ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นเดือนที่ 12 ของปี พ.ศ. 2556 วันแรกของเดือนเป็นวันอาทิตย์ วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันอังคาร

สถานีย่อย:เหตุการณ์ปัจจุบันแก้ไข