ทองหยด จิตตวีระ

ทองหยด จิตตวีระ เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง และจังหวัดสุพรรณบุรี และอดีตนายกสมาคมสันนิบาทเทศบาลแห่งประเทศไทย[1]

ทองหยด จิตตวีระ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ดำรงตำแหน่ง
26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2524
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้า เสม พริ้งพวงแก้ว
ถัดไป มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
14 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 20 เมษายน พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนหน้า ดำรง ลัทธพิพัฒน์
ถัดไป ดำรง ลัทธพิพัฒน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 ตุลาคม พ.ศ. 2452
เสียชีวิต 2 ธันวาคม พ.ศ. 2534 (82 ปี)
คู่สมรส ชวนชม จิตตวีระ

ประวัติแก้ไข

ทองหยด จิตตวีระ เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2452 และเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2534 รวมอายุ 82 ปี

การทำงานแก้ไข

ฝ่ายนิติบัญญัติแก้ไข

ทองหยด เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเลือกตั้งสมัยแรก จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500[2] สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องอีก 5 สมัยติดต่อกัน[3] ถึงการเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 จากนั้นจึงได้ย้ายมาลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตจังหวัดระนอง และได้รับเลือกตั้งอีกเป็นสมัยที่ 7 ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคกิจสังคม

นอกจากนั้นเขาเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[4]

ฝ่ายบริหารแก้ไข

ทองหยด จิตตวีระ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในปี พ.ศ. 2518[5] จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 แต่ยังคงทำหน้าที่รักษาการจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ในเดือนเมษายนของปีเดียวกัน

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523[6] และถูกปรับออกจากตำแหน่งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2524 กระทั่งเขาได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลเดิมอีกครั้ง เมื่อเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน[7]

ในปี พ.ศ. 2533 ทองหยดได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (ชาติชาย 5)[8]

พรรคการเมืองแก้ไข

ทองหยด เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคธรรมสังคม[9] ในปี พ.ศ. 2517

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ทำเนียบนายก ส.ท.ท.[ลิงก์เสีย]
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
 4. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและตั้งรัฐมนตรี (ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๘ ราย และแต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๑๓ ราย)
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี (ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ๑๗ ราย และตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๒๐ ราย)
 9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
 10. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐ เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๙ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖ เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๘๘ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๙๔ ง หน้า ๒๓๗๘, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๔
ก่อนหน้า ทองหยด จิตตวีระ ถัดไป
เสม พริ้งพวงแก้ว    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(3 มีนาคม พ.ศ. 2523 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2524)
  เสม พริ้งพวงแก้ว