เปิดเมนูหลัก

ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ

ประวัติแก้ไข

ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ เกิดเมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ที่จังหวัดนครนายก เป็นบุตรของนายอารีรัตน์ กับนางบริบูรณ์ พงษ์สุวรรณศรี มีพี่น้อง 7 คน โดยประเสริฐ เป็นบุตรคนที่ 5 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเมืองแก้ไข

ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสามารถฝ่ากระแสของพรรคความหวังใหม่ในเวลานั้นได้ และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข