ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 สายร้อยเอ็ด–ตาฮะ เป็นทางหลวงสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองร้อยเอ็ดไปยังอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด และมีเส้นทางคาบเกี่ยวไปยังจังหวัดสุรินทร์ มีระยะทางตลอดทั้งสาย 76.628 กิโลเมตร นอกจากนี้ ทางหลวงแผ่นดินสายนี้ยังมีเส้นทางขนานในด้านทิศตะวันออกไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 อีกด้วย

Thai Highway-215.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215
ถนนสุริยเดชบำรุง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:76.628 กิโลเมตร (47.614 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ:ถนนสุริยเดชบำรุง ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 Thai Highway-232.svg 232 ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
Thai Highway-202.svg 202 ใน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-214.svg 214 ใน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงสายนี้มีเส้นทางต่อมาจากถนนสุริยเดชบำรุง ซึ่งเป็นถนนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นจุดเริ่มต้นทางทิศเหนือ มุ่งลงไปยังทิศใต้ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 (ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) ผ่านอำเภออาจสามารถ อำเภอเมืองสรวง และสิ้นสุดช่วงแรกที่ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จากนั้นใช้เส้นทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 แล้วแยกออกที่ตำบลสระคู และเข้าเขตจังหวัดสุรินทร์ สิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 ทิศทาง: ร้อยเอ็ด - ตาฮะ
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 1+400 เชื่อมต่อจาก:   ถนนสุริยเดชบำรุง จากเมืองร้อยเอ็ด
แยกสุวรรณภูมิ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 ไปจังหวัดยโสธร   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 ไปจังหวัดมหาสารคาม
รอ.3039 รอ.3039 ไปอำเภอธวัชบุรี รอ.3039 รอ.3039 ไปบ้านสังข์, อำเภอจตุรพักตร์พิมาน
เมืองสรวง ถนนเทศบาล 4 รอ.3021 รอ.3021 ไปอำเภอจตุรพักตร์พิมาน
รอ.3063 รอ.3063 ไปอำเภออาจสามารถ ถนนเทศบาล 1
สุวรรณภูมิ 46+222   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ไปอำเภอสุวรรณภูมิ, จังหวัดยโสธร   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ไปอำเภอเกษตรวิสัย
  สุวรรณภูมิ - ตาฮะ
ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 53+389   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ไปจังหวัดยโสธร   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ไปอำเภอเกษตรวิสัย
ไม่มี รอ.3014 ไปบ้านกู่กาสิงห์, อำเภอเกษตรวิสัย
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2086 ไปอำเภอโพนทราย, อำเภอราษีไศล ไม่มี
สุรินทร์ ท่าตูม 85+195 แยกตาฮะ ไม่มี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2081 ไปอำเภอชุมพลบุรี
ตรงไป:   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไปอำเภอท่าตูม, อำเภอเมืองสุรินทร์
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข