จุลสิงห์ วสันตสิงห์

ศาสตราจารย์พิเศษ จุลสิงห์ วสันตสิงห์อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษด้านการเงินการธนาคาร อดีตอัยการสูงสุด เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นบุตรของ นายเมืองเริง วสันตสิงห์ (อดีตข้าราชสำนักผู้ใหญ่) และ หม่อมหลวงปานตา มาลากุล หลานลุงของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล หลานอาของ ท่านผู้หญิง อรอวล อิศรางกูร ณ อยุธยา มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา สมรสกับ นางภัทรา วสันตสิงห์ (สกุลเดิม วีรเธียร) อดีตผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารทหารไทย มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ นายศิวัช วสันตสิงห์ (เอ๊ก) และมีบุตรสาว 1 คน คือ นางสาวณัฏฐา วสันตสิงห์ (ออน)

จุลสิงห์ วสันตสิงห์
อัยการสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2556
ก่อนหน้าชัยเกษม นิติสิริ
ถัดไปอรรถพล ใหญ่สว่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด19 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
เสียชีวิต6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (69 ปี)
คู่สมรสภัทรา วสันตสิงห์

ขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] นอกจากนี้ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ 2555

นายจุลสิงห์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ และผู้แทนราชสกุลมาลากุล ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) และหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยโรคมะเร็ง สิริรวมอายุ 69 ปี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

ประวัติทางการศึกษา แก้

การดำรงตำแหน่งราชการ แก้

 • อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ
 • อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด
 • อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา
 • ผู้ตรวจราชการอัยการ
 • รองอัยการสูงสุด
 • อัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ (นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์)
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๖, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2007-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2017-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๒๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๒๘, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๕, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘