เอมิเรต หรือ อามิเรต[ก] (อังกฤษ: emirate หรือ amirate; อาหรับ: إمارة‎,) คือดินแดนที่มีเอมีร์[ก] (emir) ปกครอง อาจอยู่ในระดับรัฐชาติ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นรัฐชาติประเภทสหพันธรัฐซึ่งประกอบด้วยเอมิเรตเจ็ดเอมิเรต แต่ละเอมิเรตมีเอมีร์ปกครองโดยสืบตำแหน่งทางตระกูล หรืออาจเป็นดินแดนในรัฐชาติ เช่น จังหวัด ก็ได้

เอมิเรตอิสระ แก้

 

เชิงอรรถ แก้

ก.   ^ ที่ถูก คำ "emirate" อ่านว่า "เอเมียริต" (/eɪˈmɪərɪt/) หรือ "เอเมียเรต" (-eɪt) และ "amirate" อ่านว่า "อาเมียริต" หรือ "อาเมียเรต" ขณะที่ "emir" อ่านว่า "เอเมียร์" (/eɪˈmɪər/)