ระบบอวัยวะ

การที่อวัยวะในร่างกายมนุษย์ทำงานร่วมกันเป็นระบบ

ระบบอวัยวะ (อังกฤษ: organ system) เป็นกลุ่มของอวัยวะที่ทำงานร่วมกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งมนุษย์ เช่น ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดี, ระบบทางเดินหายใจ,ทำงานได้ดี ระบบประสาททำงานได้ดี เป็นต้น กลุ่มของระบบอวัยวะหลาย ๆ ระบบรวมกันประกอบเป็นสิ่งมีชีวิต (organism)

ตัวอย่างของระบบอวัยวะ:ระบบประสาท
ระบบประสาทในร่างกาย

ระบบในร่างกายมนุษย์แก้ไข

ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยระบบต่างๆ มากมายเนื่องจากจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกลไกการทำงานที่สลับซับซ้อน การศึกษาระบบที่ทำงานเฉพาะเหล่านี้คือวิชากายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ระบบอวัยวะในมนุษย์ยังสามารถพบได้ในสัตว์ชนิดอื่น ๆ อีกหลายชนิด

แหล่งข้อมูลอื่นๆแก้ไข