ฉบับร่าง:ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299

  • ความคิดเห็น: 1. ไม่พบการอ้างอิงแหล่งที่มาใด ๆ เลย 2. ขาดหมวดหมู่ กรุณากลับไปเพิ่มแหล่งอ้างอิงให้ตรงกับเนื้อหาที่เขียน และหมวดหมู่ที่ตรงกับหัวข้อ แล้วจึงจะพิจารณาใหม่ครับ Jeabbabe (คุย) 12:35, 4 พฤษภาคม 2567 (+07)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299
ถนนถีนานนท์
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (ตลอดทั้งสาย)
ความยาว135.464 กิโลเมตร (84.173 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2563–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในเขต อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์
  2441 ใน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

214 ใน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
213 ใน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
2041 ใน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

12 ใน อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ปลายทางทิศเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ใน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299 สายลำน้ำพาน–หนองบง เป็นทางหลวงแผ่นดินที่ได้รับการกำหนดหมายเลขใหม่ โดยแรกเริ่มได้รับการกำหนดเป็นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2143 (ต่อมาได้ถูกรวมสายทางเข้ากับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213) และ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2030 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042 ในเวลาต่อมา)

299 หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 299 หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดมุกดาหาร 3-299

โครงการถนนตัดใหม่ แก้

กรมทางหลวงได้ควบรวมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 แต่เนื่องจากทางหลวงสายนี้มีระยะทางที่ไกลและตัดผ่านเขตชุมชนจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 แนวใหม่ ตั้งแต่ห้างขายวัสดุก่อสร้างโกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ จนถึงตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อเปิดใช้งานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 แนวใหม่ กรมทางหลวงได้กำหนดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายเดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299 มีเส้นทางเริ่มจากทางแยกต่างระดับวงแหวนลำพาน ผ่านอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ แต่ไม่ได้เข้าเมืองกาฬสินธุ์ (เดิมทางเข้าเมืองกาฬสินธุ์เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2143 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213) แล้วไปสิ้นสุดที่สี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าถนนสมเด็จ–มุกดาหาร ผ่านอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกุฉินารายณ์ เข้าเขตจังหวัดมุกดาหาร ผ่านอำเภอหนองสูง จากนั้นไปสิ้นสุดเส้นทางที่บ้านหนองบง ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รวมระยะทางทั้งสิ้น 135.464 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299 เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรตั้งแต่ทางแยกต่างระดับวงแหวนลำพานถึงอำเภอสมเด็จ จากนั้นจะเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรจนถึงตัวอำเภอคำชะอี และเนื่องจากถนนสายนี้ผ่านชุมชนเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้มีการตัดโครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 แนวใหม่

อ้างอิง แก้

1.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-วิกิพีเดีย(ทางหลวงที่เกี่ยวข้อง) สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2024

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299 ทิศทาง: ลำน้ำพาน - หนองบง ซ้าย: ทิศเหนือ, ขวา: ทิศใต้
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0.000 ทางแยกต่างระดับวงแหวนลำพาน     ทล.12 ไป อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์     ทล.12 ไป อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
≈2.200 แยกโนนตาล   ทล.2441 ไป กาฬสินธุ์ ไม่มี
≈4.950 แยกสงเปลือย   ทล.214 ไป ไป กาฬสินธุ์   ทล.214 ไป ร้อยเอ็ด
≈10.700 แยกบายพาสกาฬสินธุ์   ทล.2441 ไป กาฬสินธุ์ ไม่มี
แยกคำเม็ก ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่น ไป อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
สมเด็จ ≈36.850 แยกหนองผ้าอ้อม ไม่มี   ทล.2336 อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
≈45.300 แยกตลาดสมเด็จ   ทล.2041 ไป อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   ทล.299 ไป อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตรงไป:   ถนนถีนานนท์ ไป อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
กุฉินารายณ์ ≈84.500 แยกบัวขาว   ทล.2291 ไป อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์   ทล.2046 ไป อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
≈99.100 แยกบ้านนาไคร้   ทล.299 ไป อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มี
มุกดาหาร หนองสูง ≈104.500 -   ทล.299 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   ทล.299 ไป อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
≈116.400 แยกหนองสูง ไม่มี   ทล.2370 ไป อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
คำชะอี 135.030 -   ทล.12 ไป จังหวัดกาฬสินธุ์   ทล.12 ไป อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตควบคุม แก้

ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0101 ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม 0+000 - 33+100 33.100 หมวดทางหลวงกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2 0102 หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ 33+100 - 45+317 12.217 หมวดทางหลวงสมเด็จ
3 0200 สี่แยกสมเด็จ - คำพอก 45+317 - 104+317 59.000 หมวดทางหลวงห้วยผึ้ง สกลนครที่ 1
4 0300 คำพอก - หนองบง 104+317 - 135+030 30.713 หมวดทางหลวงหนองสูง มุกดาหาร มุกดาหาร
รวม 4 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 135.030 กม.