พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน)

พระราชภาวนาพิธาน เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

พระราชภาวนาพิธาน วิ.

(ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน)
พระราชภาวนาพิธาน.jpg
ส่วนบุคคล
เกิด14 เมษายน พ.ศ. 2504 (61 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นเอก, พธ.บ(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
อุปสมบท1 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร, เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติแก้ไข

พระราชภาวนาพิธาน มีนามเดิมว่า ศิริวัฒน์ อาภาสมบัติ เกิดปีฉลู ตรงกับวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2504 ที่บ้านเลขที่ 38/121 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดา-มารดา ชื่อ นายเสนีย์ และนางโสภา อาภาสมบัติ

การอุปสมบทแก้ไข

อายุ 28 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เป็นพระภิกษุ ตรงกับ ปีมะเส็ง วันที่ 1 ก.ค.2532 ณ พัทธสีมา พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดย มีพระธรรมเสนานี วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระพุทธิรังษี วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวุฒิวรารักษ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า สิริวฑฺฒโน

วิทยฐานะแก้ไข

งานทางคณะสงฆ์แก้ไข

งานด้านการศึกษาแก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

  • พ.ศ. 2533 ได้รับแต่งตั้งจากพระธรรมเสนานี (เจียม จิรปุญฺโญ) ให้ดำรงสมณศักดิ์ฐานานุกรม ในฐานานุศักดิ์ที่พระครูใบฎีกา[2]

อ้างอิงแก้ไข