หลอดลม (อังกฤษ: bronchus) เป็นส่วนหนึ่งของทางหายใจ โดยจัดเป็นทางหายใจส่วนล่าง มีหน้าที่นำอากาศไปยังปอด ส่วนแรกสุดของหลอดลมคือหลอดลมหลัก (primary bronchi) ที่แยกออกมาจากท่อลม (trachea) ที่จุดแยก (carina) เป็นหลอดลมหลักขวาและซ้าย

Bronchus
The bronchi are conducting passages for air into the lungs.
The bronchi form part of the lower respiratory tract
รายละเอียด
ระบบRespiratory system
หลอดเลือดแดงBronchial artery
หลอดเลือดดำBronchial vein
ประสาทPulmonary branches of vagus nerve
ตัวระบุ
ภาษาละตินBronchus
MeSHD001980
TA98A06.4.01.001
A06.3.01.008
TA23226
FMA7409
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ในหลอดลมจะไม่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้