ผู้ใช้:Lookruk/ห้องเก็บของ

นโยบายของวิกิพีเดีย แก้

ทางลัดหน้าสำคัญ แก้

ลายเซ็น แก้

--Lookruk | 💬 (พูดคุย)

Non-free use rationale แก้

{{Non-free use rationale
| Description = คำอธิบายเกี่ยวกับภาพ
| Source = [แหล่งที่มา]
| Article = บทความที่จะใช้ภาพ
| Portion = ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดบริการของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย
| Low_resolution = ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับในเชิงพาณิชย์ได้
| Purpose = มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อสิ่งที่กล่าวถึงปกเองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว
| Replaceability = เนื่องด้วยภาพนี้เป็นประเภทของภาพอันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
}}

กระดาษจด แก้

ผู้ใช้ Martorellpedro (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (ถูกบล็อกทั่วโลกแล้ว) แก้

เป้าหมาย : ผู้ใช้ Tiamichaelnuksu1994 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ในทุกโครงการ

ลักษณะ : พูดคุยในลักษณะรังควานบนหน้าคุยกับผู้ใช้ Tiamichaelnuksu1994 อย่างต่อเนื่องในทุกโครงการ

สถานะ:     หยุดพฤติกรรมแล้ว

ไอพี
  1. 2804:3270:B51:9900:44ED:D6C0:71DB:DCAD (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (จากวิกิพีเดียภาษาอาหรับ)
  2. 2804:45E4:80DD:B000:44ED:D6C0:71DB:DCAD (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (จากวิกิพีเดียภาษาอุซเบกและวิกิพีเดียภาษาคุชราต)