พระยาคำตัน

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าหลวงคำตัน)

เจ้าหลวงคำตัน หรือ พระยาคำตัน เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักร[2] พระองค์ปกครองลำพูนในระหว่างปี พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2384 รวมระยะเวลาที่ทรงปกครองเมืองนครลำพูน 3 ปี

พระยาคำตัน

พระยาลำพูนไชยคำตัน
พระยานครลำพูน
ครองราชย์พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2384[1]
รัชสมัย3 ปี
รัชกาลก่อนหน้าพระยาน้อยอินท์
รัชกาลถัดไปพระยาน้อยลังกา
พิราลัยพ.ศ. 2384
พระยาลำพูนไชยคำตัน
ราชวงศ์ทิพย์จักร
พระบิดาพระเจ้าลำพูนไชย
พระมารดาแม่เจ้าจันทาราชเทวี

พระราชประวัติ

แก้

เจ้าหลวงคำตัน เป็นพระโอรสในพระเจ้าลำพูนไชย เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 2 กับแม่เจ้าจันทาราชเทวี เมื่อพระยาน้อยอินท์ถึงแก่พิราลัย จึงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เจ้าหลวงคำตัน ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูน เมื่อพระองค์ถึงแก่พิราลัยในปีพ.ศ. 2384 พระยาน้อยลังกา พระอนุชาของพระองค์ จึงได้เป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนแทนพระองค์[3]

ลำดับสาแหรก

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. "องค์ปฐมวงศ์เจ้านายฝ่ายเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-14. สืบค้นเมื่อ 2013-04-23.
  3. รายพระนามของเจ้าผู้ครองนครลำพูนยุคสุดท้าย [ลิงก์เสีย]
ก่อนหน้า พระยาคำตัน ถัดไป
เจ้าหลวงน้อยอินทร์   เจ้าผู้ครองนครลำพูน
(พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2384)
  เจ้าหลวงธรรมลังกา