ไบลาทีเรีย (อังกฤษ: Bilateria) คือ สัตว์ที่มีสมมาตรด้านข้าง กล่าวคือมีด้านหน้า หลัง บน ล่าง ซ้ายและขวา ในทางตรงกันข้าม สัตว์ที่มีสมมาตรรัศมี เช่น แมงกะพรุน มีด้านบนและด้านล่าง แต่ไม่มีด้านหน้าและหลังที่แน่ชัด

สัตว์พวกไบลาทีเรีย
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: ยุคอีดีแอคารันปัจจุบัน, 560–0Ma[1]
Animal diversity October 2007.jpg
ความหลากหลายของสัตว์พวกไบลาทีเรีย
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ e
อาณาจักร: สัตว์
อาณาจักรย่อย: ยูเมทาซัว
เคลด: ParaHoxozoa
เคลด: ไบลาทีเรีย
Hatschek, 1888
ไฟลัม
ชื่อพ้อง

Triploblasts Lankester, 1873

ไบลาทีเรียเป็นกลุ่มใหญ่ของสัตว์ ประกอบด้วยไฟลัมส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ฟองน้ำ ไนดาเรีย พลาโคซัว และทีโนฟอรา ตัวอ่อนของไบลาทีเรียมีไทรโพลบลาสตี คือ มีเนื้อเยื่อคัพภะสามชั้น ได้แก่ เอนโดเดิร์ม เมโซเดิร์ม และเอ็กโทเดิร์ม สิ่งมีชีวิตเกือบทุกตัวที่มีสมมาตรไบลาทีเรีย ยกเว้นอิคีเนอเดอร์เมอเทอ เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยโตเต็มที่จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงสมมาตรรัศมี แต่เมื่อยังเป็นตัวอ่อนจะมีสมมาตรด้านข้าง

สัตว์สมมาตรด้านข้างยกเว้นบางไฟลัม (เช่น หนอนตัวแบน) มีทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ และมีปากกับทวารหนักแยกออกจากกัน สัตว์ไบลาทีเรียบางตัวไม่มีช่องว่างระหว่างลำตัว

อนุกรมวิธานแก้ไข

ไบลาทีเรียประกอบไปด้วยสองไฟลัมหลัก คือ ดิวเทอโรสโทเมีย ประกอบไปด้วย อิคีเนอเดอร์เมอเทอ เฮมิคอร์ดาตา สัตว์มีแกนสันหลัง และโพรโตสโทเมีย ประกอบด้วยที่เหลือส่วนใหญ่ เช่น สัตว์ขาปล้อง สัตว์พวกหนอนปล้อง มอลลัสกา หนอนตัวแบน

ParaHoxozoa


Placozoa  



Cnidaria  



Bilateria

Proarticulata


Xenambulacraria
Xenacoelomorpha

Xenoturbellida  


Acoelomorpha

Nemertodermatida



Acoela  




Ambulacraria

Echinodermata  



Hemichordata  



Cambroernida




Nephrozoa
Chordata

Cephalochordata  


Olfactores

Urochordata  



Craniata/Vertebrata  




Protostomia
Ecdysozoa

Nematoida

Nematoda  



Nematomorpha  





Loricifera  


Panarthropoda

Onychophora  


Tactopoda

Tardigrada  



Arthropoda  






Scalidophora

Priapulida  



Kinorhyncha  




Spiralia
Gnathifera

Rotifera and allies  



Chaetognatha  



Platytrochozoa

Platyhelminthes and allies  


Lophotrochozoa

Mollusca  



Annelida and allies  






Kimberella  





Saccorhytus coronarius




Vetulocystids



Vetulicolians  








อ้างอิงแก้ไข

  1. Martin, M. W.; Grazhdankin, D. V; Bowring, S. A; Evans, D. A; Fedonkin, M. A; Kirschvink, J. L. (5 May 2000). "Age of Neoproterozoic bilatarian [sic] body and trace fossils, White Sea, Russia: implications for metazoan evolution". Science. 288 (5467): 841–5. Bibcode:2000Sci...288..841M. doi:10.1126/science.288.5467.841. PMID 10797002.