พระยาขัติยะ

เจ้าหลวงขัติยะ (คำเมือง: LN-Chao Luang Khattiya.png) (เจ้าคันธิยะ ณ ลำปาง) เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 7 ครองราชย์ในปี พ.ศ. 2380[2] แต่ครองราชย์ได้เพียง 6 เดือน ก็เสด็จถึงแก่พิราลัย

พระยาขัติยะ
พระอิสริยยศเจ้าผู้ครองนครลำปาง
ราชวงศ์ทิพย์จักร
ครองราชย์พ.ศ. 2380[1]
รัชกาลก่อนเจ้าหลวงไชยวงศ์
รัชกาลถัดไปเจ้าหลวงน้อยอินทร์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ราชสมภพพ.ศ. 2315
พิราลัยพ.ศ. 2381 (66 ปี)
พระบิดาพระยาคำโสม

พระประวัติแก้ไข

เจ้าคันธิยะ หรือเจ้าหลวงขัติยะ ทรงเป็นราชบุตร องค์ที่ 2 ของพระยาคำโสม เป็นพระอนุชาในพระยาไชยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 6

เมื่อพระยาไชยวงศ์ ถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. 2380 พระยาอุปราชขัติยะ ได้เดินทางลงไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้เป็นพระยานครลำปาง ครั้นพระยาขัติยะ กราบถวายบังคมลงเดินทางกลับมายังนครลำปางได้เพียง 6 เดือน ก็ป่วยถึงแก่พิราลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุเรนทร์ราชเสนา เป็นผู้แทนมาพระราชทานเพลิงศพ[3]

ราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช. เจ้าหลวงลำพูน. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง. 2552
  3. มงคล ถูกนึก. ไทยวน คนเมือง แห่งลุ่มแม่น้ำวัง. ลำปาง : ลำปางบรรณกิจ. 2555