52°31′7″N 13°22′35″E / 52.51861°N 13.37639°E / 52.51861; 13.37639

อาคารไรชส์ทาค
Reichstagsgebäude
ด้านหน้าของอาคารไรชส์ทาค
แผนที่
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทอาคารรัฐสภา
เมืองกรุงเบอร์ลิน
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เริ่มสร้าง9 มิถุนายน ค.ศ. 1884
ปรับปรุงค.ศ. 1992
การออกแบบและการก่อสร้าง
สถาปนิกเพาล์ วัลลอท
เคยถูกวางเพลิงในค.ศ. 1933

อาคารไรชส์ทาค (เยอรมัน: Reichstagsgebäude [ˈʁaɪçstaːksɡəˌbɔʏdə]) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อาคารที่ประชุมใหญ่ไรชส์ทาค (เยอรมัน: Deutscher Bundestag – Plenarbereich Reichstagsgebäude [ˈdɔʏtʃɐ ˈbʊndəsˌtaːk ˈpleːnaːɐ̯bəˌʁaɪç ˈʁaɪçstaːksɡəˌbɔʏdə]) เป็นสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นในสมัยจักรวรรดิเยอรมันเพื่อเป็นประชุมของรัฐสภาเยอรมัน (ไรชส์ทาค) อาคารนี้เริ่มใช้งานในปีค.ศ. 1894 จนกระทั่งถูกวางเพลิงในปีค.ศ. 1933 เหตุวางเพลิงสร้างความเสียหายอย่างมากแก่อาคารนี้ทำให้มันถูกปล่อยทิ้งร้างกว่าสี่ทศวรรษ เมื่อมีการรวมประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1990 ก็มีการบูรณะอาคารนี้โดยสถาปนิกนอร์มัน ฟอสเตอร์ การบูรณะเสร็จสิ้นใน ค.ศ. 1999 และถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (บุนเดสทาค) มาตั้งแต่บัดนั้น