ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ

ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
นครนายก ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ เกิดเมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ที่จังหวัดนครนายก เป็นบุตรของนายอารีรัตน์ กับนางบริบูรณ์ พงษ์สุวรรณศรี มีพี่น้อง 7 คน โดยประเสริฐ เป็นบุตรคนที่ 5 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเมืองแก้ไข

ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสามารถฝ่ากระแสของพรรคความหวังใหม่ในเวลานั้นได้ และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข