นุรักษ์ มาประณีต

นุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี[1] อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ[2] ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2492 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นุรักษ์ มาประณีต
ม.ป.ช., ม.ว.ม., จ.ภ.
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า จรูญ อินทจาร
ถัดไป จิรนิติ หะวานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 เมษายน พ.ศ. 2492 (73 ปี)
คู่สมรส ผศ.ศรีสัมพันธ์ มาประณีต

ประวัติแก้ไข

นายนุรักษ์ มาประณีต เคยรับราชการโดยเป็น อัยการผู้ช่วย, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา, ศาลจังหวัดภูเก็ต, รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8, ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 7[3]

หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นายนุรักษ์ให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญคณะที่ทำการตัดสินคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549 อันสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549[4] ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายนุรักษ์ ได้รับเลือกในที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนต่อไป ต่อจากจรูญ อินทจารที่ลาออก[5]

สำหรับคำวินิจฉัยของนุรักษ์ในขณะดำรงตำแหน่งศาลรัฐธรรมนูญได้แก่ การวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง 5 พรรค ประกอบด้วยพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย และพรรคอนาคตใหม่ แต่ยกร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ วินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรี 2 คนพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่สมัคร สุนทรเวชและยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วินิจฉัยให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ตกไป วินิจฉัยให้ ร่าง พ.ร.บ. ให้ฯ กู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท ตกไป วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ไม่ชอบ และวินิจฉัยให้ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. [6][7] [8] [9] [10] [11][12] [13] [14]

ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรี[15]และกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา [16]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี
 2. ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 3. ประวัติย่อ นายนุรักษ์ มาประณีต สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 4. พลิกประวัติ-ผลงาน ‘9 ตุลาการรัฐธรรมนูญ’ ผู้ตัดสินคดีประวัติศาสตร์เก็บถาวร 2012-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากผู้จัดการออนไลน์
 5. "มติ ศาล รธน.เลือก นุรักษ์ มาประณีต นั่งประธานศาลฯ คนใหม่". เอ็มไทย.คอม. 21 May 2014. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-07-28. สืบค้นเมื่อ 21 May 2014.
 6. ยกคำร้องปชป.รอดมติ4ต่อ2คดีขาดอายุความ จากเดลินิวส์
 7. 'ปิยบุตร' แขวะ 'นุรักษ์ มาประณีต' วินิจฉัยยุบอนาคตใหม่-ตัดสิทธิกก.บห. 10 ปี ผลงานสุดท้ายก่อนได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นองคมนตรี
 8. เปิด 5 เรื่องเด่น นุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ องคมนตรีคนล่าสุด
 9. เปิดเส้นทาง!13ปี"นุรักษ์ มาประณีต"จากตุลาการสู่องคมนตรี
 10. ปิยบุตร เปิดผลงาน นุรักษ์ มาประณีต ก่อนถูกแต่งตั้งเป็นองคมนตรี
 11. เปิดตัวเต็งผู้นำศาลรัฐธรรมคนใหม่
 12. "เอกสารคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-07. สืบค้นเมื่อ 2020-07-07.
 13. “องคมนตรี” ตำแหน่งนี้ มิใช่ใครก็เป็นได้
 14. ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นายนุรักษ์ มาประณีต" เป็นองคมนตรี
 15. ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรี
 16. นายนุรักษ์ มาประณีต - ส่วนราชการในพระองค์
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๒๗, ๗ มกราคม ๒๕๕๑
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๙๖, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖