พระยาไชยวงศ์

เจ้าหลวงไชยวงศ์ (คำเมือง: LN-Chao Luang Chaiwong.png) (เจ้ามหาขนานไชยวงศ์) เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 6 ในระหว่างปี พ.ศ. 2369 - พ.ศ. 2380 เป็นราชบุตรองค์โต ในพระยาคำโสม เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 4 เป็นราชนัดดาในเจ้าฟ้าสิงหาราชธานีเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว และเป็นราชปนัดดาในพระยาสุละวะลือไชยสงคราม

พระยาไชยวงศ์
(เจ้าหลวงไชยวงศ์)
พระยานครลำปาง[1]
ครองราชย์พ.ศ. 2369 - พ.ศ. 2380
รัชสมัย12 ปี
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าดวงทิพย์
รัชกาลถัดไปพระยาขัติยะ
ราชวงศ์ราชวงศ์ทิพย์จักร
พระบิดาพระยาคำโสม
ประสูติพ.ศ. 2313
พิราลัยพ.ศ. 2380 (67 ปี)[2]

สิ้นพระชนม์แก้ไข

เจ้าหลวงไชยวงศ์ สิ้นชีพพิตักษัยในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 พ.ศ. 2380 ตรงกับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาพิพิธไอศูรย์ เป็นผู้แทนพระองค์มาพระราชทานเพลิงศพ[2]

เชื้อสายในปัจจุบันแก้ไข

ตระกูลไชยวงศ์ หลังจากที่เจ้าหลวงไชยวงศ์ สิ้นชีพิตักษัยเชื้อสายทางไชยวงศ์ได้แบ่งออกมาเป็น ไชยวงศ์ (ตามบรรดาศักดิ์ของเจ้าหลวงไชยวงศ์) ส่วนชัยวงศ์ กับชัยวงษ์นั้น น่าจะเพี้ยนมาจากไชยวงศ์

ราชโอรส-ธิดาแก้ไข

เจ้าหลวงไชยวงศ์ มีพระราชโอรสเท่าที่สืบค้นข้อมูลได้คือ

  1. เจ้าหนานยศ
  2. เจ้าเมืองแก้ว เจ้าบุรีรัตน์เมืองงาว

ราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. 2.0 2.1 มงคล ถูกนึก. ไทยวน คนเมือง แห่งลุ่มแม่น้ำวัง. ลำปาง : ลำปางบรรณกิจ. 2555
ก่อนหน้า พระยาไชยวงศ์ ถัดไป
พระเจ้าดวงทิพย์   เจ้าผู้ครองนครลำปาง
(พ.ศ. 2369 - พ.ศ. 2380)
  พระเจ้าขัตติยะ

[หมวดหมู่:ราชโอรสในเจ้าผู้ครองนครฝ่ายเหนือ]]