จังหวัดสมุทรสงครามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดสมุทรสงครามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

1 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ76.04%
  First party Second party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ ไทยรักไทย
ที่นั่งก่อนหน้า 1 0
ที่นั่งที่ชนะ 1 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 42,677 57,677
% 39.28 53.08

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม) แก้

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 42,677 39.28%
ไทยรักไทย 57,677 53.08%
อื่น ๆ 8,298 7.64%
ผลรวม 108,652 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
39.28%
ไทยรักไทย
  
53.08%
อื่น ๆ
  
7.64%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แก้

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสมุทรสงคราม
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 3,025 2.78
กิจสังคม (2) 98 0.09
พัฒนาชาติไทย (3) 252 0.23
ประชาธิปัตย์ (4) 42,677 39.28
ประชาชนไทย (5) 164 0.15
คนขอปลดหนี้ (6) 361 0.33
ธรรมชาติไทย (7) 102 0.09
แผ่นดินไทย (8) 176 0.16
ไทยรักไทย (9) 57,677 53.08
ความหวังใหม่ (10) 81 0.08
มหาชน (11) 1,040 0.96
ประชากรไทย (12) 95 0.09
ไทยช่วยไทย (13) 175 0.16
แรงงาน (14) 1,080 0.99
ชาติประชาธิปไตย (15) 621 0.57
กสิกรไทย (16) 39 0.04
ทางเลือกที่สาม (17) 33 0.03
รักษ์ถิ่นไทย (18) 54 0.05
พลังเกษตรกร (19) 833 0.77
พลังประชาชน (20) 69 0.06
บัตรดี 108,652 95.29
บัตรเสีย 3,956 3.47
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,419 1.24
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 114,027 76.04
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 149,950 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสมุทรสงคราม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ รังสิมา รอดรัศมี (4)* 55,507 54.42
ไทยรักไทย ไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ (9) 44,838 43.96
ชาติไทย โยธิน ณ บางช้าง (1) 1,038 1.02
มหาชน อัครเดช ยิ่งนคร (11) 621 0.61
ผลรวม 102,004 100.00
บัตรดี 102,004 89.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,919 1.68
บัตรเสีย 10,104 8.86
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 114,027 76.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 149,950 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้