สมเด็จพระราชินีมุสบาห์ บิน นัสเซอแห่งจอร์แดน

(อังกฤษ: Musbah bint Nasser)

สมเด็จพระราชินีมุสบาห์ บิน นัสเซอแห่งจอร์แดน

มุสบาห์ บิน นัสเซอ
สมเด็จพระราชินีแห่งจอร์แดน
ประสูติพ.ศ. 2427
สวรรคต16 มีนาคม พ.ศ. 2504 (77 พรรษา)
พระราชสวามีสมเด็จพระเจ้าอับดุลลอฮ์ที่ 1 แห่งจอร์แดน
พระราชบุตรเจ้าหญิงฮายา
สมเด็จพระเจ้าเฏาะลาลแห่งจอร์แดน
เจ้าหญิงมูนีห์รา
มุสบาห์ บิน นัสเซอ
ราชวงศ์ฮัชไมต์ (ฮาชิม)
พระราชบิดาอาห์มี นัสเซอ ปาฮา
พระราชมารดาดีบาห์

พระราชประวัติ แก้

สมเด็จพระราชินีมุสบาห์ บิน นัสเซอแห่งจอร์แดน เสด็จพระราชชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 2427 โดยทรงเป็นธิดาคนโตของ อาห์มี นัสเซอ ปาฮา และ นาง ดีบาห์ โดยพระองค์ทรงมีพระขนิษฐาฝาแฝด 1 คน ต่อมาทรงเข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระเจ้าอับดุลลอฮ์ที่ 1 แห่งจอร์แดน เมื่อปี พ.ศ. 2447 รับพระราชทานพระอิสริยยศที่ สมเด็จพระราชินีแห่งจอร์แดน ซึ่งพระองค์เป็นสมเด็จพระราชินีพระองค์แรกแห่งจอร์แดนอีกด้วย โดยมีพระราชบุตรดังนี้

  1. เจ้าหญิงฮายา
  2. สมเด็จพระเจ้าเฏาะลาลแห่งจอร์แดน
  3. เจ้าหญิงมูนีห์รา

หลังจากเษกสมรสกัน พระราชสวามีก็ทรงอภิเษกสมรสใหม่จำนวน 2 ครั้ง กับนางสาวซูดีรา และ นางสาวนาห์ดา บิน อูมา ซึ่งทั้ง 2 ได้รับพระราชทานพระอิสริยยศที่ เจ้าหญิงแห่งจอร์แดน เท่านั้น ต่อมาพระองต์ได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระอัครมเหสีแห่งจอร์แดน เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอับดุลลอฮ์ มรงมีพระบรมราชโองการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสมเด็จพระราชินีบุสบาห์ ทรงให้กำเนิดพระราชโอรส ซึ่งเป็นรัชทายาทในราชบัลลังก์

สมเด็จพระราชินีมึสบาห์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2504 สิริพระชนมายุ 77 พรรษา

ก่อนหน้า สมเด็จพระราชินีมุสบาห์ บิน นัสเซอแห่งจอร์แดน ถัดไป
พระองค์แรก    
สมเด็จพระราชินีแห่งจอร์แดน
(2489 - 2494)
  สมเด็จพระราชินีไซน์ อัล-ชาราฟ เฏาะลาลแห่งจอร์แดน