รายชื่อธงในกองทัพเรือรัสเซีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในกองทัพเรือรัสเซีย)

ตารางข้างล่างนี้แสดงธงราชการกองทัพเรือของรัสเซีย โดยแบ่งชนิดของธง ตามส่วนราชการของกองทัพเรือรัสเซีย

ธงฉานแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงฉาน (รัสเซีย)
ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงฉาน และ ธงป้อมทหาร รูปธงรัฐนาวีรัสเซียซ้อนทับบนธงกากบาทสีขาวบนพื้นแดง
  29.12.2000
  21.05.1993 — 01.09.2008 ธงฉานเรือหน่วยพิทักษ์ชายแดน
  01.09.2008

ธงเรือแก้ไข

ธงรัฐนาวีแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงรัฐนาวีรัสเซีย หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ ธงเซนต์แอนดรูว์ (андреевский) ธงกากบาทแนวทแยงมุมสีน้ำเงินบนพื้นขาว
  29.12.2000
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงรัฐนาวีเกียรติยศ พื้นธงรัฐนาวี มีโบว์ริบบิ้นอิสริยาภรณ์เซนต์จอร์จสีทองริ้วดำ
  29.12.2000
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงรัฐนาวี ดาราอิสริยาภรณ์นากิมอฟ พื้นธงรัฐนาวี ที่มุมบนธงมีดาราอิสริยาภรณ์นากิมอฟ
  29.12.2000
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงรัฐนาวีเกียรติยศ ดาราอิสริยาภรณ์นากิมอฟ พื้นธงรัฐนาวีเกียรติยศ มีดาราอิสริยาภรณ์นากิมอฟ
  29.12.2000
  2021 ธงรัฐนาวีนักบุญจอร์จ ธงรัฐนาวีรัสเซีย
  ธงรัฐนาวีเกียรติยศนักบุญจอร์จ กลางธงมีรูปตราอาร์มนักบุญจอร์จ ธงรัฐนาวี กลางธงมีรูปตราอาร์มนักบุญจอร์จ รองรับด้วยโบว์ริบบิ้นอิสริยาภรณ์เซนต์จอร์จสีทองริ้วดำ.
  ธงรัฐนาวี ดาราอิสริยาภรณ์นักบุญจอร์จ ธงรัฐนาวีนักบุญจอร์จ ประกอบดาราดาราอิสริยาภรณ์ ในช่องสามเหลี่ยมของด้านต้นธง และ ปลายธง[1]
  ธงรัฐนาวีเกียรติยศ ดาราอิสริยาภรณ์นักบุญจอร์จ ธงรัฐนาวีเกียรติยศนักบุญจอร์จ ประกอบดาราดาราอิสริยาภรณ์ ในช่องสามเหลี่ยมของด้านต้นธง และ ปลายธง[1].

ธงเรือช่วยรบแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงเรือช่วยรบ (เรือประจำการ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงมีธงรัฐนาวี(ธงเซนต์แอนดรูว์)
  29.12.2000
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงเรือประภาคาร พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีวงกลมขาว ภายในมีรูปประภาคาร
  29.12.2000
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงเรือหน่วยกู้ภัย พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีวงกลมขาว ภายในมีรูปหน้ากากดำนำ
  29.12.2000

ธงเรือกองกำลังภายในแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงเรือกองกำลังภายใน (กองกำลังแห่งชาติ) ธงพื้นสีแดงเลือดหมู มุมบนธงมีธงรัฐนาวี
  29.12.2000 — 30.12.2019
  30.12.2019 — สามเหลี่ยมสีแดงเลือดหมูซ้อนบนธงรัฐนาวี
  ธงนาวีกองกำลังแห่งชาติ อิสริยาภรณ์นากิมอฟ ธงนาวีกองกำลังแห่งชาติ ที่มุมบนธงมีดาราอิสริยาภรณ์นากิมอฟ
  29.12.2000 ธงเรือหน่วยกู้ภัย ธงเรือกองกำลังภายใน ที่มุมล่างธงมีวงกลมขาว ภายในมีรูปหน้ากากดำนำ

ธงเรือกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่งแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  21.05.1993 — 01.09.2008 ธงเรือพิทักษ์ชายแดน สามเหลี่ยมสีเขียวซ้อนบนธงรัฐนาวี
  01.09.2008
  21.05.1993 — 01.09.2008 ธงเรือพิทักษ์ชายแดน อิสริยาภรณ์นากิมอฟ ธงเรือพิทักษ์ชายแดน ที่มุมบนธงมีดาราอิสริยาภรณ์นากิมอฟ

ธงหมายยศแก้ไข

ธงผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  1992 — 29.12.2000 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พื้นธงฉาน ตรงกลางธงมีตรานกอินทรี2หัวในวงกลมสีขาวรองรับด้วยช่อมะกอกสีทอง
  29.12.2000
  1992 — 29.12.2000 ธงเสนาธิการกระทรวงกลาโหม พื้นธงฉาน ตรงกลางธงมีสมอสีเหลือง2อันไขว้กันในวงกลมสีขาวรองรับด้วยช่อมะกอกสีทอง
  29.12.2000

ธงผู้บังคับบัญชาทหารเรือแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงผู้บัญชาการทหารเรือ พื้นธงรัฐนาวี ตรงกลางธงมีตรานกอินทรี2หัวในวงกลมสีขาวรองรับด้วยช่อมะกอกสีทอง
  29.12.2000
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงเสนาธิการทหารเรือ พื้นธงรัฐนาวี ตรงกลางธงมีสมอสีเหลือง2อันไขว้กันในวงกลมสีขาวรองรับด้วยช่อมะกอกสีทอง
  29.12.2000
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ
  29.12.2000
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงผู้บัญชาการหน่วยเรือรบ
  29.12.2000
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือรบ
  29.12.2000

ธงผู้บังคับบัญชาหน่วยพิทักษ์ชายแดน (หน่วยความมั่นคงกลาง)แก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  21.05.1993 - 15.08.1994 ธงผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ชายแดน พื้นธงหน่วยพิทักษ์ชายแดน ตรงกลางธงมีตรานกอินทรี2หัวในวงกลมสีขาวรองรับด้วยช่อมะกอกสีทอง
15.08.1994 - 01.09.2008
  21.05.1993 - 15.08.1994 ธงเสนาธิการหน่วยพิทักษ์ชายแดน พื้นธงหน่วยพิทักษ์ชายแดน ตรงกลางธงมีสมอสีเหลือง2อันไขว้กันในวงกลมสีขาวรองรับด้วยช่อมะกอกสีทอง
15.08.1994 - 01.09.2008
  01.09.2008 — ธงผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงกลาง
  02.02.2009 — ธงผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ชายแดนของสำนักงานความมั่นคงกลาง
  21.05.1993 — 01.09.2008 ธงผู้บัญชาการกองเรือพิทักษ์ชายแดน (ธงผู้บัญชาการประจำเขต)
  01.09.2008
  21.05.1993 — 01.09.2008 ธงผู้บัญชาการหน่วยเรือพิทักษ์ชายแดน (ธงรักษาราชการผู้บัญชาการประจำเขตสำหรับทหารเรือ)
  02.02.2009
  21.05.1993 — 01.09.2008 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือพิทักษ์ชายแดน (ธงผู้บัญชาการหมู่เรือเฉพาะกิจ)
  02.02.2009

กองกำลังแห่งชาติ (กองกำลังภายใน)แก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  30.12.2019 ธงผู้อำนวยการกองกำลังแห่งชาติ
  18.11.2020 ธงผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกำลังแห่งชาติ
  ธงผู้บัญชาการกองกำลังแห่งชาติประจำเขต
  ธงผู้บัญชาการกองกำลังแห่งชาติ
  ธงผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธิน กองกำลังแห่งชาติ

ธงผู้บังคับการเรือแก้ไข

ธงผู้บังคับหน่วยแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ ธงรัฐนาวีต่อชายหางแซงแซวสีแดง.
  29.12.2000 —
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงผู้บังคับการกองเรือ ธงรัฐนาวีต่อชายหางแซงแซวธงพื้นสีนำเงิน.
  29.12.2000
  21.07.1992 — 29.12.2000 ธงผู้บังคับการอาวุโส ธงรัฐนาวีต่อชายหางแซงแซวธงพื้นสีขาว.
  29.12.2000
  21.05.1993 — 01.09.2008 ธงผู้บังคับหน่วยพิทักษ์ชายแดน (старшего на рейде) ธงเรือพิทักษ์ชายแดนต่อชายหางแซงแซวธงพื้นสีขาว.

ธงผู้บังคับการเรือแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ลักษณะ
ธงตำแหน่งผู้บังคับการเรือ
  21.07.1992 — 29.12.2000 สัดส่วน 1:30
(เรือใหญ่)
  29.12.2000
  21.07.1992 — 29.12.2000 สัดส่วน 1:12
(เรือเล็ก)
  29.12.2000
เรือกองกำลังแห่งชาติ (กองกำลังภายใน)
  21.07.1992 — 29.12.2000 สัดส่วน 1:12
(เรือเล็ก)
  29.12.2000 — 30.12.2019
  30.12.2019 สัดส่วน 1:20
(เรือใหญ่)
  สัดส่วน 1:12
(เรือเล็ก)
เรือยามฝั่ง (หน่วยพิทักษ์ชายแดน)
  21.05.1993 — 01.09.2008 สัดส่วน 1:30
(เรือใหญ่)
  01.09.2008 สัดส่วน 1:20
(เรือเล็ก)
  21.05.1993 — 01.09.2008 สัดส่วน 1:12
(เรือเล็ก)
  01.09.2008

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 При нанесении на Георгиевский орденский (Георгиевский гвардейский орденский) Военно-морском флаг изображений двух и более знаков орденов они размещаются между левыми и правыми концами креста слева направо по старшинству, симметрично центральной горизонтальной оси флага.