มาเฟีย (อังกฤษ: Mafia) เป็นสหการขบวนการอาชญากรรมประเภทหนึ่ง โดยมีกิจกรรมหลัก เช่น การเรียกเก็บค่าคุ้มครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างอาชญากร และการเป็นคนกลางและบังคับความตกลงและธุรกรรมนอกกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนมีกิจกรรมรอง ๆ ลงมา เช่น การพนัน การให้กู้ยืม การค้ายาเสพติด ซ่องโสเภณีและกลฉ้อฉล

ชาลส์ "ลัคกี้" ลูเซียโน ผู้ก่อตั้ง The Comssion หรือสภาของมาเฟียอิตาเลียนซิซิเลียนในสหรัฐ

คำว่า "มาเฟีย" มาจากมาเฟียซิซิลี เชื่อกันว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในซิซิลี ประเทศอิตาลี[1][2] จากนั้นจึงเริ่มแผ่กระจายไปยังสหรัฐ แคนาดา และออสเตรเลีย

มาเฟียในซิซิลี จะถูกเรียกว่า Cosa nostra หรือในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Our thing จะเมื่อช่วงปลายศตวรรตที่ 18 ชาวอิตาลีจำนวนมากอพยพไปอยู่ที่อเมริกา แคนาดา สังคมของมาเฟียในอเมริกาจึงเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากซิซิลี มีและมาเฟียประมาณ 20 ครอบครัวทั่วสหรัฐอเมริกา โดยหลักๆจะต้องปฏิบัติตามกฏที่เรียกว่า Code of omerta ซึ่งเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวซิซิเลียน และจะมีสภาที่เรียกว่า The commission ออกคำสั่งโดยใช้ครอบครัวหลักๆอยู่ที่นิวยอร์ทั้งห้าครอบครัว ได้แก่ Genovese ,Gambino ,Bonanno ,Lucchese ,Colombo ส่วนครอบครัวอื่นๆจะกระจายอยู่ทั่วไปทั้งสหรัฐอเมริกาส่วนมากจะอยู่ในแถบ East coast ส่วนมาเฟียดั้งเดิมในซิซิลีจะเรียกครอบครัวว่า Clan หรือ Cosca แทนคำว่า Family แบบของมาเฟียอเมริกา

ส่วนมาเฟียจากทางใต้ของอิตาลีท้องถิ่นอื่นๆจะเรียกแตกต่างกันไป เช่น มาเฟียจากจังหวัด เนเปิลส์ จะเรียกตัวเองว่า Camorra หรือ Camorrista มีหลายครอบครัวหลายแคลนแบ่งตามท้องที่กันไปเช่น Casalesi clan , Di Lauro clan ,Nuvoletta clan ,Vollaro clan เป็นต้น

และมาเฟียจากแคว้นคาลาเบรีย จะเรียกว่า 'Ndrangheta

Sacra Corona Unita เป็นชื่อเรียกของมาเฟียจากแคว้นปุลยา และ Basilischi เป็นชื่อเรียกมาเฟียที่มีถิ่นกำเนิดในแคว้นบาซีลีคาตา ทั้งหมดอยู่ในภาคใต้ของอิตาลี

และพิธีกรรมของมาเฟียก็จะคล้ายคลึงกันแต่สมาชิกต้องสืบเชื้อสายอิตาเลียนโดยตรงและนับถือศาสนาโรมันคาทอลิก และผู้ที่เป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวโดยผ่านพิธีกรรมมาแล้วผู้ใดผู้หนึ่งจะแตะต้องหรือฆ่าไม่ได้นอกจากได้รับคำสั่งจากหัวหน้าครอบครัว ส่วนมากมาเฟียจะอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของอิตาลี

อันที่จริง มาเฟียไม่ได้ทำแต่เรื่องผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรับใช้ราชวงศ์ หรือมีส่วนร่วมในหน่วยงานของรัฐ หรือแม้แต่การแผ่ขยายอาณาเขตของตนและยังมีส่วนร่วมในการช่วยสงครามโลกครั้งที่สอง[3][4]

ระหว่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ทวีป วรดิลก (2541). การเมืองทมิฬ ตอน มาเฟียปล้นชาติ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
  2. ปรีดาพร. ขุดรากมาเฟีย The Mafia Story. กรุงเทพฯ: มายิก.
  3. Seindal, Mafia: money and politics in Sicily, p. 20
  4. Art. 416-bis, codice penale - Associazione di tipo mafioso

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  •   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ มาเฟีย