เจ้าหลวงคำตัน หรือ พระยาคำตัน เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 4[2] พระองค์ปกครองลำพูนในระหว่างปี พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2384 รวมระยะเวลาการปกครองทั้งหมด 3 ปี

พระยาคำตัน
พระอิสริยยศเจ้าผู้ครองนครลำพูน
ราชวงศ์ทิพย์จักร
ครองราชย์พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2384[1]
ข้อมูลส่วนพระองค์
พิราลัยพ.ศ. 2384
พระบิดาพระเจ้าลำพูนไชย

พระราชประวัติแก้ไข

เจ้าหลวงคำตัน เป็นพระโอรสในพระเจ้าลำพูนไชย เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 2 กับแม่เจ้าจันทาราชเทวี เมื่อพระยาน้อยอินท์ถึงแก่พิราลัย จึงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เจ้าหลวงคำตัน ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูน เมื่อพระองค์ถึงแก่พิราลัยในปีพ.ศ. 2384 พระยาน้อยลังกา พระอนุชาของพระองค์ จึงได้เป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนแทนพระองค์[3]

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. องค์ปฐมวงศ์เจ้านายฝ่ายเหนือ
  3. รายพระนามของเจ้าผู้ครองนครลำพูนยุคสุดท้าย [ลิงก์เสีย]
ก่อนหน้า พระยาคำตัน ถัดไป
เจ้าหลวงน้อยอินทร์   เจ้าผู้ครองนครลำพูน
(พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2384)
  เจ้าหลวงธรรมลังกา