เปิดเมนูหลัก

พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ (เกิด 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499) ตุลาการศาลทหารสูงสุด, รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด , สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ด้านพลังงาน), กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ [1],อดีตราชองครักษ์พิเศษ[2]

ประสูตร รัศมีแพทย์
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน พ.ศ. 2559
กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิอุทยานราชภักดิ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
4 มกราคม พ.ศ. 2559
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 6 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (63 ปี)
คู่สมรส ปิยพัชร์ รัศมีแพทย์
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2521 - 2559
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

 
พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • ราชการสนามชายแดนด้านอรัญประเทศ
 • รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก
 • คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพบก
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี คณะทำงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)
 • หัวหน้าสำนักรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน)
 • 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พลังงาน)
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด[3]
 • 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ราชองค์รักษ์เวร [4]
 • 4 มกราคม พ.ศ. 2559 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์
 • 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ราชองค์รักษ์พิเศษ [5]
 • 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ตุลาการศาลทหารสูงสุด [6]


การเมืองแก้ไข

- พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ[7] ด้านพลังงาน ในรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. เปลี่ยนชื่อ"มูลนิธิราชภักดิ์" ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ | และเปลี่ยนแปลงกรรมการ“
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 3. เรื่อง ให้ นาย ทหาร รับ ราชการ - ราชกิจจานุเบกษา
 4. ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/031/1.PDF แต่งตั้ง ราชองค์รักษ์ - ราชกิจจานุเบกษา],
 5. ราชกิจจานุเบกษา http://www.matichon.co.th/news/163210 แต่งตั้ง ราชองค์รักษ์ - ราชกิจจานุเบกษา],
 6. ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด - ราชกิจจานุเบกษา],
 7. ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง สมาชิก สภา ปฏิรูป แห่ง ชาติ - ราชกิจจานุเบกษา,
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF


ก่อนหน้า ประสูตร รัศมีแพทย์ ถัดไป
ไพบูลย์ คุ้มฉายา    
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๔)
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ