ผู้ใช้:Lookruk/กล่องขึ้นปีใหม่

ปี 2566 (มอบให้คุณ Potapt คนเดียว)แก้ไข

สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖แก้ไข

 

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

ขอให้ท่านมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ใจของท่านประสงค์อะไร ก็ขอให้สมปรารถนา และมีชีวิตที่ดีตลอดปีครับ

"สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖
Happy New Year 2023"

จาก Lookruk | 💬 (พูดคุย)