ราชอาณาจักรไซปรัส

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ไซปรัส

ราชอาณาจักรไซปรัส (อังกฤษ: Kingdom of Cyprus) เป็นอาณาจักรครูเสด (Crusader kingdom) ที่ตั้งอยู่บนเกาะไซปรัสที่รุ่งเรืองในสมัยกลางและปลายสมัยกลางระหว่าง ค.ศ. 1192 จนถึง ค.ศ. 1489 โดยการปกครองโดยราชวงศ์ลูซีย็อง (House of Lusignan)

ราชอาณาจักรไซปรัส

Royaume de Chypre
Βασίλειον τῆς Κύπρου
Vasíleion tîs Kýprou
ค.ศ. 1192–ค.ศ. 1489
ธงชาติไซปรัส
Flag of Cyprus (1350) as reported by the Book of All Kingdoms.svg
Top: Royal banner of Janus of Cyprus (15th century)
Bottom: Flag according to Book of All Kingdoms (1350)
Coat of arms (declaring a claim to reign over the former kingdoms of Cilicia and Jerusalem)ของไซปรัส
Coat of arms
(declaring a claim to reign over the former kingdoms of Cilicia and Jerusalem)
ราชอาณาจักรไซปรัสในปี ค.ศ. 1360
ราชอาณาจักรไซปรัสในปี ค.ศ. 1360
สถานะราชอาณาจักร
เมืองหลวงนิโคเซีย
ภาษาทั่วไปฝรั่งเศส
กรีก
ศาสนา
คริสต์ละติน
คริสต์กรีก
การปกครองราชาธิปไตยแบบศักดินา
พระมหากษัตริย์ 
• 1192–1194
กีแห่งลูซิยอง
• 1474–1489
กาเตรีนา กอร์นาโร
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 1192
• สิ้นสุด
ค.ศ. 1489
ก่อนหน้า
ถัดไป
จักรวรรดิไบแซนไทน์
เวนิสไซปรัส

ประวัติแก้ไข

ไซปรัสถูกพระเจ้าริชาร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษ พิชิตในปี ค.ศ. 1191 ในสงครามครูเสดครั้งที่ 3 จากไอแซ็ค คอมเนนัสแห่งไซปรัสผู้เป็นข้าหลวงท้องถิ่นที่ประกาศตนเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ หลังจากทรงได้ไซปรัสมาแล้วพระเจ้าริชาร์ดก็ทรงขายให้แก่อัศวินเทมพลาร์ผู้ขายต่อให้กับกีแห่งลูซีย็อง พระมหากษัตริย์เยรูซาเลมในปี ค.ศ. 1192 เมื่อพระเจ้าริชาร์ดทรงประสบความล้มเหลวในการทำสงครามครูเสดและกีแห่งลูซิยอง[1] (Guy of Lusignan) ถูกปลดจากการเป็นกษัตริย์ของราชอาณาจักรของพระมเหสีผู้สิ้นพระชนม์ไปแล้ว อัลมาริคที่ 1 แห่งไซปรัส (Amalric I of Cyprus) ขึ้นครองไซปรัสต่อมา

ประชากรกลุ่มน้อยที่เป็นโรมันคาทอลิกส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานตามเมืองชายฝั่งทะเลเช่นฟามากัสตัส และในแผ่นดินลึกเข้าไปเช่นนิโคเซียที่ถือกันว่าเป็นเมืองหลวง โรมันคาทอลิกเป็นฝ่ายมีอำนาจ ขณะที่ชาวกรีกตั้งถิ่นฐานตามชนบทซึ่งคล้ายกับสภาวะในราชอาณาจักรเยรูซาเลม อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์และไซปรัสออร์ทอดอกซ์ที่มีอัครมุขนายกอิสระที่ไม่ขึ้นต่อผู้ใดได้รับอนุญาตให้อยู่บนเกาะแต่ก็ได้รับการกีดกันจากโรมันคาทอลิกเช่นในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข