พระยาขัติยะ

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าหลวงขัติยะ)

เจ้าหลวงขัติยะ (ไทยถิ่นเหนือ: ) (เจ้าคันธิยะ ณ ลำปาง) เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 7 ครองราชย์ในปี พ.ศ. 2380[2] แต่ครองราชย์ได้เพียง 6 เดือน ก็เสด็จถึงแก่พิราลัย

พระยาขัติยะ
พระยานครลำปาง
ครองราชย์พ.ศ. 2380 - 2381[1]
รัชสมัย6 เดือน
ก่อนหน้าพระยาไชยวงศ์
ถัดไปพระยาน้อยอินทร์
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระยาอุปราชนครลำปาง
ดำรงพระยศพ.ศ. 2369 - 2380
ก่อนหน้าพระยาอุปราชหมูล่า
ถัดไปพระยาอุปราชญาณรังษี
เจ้าหลวงพระยาไชยวงศ์
ประสูติพ.ศ. 2315
พิราลัยพ.ศ. 2381 (66 ปี)
ราชวงศ์ทิพย์จักร
ราชสกุลณ ลำปาง
พระบิดาพระยาคำโสม
ศาสนาเถรวาท

พระประวัติ

แก้

เจ้าคันธิยะ หรือเจ้าหลวงขัติยะ ทรงเป็นราชบุตร องค์ที่ 2 ของพระยาคำโสม เป็นพระอนุชาในพระยาไชยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 6

เมื่อพระยาไชยวงศ์ ถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. 2380 พระยาอุปราชขัติยะ ได้เดินทางลงไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้เป็นพระยานครลำปาง ครั้นพระยาขัติยะ กราบถวายบังคมลงเดินทางกลับมายังนครลำปางได้เพียง 6 เดือน ก็ป่วยถึงแก่พิราลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุเรนทร์ราชเสนา เป็นผู้แทนมาพระราชทานเพลิงศพ[3]

ราชตระกูล

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช. เจ้าหลวงลำพูน. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง. 2552
  3. มงคล ถูกนึก. ไทยวน คนเมือง แห่งลุ่มแม่น้ำวัง. ลำปาง : ลำปางบรรณกิจ. 2555
ก่อนหน้า พระยาขัติยะ ถัดไป
เจ้าหลวงไชยวงศ์   เจ้าผู้ครองนครลำปาง
(พ.ศ. 2380)
  เจ้าหลวงน้อยอินทร์