เปิดเมนูหลัก

รายพระนามพระมหากษัตริย์สเปน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก กษัตริย์แห่งสเปน)

รายพระนามพระมหากษัตริย์สเปน

พระมหากษัตริย์
ราชอาณาจักรสเปน
ราชาธิปไตย
Escudo Felipe VI de España.svg
ตราอาร์มประจำพระองค์
Felipe de Borbón en Ecuador.jpg
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6
ตั้งแต่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ราชอิสริยยศ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน
ปฐมกษัตริย์ พระเจ้าการ์โลสที่ 1 แห่งสเปน
สถาปนา 23 มกราคม พ.ศ. 2059
ที่ประทับ พระราชวังหลวงกรุงมาดริด มาดริด
 สเปน


ราชวงศ์ฮาพส์บวร์คหรือราชวงศ์ออสเตรียแก้ไข

ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค หรือ อับส์บูร์โก (House of Habsburg; Habsburgo) เป็นราชวงศ์ที่สืบทอดมาจากราชวงศ์ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire) ซึ่งพระเจ้าการ์โลสที่ 1 แห่งสเปนนั้นก็ทรงเป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย แต่ในประเทศสเปนจะไม่ใช้คำนำหน้าพระนามว่าพระจักรพรรดิ

รูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด ตรา
  พระเจ้าการ์โลสที่ 1 แห่งสเปน
(สเปน: Carlos I de España)
23 มกราคม พ.ศ. 2059
(ค.ศ. 1516)
16 มกราคม พ.ศ. 2099
(ค.ศ. 1556)
 
  พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน
(สเปน: Felipe II de España)
16 มกราคม พ.ศ. 2099
(ค.ศ. 1556)
13 กันยายน พ.ศ. 2141
(ค.ศ. 1598)
 
  พระเจ้าเฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน
(สเปน: Felipe III de España)
13 กันยายน พ.ศ. 2141
(ค.ศ. 1598)
31 มีนาคม พ.ศ. 2164
(ค.ศ. 1621)
 
  พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน
(สเปน: Felipe IV de España)
31 มีนาคม พ.ศ. 2164
(ค.ศ. 1621)
17 กันยายน พ.ศ. 2208
(ค.ศ. 1665)
 
  พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน
(สเปน: Carlos II de España)
17 กันยายน พ.ศ. 2208
(ค.ศ. 1665)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2243
(ค.ศ. 1700)
 

ราชวงศ์บูร์บงแก้ไข

พระเจ้าการ์โลสที่ 2 ทรงไม่มีรัชทายาท หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตลง บัลลังก์สเปนได้ส่งผ่านไปยังพระเจ้าเฟลิเปที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสราชวงศ์บูร์บง

รูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด ตรา
  พระเจ้าเฟลิเปที่ 5 แห่งสเปน
(สเปน: Felipe V de España)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2243
(ค.ศ. 1700)
14 มกราคม พ.ศ. 2267
(ค.ศ. 1724)
 
  พระเจ้าลุยส์ที่ 1 แห่งสเปน
(สเปน: Luis I de España)
14 มกราคม พ.ศ. 2267
(ค.ศ. 1724)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2267 (ค.ศ. 1724)  
  พระเจ้าเฟลิเปที่ 5 แห่งสเปน
(สเปน: Felipe V de España)
6 กันยายน พ.ศ. 2267
(ค.ศ. 1724)
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2289
(ค.ศ. 1746)
 
  พระเจ้าเฟร์นันโดที่ 6 แห่งสเปน
(สเปน: Fernando VI de España)
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2289
(ค.ศ. 1746)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2302
(ค.ศ. 1759)
 
  พระเจ้าการ์โลสที่ 3 แห่งสเปน
(สเปน: Carlos III de España)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2302
(ค.ศ. 1759)
14 ธันวาคม พ.ศ. 2331
(ค.ศ. 1788)

 

  พระเจ้าการ์โลสที่ 4 แห่งสเปน
(สเปน: Carlos IV de España)
14 ธันวาคม พ.ศ. 2331
(ค.ศ. 1788)
19 มีนาคม พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1808)

 

  พระเจ้าเฟร์นันโดที่ 7 แห่งสเปน
(สเปน: Fernando VII de España)
19 มีนาคม พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1808)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1808)

 

  พระเจ้าการ์โลสที่ 4 แห่งสเปน
(สเปน: Carlos IV de España)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1808)
6 มิถุนายน พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1808)

 

ราชวงศ์โบนาปาร์ตแก้ไข

กษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแห่งราชวงศ์โบนาปาร์ตหรือโบนาปาร์เต (Bonaparte) จากฝรั่งเศสนี้คือพระเจ้าโฆเซที่ 1 ซึ่งเป็นพระเชษฐาในจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศสและกษัตริย์แห่งเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี

รูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด ตรา
  พระเจ้าโฆเซที่ 1 แห่งสเปน
(สเปน: José I de España)
6 มิถุนายน พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1808)
11 ธันวาคม พ.ศ. 2356
(ค.ศ. 1813)

 

ราชวงศ์บูร์บง (ฟื้นฟูครั้งแรก)แก้ไข

ราชวงศ์ซาวอยแก้ไข

กษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแห่งราชวงศ์ซาวอยหรือซาโบยา (Savoy; Saboya) นี้คือ สมเด็จพระเจ้าอะมาเดโอที่ 1

รูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด ตรา
  พระเจ้าอามาเดโอที่ 1 แห่งสเปน
(สเปน: Amadeo I de España)
2 มกราคม พ.ศ. 2414
(ค.ศ. 1871)
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2416
(ค.ศ. 1873)
 

สาธารณรัฐสเปนครั้งที่ 1แก้ไข

สาธารณรัฐสเปนที่ 1 ดำเนินอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ. 1873) ถึง พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874)

ราชวงศ์บูร์บง (ฟื้นฟูครั้งที่ 2)แก้ไข

พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

รูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด ตรา
  พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12 แห่งสเปน
(สเปน: Alfonso XII de España)
29 ธันวาคม พ.ศ. 2417
(ค.ศ. 1874)
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428
(ค.ศ. 1885)
 
  พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน
(สเปน: Alfonso XIII de España)
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2429
(ค.ศ. 1886)
14 มิถุนายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
 

สาธารณรัฐสเปนที่ 2แก้ไข

สาธารณรัฐสเปนที่ 2 ดำเนินอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ถึง พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939)

เผด็จการนายพลฟรันซิสโก ฟรังโกแก้ไข

นายพลฟรันซิสโก ฟรังโก ได้ปกครองประเทศสเปนทั้งประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) จนถึงการเสียชีวิตของเขาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ( ค.ศ. 1975) ในปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) นายพลฟรังโกได้ประกาศว่าจะฟื้นฟูระบอบราชาธิปไตยขึ้น แต่ในขณะนั้นเขายังไม่อนุญาตให้ เจ้าชายควน เด บอร์บอง เคานต์แห่งบาร์เซโลนา (Juan de Borbón, Count of Barcelona) ขึ้นเสวยราชย์ ในปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) นายพลฟรังโกได้แถลงให้ทราบโดยทั่วว่า หากตนสิ้นชีวิตไปแล้ว เจ้าชายควนจะทรงเป็นผู้สืบทอดจากเขา และเมื่อเขาได้เสียชีวิตลง เจ้าชายควน การ์โลสก็ได้ทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศสเปนต่อมาจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ด้านขวาคือตรานายพลฟรันซิสโก

ราชวงศ์บูร์บง (ฟื้นฟูครั้งที่ 3)แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Following Isabel's abdication, there was a more than two year interregnum, during which time the government sought a new monarch from abroad.