พงศกร ขวัญเมือง

ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง (ชื่อเล่น : เอิร์ธ, เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ.2536) อดีตเคยรับราชการตำรวจ ในตำแหน่งรอง สว.(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งโฆษกกรุงเทพมหานครในคณะผู้บริหารฝ่ายการเมืองของกรุงเทพมหานครที่มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[1]

ร้อยตำรวจเอก
พงศกร ขวัญเมือง
โฆษกกรุงเทพมหานคร
ดำรงตำแหน่ง
15 ตุลาคม 2562 – 3 เมษายน 2563
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (28 ปี)
บิดา อัศวิน ขวัญเมือง
มารดา วาสนา ขวัญเมือง
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
University College London
University of Oxford
อาชีพ ข้าราชการประจำ
ข้าราชการการเมือง
ศาสนา พุทธ
ชื่อเล่น เอิร์ธ

ประวัติแก้ไข

ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2536 เป็นบุตรของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กับ นางวาสนา ขวัญเมือง[2] สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 53 (ประธานรุ่น), ปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 69 (ประธานรุ่น),[3] ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( Master of Public Administration ) จากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (UCL) ประเทศอังกฤษ, ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (University of Oxford) ประเทศอังกฤษ (ทุนรัฐบาลอังกฤษ Chevening Scholarship)[4]

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโฆษกกรุงเทพมหานคร พร้อมกับ นางจินดารัตน์ ชโยธิน, นายธรรมรัต หวั่งหลี และนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต[5] โดยในปัจจุบันมีหน้าที่หลักคือการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการการจัดการโรคโควิด 19 ใน กทม.

ผลงานสำคัญของ ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง คือ เป็นผู้ประกาศมาตรการในการยึดเสื้อวินของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างใน กทม. ที่ทำผิดกฎจราจรเป็นเวลาสามปี,[6] เป็นผู้ประกาศนโยบายห้ามขายสุราในเขต กทม. เป็นเวลา 10 วัน, [7] และร่วมกับ เพจหมอแล็บแพนด้า จัดทำโครงการรถทีมแพทย์ตรวจโรคโควิด-19 เคลื่อนที่[8]

การทำงานอื่นๆแก้ไข

วางแผนบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยริเริ่มจัดทำระบบคัดกรอง BKK COVID-19 เพื่อประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ พร้อมทั้งจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีการปฏิบัติ รวมทั้ง จัดทำระบบลงทะเบียนเปิดรับการบริจาค BKK Help และผลักดันให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยการบริการ SWAB ถึงบ้านกับหมอแพนด้า [9]

สนับสนุน ผลักดันและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทำลานสเก็ตบอร์ดให้มีความปลอดภัย ไฟสว่าง เหมาะกับคนที่รักสเก็ต และส่งเสริมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดให้มีสนามฝึกซ้อม เพื่อไปแข่งขันระดับโอลิมปิก  สนามแห่งนี้เป็นสนามที่เล่นได้ทั้งสเก็ตบอร์ด ลองบอร์ด และเซิร์ฟสเก็ต [10]

บทบาทในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร ในด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาระบบการบริการทางสาธารณสุขให้มีระบบบริการเจาะเลือดถึงบ้าน (Mobile Lab) โดยบริการเจาะเลือดที่บ้านให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันสูง และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยแออัดในโรงพยาบาล [11] , การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาคลองโอ่งอ่าง [12] ที่ได้พัฒนาจากตลาดสะพานเหล็กที่มีการค้าขายบนคลองให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ และได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Awards จาก UN-Habitat Fukuoka [13] , การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยมีโครงการที่ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางโดยรถสาธารณะได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่น โครงการ BMA Feeder [14] ทำให้การเดินทางแบบไร้รอยต่อ ด้วยการบริการเดินรถ Shutter Bus รับ-ส่งผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS, Airport Rail link 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง ดินแดง – BTS สนามเป้า และชุมชนเคหะร่มเกล้า - Airport Rail link ลาดกระบัง รวมทั้ง พัฒนาป้ายรถเมล์ให้เป็น ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Shelter [15] ที่ช่วยทำให้ผู้โดยสารรถประจำทาง สามารถตรวจสอบเวลารถเข้า-ออกป้ายได้อย่างสะดวก, การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยพัฒนาเส้นทางรถไฟเก่าบริเวณสะพานพระปกเกล้าที่ถูกปล่อยร้างมาสร้างเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า ซึ่งมีจุดชมวิวกลางแม่น้ำเจ้าพระยา สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายของคนทุกวัย พร้อมติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ [16] และผลักดัน แผนพัฒนาคลองช่องนนทรี ให้เป็นสวนสาธารณะคลองที่ยาวที่สุดแห่งแรกของไทย [17] , การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร โดยมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการกับ 23 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดแผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ของกรุงเทพ ฯ [18] , การพัฒนาลานสเก็ตบอร์ด สวนเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยผลักดันและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทำลานสเก็ตบอร์ดให้มีความปลอดภัยด้วยการติดตั้งไฟให้สว่าง ซึ่งสนามแห่งนี้เป็นสนามที่สามารถเล่นได้ทั้งสเก็ตบอร์ด ลองบอร์ด และเซิร์ฟสเก็ต [19]

ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดการทำงานที่ว่า “การทำงานกับคนรุ่นใหม่ คนรุ่นเก่า ทำให้มองเห็นหลายมุมมอง คนรุ่นเก่าจะมีประสบการณ์ และมีข้อเสนอแนะการทำงานในมุมมองของผู้มีประสบการณ์ ทำให้นำมาปรับใช้ในการวางแผนบริหารงาน และการเป็นคนรุ่นใหม่ ก็ช่วยเสนอแนวคิดใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในองค์กร” [20]


ข้อวิพากษ์วิจารณ์แก้ไข

การได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งโฆษก กทม. ของ ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง ทำให้ถูกมองว่าเขาเป็นลูกชายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า ฯ กทม. คนปัจจุบัน จึงทำให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกในทีมของผู้ว่า ฯ กทม. [21]

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 มีรายงานจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า ฯ กทม. ลงนามในคำสั่งที่ 2592/2562 แต่งตั้งคณะโฆษก กทม. ชุดใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562 ประกอบด้วย นางจินดารัตน์ ชโยธิน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง นายธรรมรัต หวั่งหลี และ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน [22]

ทั้งนี้เพื่อให้ทีมโฆษก กทม. ชุดใหม่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารของ กทม. สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องทั่วถึง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับ 'หมวดเอิร์ธ' ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง เป็นบุตรชายคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 3 คนของ พล.ต.อ.อัศวิน และคุณวาสนา ขวัญเมือง สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ก่อนเข้ารับราชการเมื่อปี 2559 ในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ

อ้างอิงแก้ไข

 1. ""ไม่คิดว่าคนรุ่นไหนสำคัญเหนือคนรุ่นไหน" เอิร์ธ-พงศกร ขวัญเมือง คลื่นลูกใหม่ใต้ปีก กทม". THE STANDARD. 2019-12-23.
 2. เปิดตัวและหัวใจ ทายาท ‘ผู้ว่าฯ กทม.’ “ร.ต.ท.พงศกร ขวัญเมือง”
 3. ประวัติ "หมวดเอิร์ธ พงศกร" โฆษกกรุงเทพมหานคร ทายาทผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 4. “ไม่คิดว่าคนรุ่นไหนสำคัญเหนือคนรุ่นไหน” เอิร์ธ-พงศกร ขวัญเมือง คลื่นลูกใหม่ใต้ปีก กทม.
 5. https://mgronline.com/celebonline/detail/9600000085276
 6. กทม.ใช้ยาแรง จ่อฟัน วินจยย.ขี่บนทางเท้า เจอยึดเสื้อ 3 ปี หมดอาชีพ
 7. ห้ามขายเหล้า ในพื้นที่กทม.10-20 เม.ย.63
 8. https://www.sanook.com/news/8078218/
 9. "กรุงเทพมหานครจับมือหมอแล็บแพนด้า ออกบริการตรวจเชื้อโควิด-19". THE STANDARD. 2020-04-09.
 10. ""ลานสเก็ต สวนรถไฟ" สนามโมเดลแห่งแรกกลางกรุง เล่นได้แบบไม่ต้องแอบอีกต่อไป อาทิตย์หน้าพร้อมให้ลองบอร์ด". mgronline.com (ภาษาอังกฤษ). 2020-11-26.
 11. "ระบบบริการเจาะเลือดถึงบ้าน (Mobile Lab)". bangkok.go.th. 2020-09-22.
 12. "พัฒนาคลองโอ่งอ่าง". sarakadeelite.com.
 13. "โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง (Landscape Improvement Project of Khlong Ong Ang Canal) ได้รับรางวัล 2020 Asain Townscape Awards จาก UN-Habitat Fukuoka". fukuoka.unhabitat.org (ภาษาอังกฤษ).
 14. "Shutter Bus รับ-ส่งผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS, Airport Rail link". prbangkok.com. 2020-03-17.
 15. "โครงการปรับปรุงดูแล บำรุงรักษา ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) เช็ค ชาร์ต แชร์ ได้ฟรี นำร่องศาลาที่พักผู้โดยสาร ฯ หลังแรกหน้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9". planbmedia.co.th (ภาษาอังกฤษ). 2020-08-03.
 16. ""สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" ตื่นตา 5 สิ่งน่าสนใจ แลนด์มาร์กสีเขียวแห่งใหม่ของคนกรุง". mgronline.com (ภาษาอังกฤษ). 2020-06-26.
 17. "พัฒนาคลองช่องนนทรีให้เป็นสวนสาธารณะคลองที่ยาวที่สุดแห่งแรกของไทย". bltbangkok.com. 2020-11-12.
 18. "แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร". facebook.com (ภาษาอังกฤษ). 2020-12-14.
 19. ""ลานสเก็ต สวนรถไฟ" สนามโมเดลแห่งแรกกลางกรุง เล่นได้แบบไม่ต้องแอบอีกต่อไป". mgronline.com (ภาษาอังกฤษ). 2020-11-26.
 20. ""ไม่คิดว่าคนรุ่นไหนสำคัญเหนือคนรุ่นไหน" เอิร์ธ-พงศกร ขวัญเมือง คลื่นลูกใหม่ใต้ปีก กทม". thestandard.co (ภาษาอังกฤษ). 2019-12-23.
 21. "ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง เป็นลูกชายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า ฯ กทม. จึงทำให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกในทีมของผู้ว่า ฯ กทม". thestandard.co. 2019-12-23.
 22. "พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า ฯ กทม. เซ็นตั้ง ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง ลูกชายคนสุดท้อง นั่งทีมโฆษก กทม". today.line.me. 2019-10-07.