รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์จอร์แดน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์แห่งจอร์แดน นับตั้งแต่การสถาปนาราชวงศ์ฮัชไมต์ในปี ค.ศ. 1949 ตั้งแต่พระบรมราชินีในรัชกาลสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ 1 แห่งจอร์แดน จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ในตำแหน่งพระบรมราชินีของจอร์แดนนั้นเป็นเพียงพระบรมราชินีพระราชชายา แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีพระบรมราชินีนาถผู้สำเร็จราชการ

ราชวงศ์ฮัชไมต์
พระฉายาลักษณ์ พระนาม ประสูติ อภิเษกสมรส ดำรงพระอิสริยยศ สิ้นสุดการดำรงพระอิสริยยศ สวรรคต คู่สมรส
มุสบะห์ บินตินัสเซอร์ ค.ศ. 1884 ค.ศ. 1904 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1946
พระสวามีครองราชย์
20 กรกฎาคม ค.ศ. 1951
พระสวามีสวรรคต
15 มีนาคม ค.ศ. 1961 อับดุลลาห์ที่ 1
ไซน์ อัลชาราฟ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1916 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1934 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1951
พระสวามีครองราชย์
11 สิงหาคม ค.ศ. 1952
พระสวามีสละราชย์สมบัติ
26 เมษายน ค.ศ. 1994 ฏอลาล
ดีนา บินติอับดุลฮามิด ค.ศ. 1929 18 เมษายน ค.ศ. 1955 24 มิถุนายน ค.ศ. 1957
ทรงหย่า
21 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ฮุสเซน
อองตัวแนต อาวริล การ์ดิเนอร์ 25 เมษายน ค.ศ. 1941 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 21 ธันวาคม ค.ศ. 1971
ทรงหย่า
ยังทรงพระชนม์ ฮุสเซน
อาลียา บาฮาอัดดีน ตูคัน 25 ธันวาคม ค.ศ. 1948 18 เมษายน ค.ศ. 1955 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1977 ฮุสเซน
ลิซา นาจีบ ฮัลลาบี 23 สิงหาคม ค.ศ. 1951 15 มิถุนายน ค.ศ. 1978 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999
พระสวามีสวรรคต
ยังทรงพระชนม์ ฮุสเซน
รานยา อัลยาซิน 31 สิงหาคม ค.ศ. 1970 10 มิถุนายน ค.ศ. 1993 22 มีนาคม ค.ศ. 1999
สถาปนา
ดำรงพระอิสริยยศปัจจุบัน อับดุลลาห์ที่ 2