จักรวรรดิเซลจุค

มหาจักรวรรดิเซลจุค (เปอร์เซีย: سلجوقیان‎) เป็นจักรวรรดิแบบเปอร์เชีย[2][3][4][5] ของยุคกลางของซุนนีมุสลิมของชนเซลจุคเตอร์กของเตอร์โค-เปอร์เชีย[6] ที่ก่อตั้งโดยสาขา Qynyq ของ เตอร์โคมัน[7] ที่มีอำนาจครอบครองอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ตั้งแต่เทือกเขาฮินดูกูช ไปถึงทางตะวันออกของอนาโตเลียและจากเอเชียกลางไปจนถึงอ่าวเปอร์เซีย เซลจุคตั้งต้นมาจากดินแดนบ้านเกิดใกล้ทะเลอารัล และขยายอำนาจไปยังเกรตเตอร์โคราซาน และต่อไปยังเกรตเตอร์อิหร่านก่อนจะไปสิ้นสุดลงที่ทางตะวันออกของอนาโตเลีย

มหาจักรวรรดิเซลจุค
شاهنشاهی بزرگ سلجوقی
Shahanshahie Bozorge Saljugh

 

ค.ศ. 1037–ค.ศ. 1194
จักรวรรดิเซลจุคอันยิ่งใหญ่ในสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดในปี ค.ศ. 1092 เมื่อสุลต่านมาลิค ชาห์ที่ 1 เสด็จสวรรคต
เมืองหลวง นิชาเพอร์
เรย์
การปกครอง ไม่ระบุ
สุลต่าน
 -  ค.ศ. 1037 - 1063 Tuğrul Beg (คนแรก)
 -  ค.ศ. 1118 - 1153 Ahmed Sanjar (สุดท้าย)
ประวัติศาสตร์
 -  Tugrul Beg ก่อตั้งเป็นรัฐ ค.ศ. 1037
 -  มาแทนด้วยจักรวรรดิ Khwarezmian[1] ค.ศ. 1194 ค.ศ. 1194
ก่อนหน้า
ถัดไป
จักรวรรดิกาสนาวิยะห์
จักรวรรดิไบแซนไทน์
จักรวรรดิควาริซึม
รัฐสุลต่านเซลจูกแห่งรัม
ราชวงศ์อยูบิด
จักรวรรดิกอร์
Atabegs of Azerbaijan
Burid dynasty
Zengid dynasty
Danishmends
Artuqid dynasty
Saltuklu
ประวัติศาสตร์อิหร่านแผ่นดินใหญ่
Faravahar background
กษัตริย์แห่งเปอร์เชีย
ก่อนยุคใหม่
หลัง อิสลาม
อาณาจักรกาหลิป 637–651
จักรวรรดิอุมัยยะฮ์ 661–750
จักรวรรดิอับบาซียะฮ์ 750–1258
จักรวรรดิทาฮิริยะห์ 821–873
ราชวงศ์อาลาวิยะห์ 864–928
จักรวรรดิซาฟาริยะห์ 861–1003
จักรวรรดิซามานิยะห์ 819–999
จักรวรรดิไซยาริยะห์ 928–1043
จักรวรรดิไบอิยะห์ 934–1055
จักรวรรดิกาสนาวิยะห์ 975–1187
จักรวรรดิกอร์ 1149–1212
จักรวรรดิเซลจุค 1037–1194
จักรวรรดิควาเรซเมีย 1077–1231
ราชวงศ์คาร์ติยะห์ 1231-1389
จักรวรรดิอิลค์ 1256–1353
ราชวงศ์มุซาฟฟาริยะห์ 1314–1393
ราชวงศ์จุพานิยะห์ 1337–1357
ราชวงศ์จาไลยิริยะห์ 1339–1432
จักรวรรดิติมูริยะห์ 1370–1506
คารา โคยันลู เตอร์โคมันส์ 1407–1468
อัค โคยันลู เตอร์โคมันส์ 1378–1508
จักรวรรดิซาฟาวิยะห์ 1501–1722*
จักรวรรดิโมกุล 1526–1857
ราชวงศ์โฮทาคิ 1722–1729
จักรวรรดิอาฟชาริยะห์ 1736–1750
* หรือ 1736
ยุคใหม่

อ้างอิงแก้ไข

 1. Grousset, Rene, The Empire of the Steppes, (New Brunswick:Rutgers University Press, 1988),159,161.
 2. M.A. Amir-Moezzi, "Shahrbanu", Encyclopaedia Iranica, Online Edition, (LINK): "... here one might bear in mind that non-Persian dynasties such as the Ghaznavids, Saljuqs and Ilkhanids were rapidly to adopt the Persian language and have their origins traced back to the ancient kings of Persia rather than to Turkish heroes or Muslim saints ..."
 3. Josef W. Meri, "Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia", Routledge, 2005, p. 399
 4. Michael Mandelbaum, "Central Asia and the World", Council on Foreign Relations (May 1994), p. 79
 5. Jonathan Dewald, "Europe 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World", Charles Scribner's Sons, 2004, p. 24: "Turcoman armies coming from the East had driven the Byzantines out of much of Asia Minor and established the Persianized sultanate of the Seljuks."
 6. Possessors and possessed: museums, archaeology, and the visualization of history in the late Ottoman Empire; By Wendy M. K. Shaw; Published by University of California Press, 2003, ISBN 0520233352, 9780520233355; p. 5.
  • Jackson, P. (2002). Review: The History of the Seljuq Turks: The History of the Seljuq Turks.Journal of Islamic Studies 2002 13(1):75-76; doi:10.1093/jis/13.1.75.Oxford Centre for Islamic Studies.
  • Bosworth, C. E. (2001). Notes on Some Turkish Names in Abu 'l-Fadl Bayhaqi's Tarikh-i Mas'udi. Oriens, Vol. 36, 2001 (2001), pp. 299-313.
  • Dani, A. H., Masson, V. M. (Eds), Asimova, M. S. (Eds), Litvinsky, B. A. (Eds), Boaworth, C. E. (Eds). (1999). History of Civilizations of Central Asia. Motilal Banarsidass Publishers (Pvt. Ltd).
  • Hancock, I. (2006). ON ROMANI ORIGINS AND IDENTITY. The Romani Archives and Documentation Center. The University of Texas at Austin.
  • Asimov, M. S., Bosworth, C. E. (eds.). (1998). History of Civilizations of Central Asia, Vol. IV: The Age of Achievement: AD 750 to the End of the Fifteenth Century, Part One: The Historical, Social and Economic Setting. Multiple History Series. Paris: UNESCO Publishing.
  • Dani, A. H., Masson, V. M. (Eds), Asimova, M. S. (Eds), Litvinsky, B. A. (Eds), Boaworth, C. E. (Eds). (1999). History of Civilizations of Central Asia. Motilal Banarsidass Publishers (Pvt. Ltd).

ดูเพิ่มแก้ไข