นุรักษ์ มาประณีต

นาย นุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ[1] ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2492 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นุรักษ์ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ก่อนหน้า จรูญ อินทจาร
ถัดไป จิรโชค วีระสย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 เมษายน พ.ศ. 2492 (70 ปี)

ประวัติEdit

นายนุรักษ์ มาประณีต เคยรับราชการโดยเป็น อัยการผู้ช่วย, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา, ศาลจังหวัดภูเก็ต, รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8, ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 7[2]

หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นายนุรักษ์ให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญคณะที่ทำการตัดสินคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549 อันสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549[3] ซึ่งคำพิพากษาส่วนบุคคลของนายนุรักษ์นั้นได้ตัดสินให้ยุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 5 ปี และให้ยกคำร้องพรรคประชาธิปัตย์[4]

ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายนุรักษ์ ได้รับเลือกในที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนต่อไป ต่อจากนายจรูญ อินทจาร ที่ได้ลาออกไป[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์Edit

อ้างอิงEdit

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/089/17.PDF
  2. ประวัติย่อ นายนุรักษ์ มาประณีต สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
  3. พลิกประวัติ-ผลงาน ‘9 ตุลาการรัฐธรรมนูญ’ ผู้ตัดสินคดีประวัติศาสตร์ จากผู้จัดการออนไลน์
  4. ยกคำร้องปชป.รอดมติ4ต่อ2คดีขาดอายุความ จากเดลินิวส์
  5. "มติ ศาล รธน.เลือก นุรักษ์ มาประณีต นั่งประธานศาลฯ คนใหม่". เอ็มไทย.คอม. 21 May 2014. สืบค้นเมื่อ 21 May 2014.
  6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๑๖ ตอน ๒๐ ข ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ หน้า ๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๑๑ ตอน ๒๑ ข ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ หน้า ๙
  8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๒๕ ตอน ๒ ข ๗ มกราคม ๒๕๕๑ หน้า ๒๗