บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2504

ด้านล่างนี้เป็นบุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2504

มกราคมแก้ไข

กุมภาพันธ์แก้ไข

มีนาคมแก้ไข

เมษายนแก้ไข

พฤษภาคมแก้ไข

มิถุนายนแก้ไข

กรกฎาคมแก้ไข

สิงหาคมแก้ไข

กันยายนแก้ไข

ตุลาคมแก้ไข

พฤศจิกายนแก้ไข

ธันวาคมแก้ไข

ไม่ทราบวันที่แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข