด้านคันธง
  ค.ศ. 1954 - 1991 ลักษณะอย่างธงชาติสหภาพโซเวียต มีแถบสีฟ้าตามแนวตั้งที่ด้านคันธง
  ค.ศ. 1991 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย จากวันที่ 1 พฤศจิกายน (ในทางพฤตินัย จาก 22 สิงหาคม) ค.ศ. 1991 ถึง 25 ธันวาคม ค.ศ. 1991
ค.ศ. 1991–1993 ธงชาติสหพันธรัฐรัสเซีย ธงชาติอย่างเป็นทางการของสหพันธรัฐรัสเซีย นับจากวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1991 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1993
สหภาพโซเวียต
  ค.ศ. 1922 - 1923 ธงชาติสหภาพโซเวียต ธงแบบแรกสุด ธงพื้นสีแดง มีตราแผ่นดินสหภาพโซเวียตวางไว้กึ่งกลางธง
  ค.ศ. 1924 ธงแบบที่สอง ธงพื้นสีแดง มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวสีเหลืองในกรอบสีแดงขอบทองที่มุมบนด้านคันธง
  ค.ศ. 1924 - 1936 ธงแบบที่สาม ธงพื้นสีแดง มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวสีเหลืองกับดาวแดงขอบทอง
  ค.ศ. 1936 - 1955 ธงแบบที่สี่ ธงพื้นสีแดง มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวสีเหลืองกับดาวแดงขอบทองที่ปรับรูปทรงใหม่
  ค.ศ. 1955 - 1980 ธงแบบที่ห้า ธงพื้นสีแดง มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวสีเหลืองกับดาวแดงขอบทองที่ปรับรูปทรงและขนาดใหม่
  ค.ศ. 1980 - 1991 ธงแบบที่หก (แบบสุดท้าย) ธงพื้นสีแดงอ่อน มุมบนธงมีรูปค้อนเคียวสีเหลืองกับดาวแดงขอบทอง

ธงพระราชอิสริยยศแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1462 - 1505 ธงพระอิสริยยศ "เจ้าชายแห่งมอสโคว" ธงพื้นสีขาว กลางธงมีตราแผ่นดิน เป็นธงพระอิสริยยศในรัชสมัยของอีวานที่ 3 วาซีลเยวิชมหาราช
  ค.ศ. 1693 - 1699 ธงพระอิสริยยศ "ซาร์แห่งมอสโคว" ธงชาติรัสเซียรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีตราแผ่นดิน
  ค.ศ. 1700 - 1858 ธงพระอิสริยยศมหาราช "จักรพรรดิแห่งรัสเซีย" ธงพื้นสีเหลือง มีรูปตราแผ่นดินของจักรวรรดิรัสเซียในสมัยนั้น
  ค.ศ. 1835 - 1855 ธงพื้นสีขาว กลางธงมีตราแผ่นดิน เป็นธงพระอิสริยยศในรัชสมัยของจักรพรรดินีโคลัสที่ 1
  ค.ศ. 1858 - 1917 ธงพื้นสีเหลือง มีรูปตราแผ่นดินของจักรวรรดิรัสเซียในสมัยนั้น
  ค.ศ. 1848 - ค.ศ. 1870 ธงพระอิสริยยศ "จักรพรรดินีแห่งรัสเซีย" ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปธงมหาราช"จักรพรรดิแห่งรัสเซีย"วางซ้อนอยู่
  ค.ศ. 1870 - 1917 ลักษณะคล้ายธงมหาราช ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว 2 แฉก
  ค.ศ. 1797 - 1917 ธงพระอิสริยยศซาเรวิซ "มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย" ลักษณะอย่างธงฉาน กลางธงมีรูปธงมหาราช "จักรพรรดิแห่งรัสเซีย" วางซ้อนอยู่
  ธงพระอิสริยยศซาเรนา "มกุฎราชกุมารีแห่งรัสเซีย" ลักษณะคล้ายธงข้างต้น ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว 2 แฉก
  ค.ศ. 1850 - 1917 ธงพระอิสริยยศ "แกรนด์ดยุกแห่งรัสเซีย" ลักษณะอย่างธงฉาน กลางธงมีวงกลมสีเหลือง ภายในมีรูปตราแผ่นดินของจักรวรรดิรัสเซีย
  ค.ศ. 1870 - 1917 ธงพระอิสริยยศ "แกรนด์ดัชเชสแห่งรัสเซีย" ลักษณะคล้ายธงข้างต้น ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว 2 แฉก
  ค.ศ. 1862 - 1870 ธงพระอิสริยยศ "แกรนด์ดยุกแห่งคอเคตซัส" ลักษณะอย่างธงนาวี กลางธงมีรูปธงพระอิสริยยศ "แกรนด์ดยุกแห่งรัสเซีย" วางซ้อนอยู่ โดยเพิ่มรูปกระบอกปืนใหญ่ไขว้ภายในดวงตราของธงแกรนด์ดยุก
  ค.ศ. 1870 - 1917 ลักษณะคล้ายธงข้างต้น โดยยกรูปกระบอกปืนใหญ่ไขว้ภายในรูปธงพระอิสริยยศ"แกรนด์ดยุกแห่งรัสเซีย"ออก

ดูเพิ่มแก้ไข