ผู้ใช้:Lookruk/ทดลองเขียน

ลายเซ็นแก้ไข

--Lookruk | 💬 (พูดคุย)


Non-free use rationaleแก้ไข

{{Non-free use rationale | Description = '''''คำอธิบายเกี่ยวกับภาพ''''' | Source = ['''''แหล่งที่มา'''''] | Article = '''''บทความที่จะใช้ภาพ''''' | Portion = ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดบริการของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย | Low_resolution = ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับในเชิงพาณิชย์ได้ | Purpose = มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อสิ่งที่กล่าวถึงปกเองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว | Replaceability = เนื่องด้วยภาพนี้เป็น'''''ประเภทของภาพ'''''อันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป}}

กระดาษจดแก้ไข

ผู้ใช้ Martorellpedro (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (ถูกบล็อกทั่วโลกแล้ว)แก้ไข

เป้าหมาย : ผู้ใช้ Tiamichaelnuksu1994 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ในทุกโครงการ

ลักษณะ : พูดคุยในลักษณะรังควานบนหน้าคุยกับผู้ใช้ Tiamichaelnuksu1994 อย่างต่อเนื่องในทุกโครงการ

สถานะ:     ยังไม่หยุดพฤติกรรม

ไอพี
  1. 2804:3270:B51:9900:44ED:D6C0:71DB:DCAD (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (จากวิกิพีเดียภาษาอาหรับ)
  2. 2804:45E4:80DD:B000:44ED:D6C0:71DB:DCAD (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (จากวิกิพีเดียภาษาอุซเบกและวิกิพีเดียภาษาคุชราต)