กล่องเสียง หรือ ลาริงซ์ (larynx) เป็นอวัยวะในคอของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ทำหน้าที่ในการป้องกันท่อลม (trachea) และการทำให้เกิดเสียง ในกล่องเสียงมีสายเสียงแท้หรือเส้นเสียงแท้ (vocal fold) ซึ่งอยู่ใต้บริเวณที่คอหอย (pharynx) แยกออกเป็นท่อลมและหลอดอาหาร (esophagus)

กล่องเสียง
(Larynx)
ทางเดินหายใจ
กล่องเสียงของม้า
1 กระดูกไฮออยด์ (hyoid bone)
2 ฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis)
3 สายเสียงไม่แท้ (vestibular fold)
4 สายเสียงแท้ (vocal fold)
5 กล้ามเนื้อเวนทริคิวลาริส (Ventricularis muscle)
6 เวนทริเคิลของกล่องเสียง (ventricle of larynx)
7 กล้ามเนื้อโวคาลิส (Vocalis muscle)
8 ลูกกระเดือก (Adam's apple)
9 วงกระดูกอ่อน (rings of cartilage)
10 ช่องอินฟรากลอตติก (infraglottic cavity)
11 กระดูกอ่อนชิ้นแรกของหลอดลม
12 หลอดลม (bronchial tube)
รายละเอียด
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงซุพีเรียร์ลาริงเจียล (superior laryngeal artery) , หลอดเลือดแดงอินฟีเรียร์ลาริงเจียล (inferior laryngeal artery)
ประสาทเส้นประสาทซุพีเรียร์ลาริงเจียล (superior laryngeal nerve) (เส้นประสาทเอกซ์เทอร์นัลลาริงเจียล และ เส้นประสาทอินเทอร์นัลลาริงเจียล) , เส้นประสาทรีเคอร์เรนท์ลาริงเจียล (recurrent laryngeal nerve)
ตัวระบุ
MeSHD007830
TA98A06.2.01.001
TA23184
FMA55097
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

กระดูกอ่อนของกล่องเสียง

แก้

กระดูกอ่อนของกล่องเสียงได้แก่ กระดูกอ่อนไทรอยด์ (thyroid cartilage), กระดูกอ่อนไครคอยด์ (cricoid cartilage), กระดูกอ่อนอะริทีนอยด์ (arytenoid cartilage), กระดูกอ่อนคอร์นิคิวเลท (corniculate cartilage) และ กระดูกอ่อนคิวนิฟอร์ม (cuneiform cartilage)  

ภาพอื่นๆ

แก้