ผู้ใช้:Lookruk/กล่องขึ้นปีใหม่

ปี 2567 (Potapt, Siam2019, Adrich, Patsagorn Y., DaJim, Noobythailand, Kaoavi, B20180, Tvcccp และ บุญพฤทธิ์ ทวนทัย) แก้

สวัสดีปีใหม่ 2567 แก้

"สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2567 Happy New Year 2024"
 

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567

"ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณ นึกทำสิ่งใดขอให้ลงมือทำและสมหวังดั่งใจต้องการ เรื่องร้ายในปีก่อนจงปล่อยผ่านไปให้เป็นอดีต เรื่องดีในปีนี้ขอให้เกิดกับคุณตลอดทั้งปี"
สวัสดีปีใหม่ครับคุณ Lookruk/กล่องขึ้นปีใหม่

ปี 2566 (Potapt และ AAAERTCM) แก้

สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ แก้

 

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

ขอให้ท่านมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ใจของท่านประสงค์อะไร ก็ขอให้สมปรารถนา และมีชีวิตที่ดีตลอดปีครับ

"สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖
Happy New Year 2023"

จาก Lookruk | 💬 (พูดคุย)