เจ้าพ่อ เป็นคำที่ใช้ในประเทศไทยเพื่ออธิบายถึงกลุ่มอาชญากรรมของไทย

ความหมายของคำ

แก้

คำว่าเจ้าพ่อมีความหมายเดียวกับ Godfather ในภาษาอังกฤษ เจ้าพ่อส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัดมีผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งที่ถูกกฎหมายและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขามีกลุ่มผู้ร่วมงานและผู้ติดตาม เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดกับข้าราชการผู้มีอำนาจ ตำรวจและทหาร ในตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และมีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งรัฐสภา[1]เจ้าพ่อส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายจีน

กิจกรรม

แก้

จากข้อมูลของทางการไทยพบว่ามีกลุ่มเจ้าพ่อใน 39 จังหวัดจาก 77 จังหวัดของไทย จากจังหวัดเหล่านี้พวกเขาทำงานเหมือนมาเฟียในท้องถิ่นเนื่องจากพวกเขาทำงานในธุรกิจที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย พวกเขามีส่วนร่วมในอาชญากรรมที่หลากหลายเช่น การค้าประเวณี การค้ายาเสพติด การพนันที่ผิดกฎหมายและอื่น ๆ พวกเขาเป็นที่รู้จักในการร่วมมือกับ ว้าแดง (ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กองทัพรวมรัฐว้า) สำหรับการค้ามนุษย์และการขายยาเสพติด[2]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้