พระยาน้อยอินท์

(เปลี่ยนทางจาก พระยาน้อยอินทร์)

เจ้าหลวงน้อยอินทร์ (ไทยถิ่นเหนือ: ) หรือ "พระยาน้อยอินท์" เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 8 และเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 3[2] เป็นราชบุตรของพระยาคำโสม องค์ที่ 3 เป็นพระอนุชาพระยาขัติยะ

พระยาน้อยอินทร์
พระยาลำพูนไชย
ครองราชย์พ.ศ. 2370 - 2381
ก่อนหน้าพระเจ้าลำพูนไชย
ถัดไปพระยาคำตัน
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระยานครลำปาง
ครองราชย์พ.ศ. 2381 - 2391[1]
ก่อนหน้าพระยาขัติยะ
ถัดไปเจ้าวรญาณรังษี
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประสูติพ.ศ. 2321
พิราลัยพ.ศ. 2391 (70 ปี)
พระบุตร12 องค์
ราชวงศ์ทิพย์จักร
ราชสกุลณ ลำปาง
พระบิดาพระยาคำโสม
ศาสนาเถรวาท

พระประวัติ

แก้

เจ้าน้อยอินท์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเจ้าหลวงนครลำพูน เมื่อปี พ.ศ. 2370 สืบแทนพระเจ้านครลำพูนบุญมา ซึ่งถึงแก่พิราลัย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2381 เจ้าหลวงขัติยะ เจ้าผู้ครองนครลำปาง ถึงแก่พิราลัย รัชกาลที่ 3 จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหลวงน้อยอินทร์ ไปเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางในปีเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2391 เจ้ามหาวงศ์ (ภายหลังคือ พระยามโหตรประเทศ) และเจ้าไชยลังกา (ภายหลังคือ เจ้าหลวงไชยลังกาพิศาล) พร้อมกันมีใบบอกกล่าวโทษพระยานครลำปางน้อยอินท์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาน้อยอินท์ เดินทางมาเข้าเฝ้าที่กรุงเทพมหานคร[3]

ครั้นเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ยังมิทันได้ชำระความ เจ้าหลวงน้อยอินทร์ ถึงแก่พิราลัยเมื่อเดือน 2 ศักราช 1210 ปีวอก ตรงกับ พ.ศ. 2391 รวมพระชนมายุ 70 พรรษา รวมเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูน 11 ปี และครองนครลำปาง 10 ปี[4]

พระโอรส

แก้

พระยาน้อยอินท์ มีราชโอรสและราชธิดา 12 พระองค์ อาจจะมีราชเทวีและหม่อมหลายพระองค์ตามธรรมเนียมของเจ้าผู้ครองนคร

  1. เจ้าหนานปัญญา เจ้าราชวงศ์เมืองงาว

ราชตระกูล

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. "รายพระนาม นาม เหล่าพระประยูรญาติ และ เชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-14. สืบค้นเมื่อ 2012-09-23.
  3. มงคล ถูกนึก. ไทยวน คนเมือง แห่งลุ่มแม่น้ำวัง. ลำปาง : ลำปางบรรณกิจ. 2555
  4. วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช. เจ้าหลวงลำพูน. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง. 2552
ก่อนหน้า พระยาน้อยอินท์ ถัดไป
เจ้าหลวงขัติยะ   เจ้าผู้ครองนครลำปาง
(พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2391)
  พระเจ้าวรญาณรังสี
พระเจ้าบุญมาเมือง   เจ้าผู้ครองนครลำพูน
(พ.ศ. 2370 - พ.ศ. 2381)
  เจ้าหลวงคำตัน