ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 สายร้อยเอ็ด–ตาฮะ เป็นทางหลวงสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองร้อยเอ็ดไปยังอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด และมีเส้นทางคาบเกี่ยวไปยังจังหวัดสุรินทร์ มีระยะทางตลอดทั้งสาย 76.628 กิโลเมตร นอกจากนี้ ทางหลวงแผ่นดินสายนี้ยังมีเส้นทางขนานในด้านทิศตะวันออกไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 อีกด้วย

Thai Highway-215.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215
ถนนสุริยเดชบำรุง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:76.628 กิโลเมตร (47.614 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศเหนือ:ถนนสุริยเดชบำรุง ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 Thai Highway-232.svg 232 ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
Thai Highway-202.svg 202 ใน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ปลายทิศใต้:Thai Highway-214.svg 214 ใน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงสายนี้มีเส้นทางต่อมาจากถนนสุริยเดชบำรุง ซึ่งเป็นถนนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นจุดเริ่มต้นทางทิศเหนือ มุ่งลงไปยังทิศใต้ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 (ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) ผ่านอำเภออาจสามารถ อำเภอเมืองสรวง และสิ้นสุดช่วงแรกที่ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จากนั้นใช้เส้นทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 แล้วแยกออกที่ตำบลสระคู และเข้าเขตจังหวัดสุรินทร์ สิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อทางแยกแก้ไข

จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดสุรินทร์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข