ไบลาทีเรีย (อังกฤษ: Bilateria) คือ สัตว์ที่มีสมมาตรด้านข้าง กล่าวคือมีด้านหน้า หลัง บน ล่าง ซ้ายและขวา ในทางตรงกันข้าม สัตว์ที่มีสมมาตรรัศมี เช่น แมงกะพรุน มีด้านบนและด้านล่าง แต่ไม่มีด้านหน้าและหลังที่แน่ชัด

สัตว์พวกไบลาทีเรีย
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: ยุคอีดีแอคารันปัจจุบัน, 560–0Ma[1]
ความหลากหลายของสัตว์พวกไบลาทีเรีย
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอต
อาณาจักร: สัตว์
อาณาจักรย่อย: ยูเมทาซัว
เคลด: ParaHoxozoa
เคลด: ไบลาทีเรีย
Hatschek, 1888
ไฟลัม
ชื่อพ้อง

Triploblasts Lankester, 1873

ไบลาทีเรียเป็นกลุ่มใหญ่ของสัตว์ ประกอบด้วยไฟลัมส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ฟองน้ำ ไนดาเรีย พลาโคซัว และทีโนฟอรา ตัวอ่อนของไบลาทีเรียมีไทรโพลบลาสตี คือ มีเนื้อเยื่อคัพภะสามชั้น ได้แก่ เอนโดเดิร์ม เมโซเดิร์ม และเอ็กโทเดิร์ม สิ่งมีชีวิตเกือบทุกตัวที่มีสมมาตรไบลาทีเรีย ยกเว้นอิคีเนอเดอร์เมอเทอ เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยโตเต็มที่จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงสมมาตรรัศมี แต่เมื่อยังเป็นตัวอ่อนจะมีสมมาตรด้านข้าง

สัตว์สมมาตรด้านข้างยกเว้นบางไฟลัม (เช่น หนอนตัวแบน) มีทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ และมีปากกับทวารหนักแยกออกจากกัน สัตว์ไบลาทีเรียบางตัวไม่มีช่องว่างระหว่างลำตัว

อนุกรมวิธาน

แก้

ไบลาทีเรียประกอบไปด้วยสองไฟลัมหลัก คือ ดิวเทอโรสโทเมีย ประกอบไปด้วย อิคีเนอเดอร์เมอเทอ เฮมิคอร์ดาตา สัตว์มีแกนสันหลัง และโพรโตสโทเมีย ประกอบด้วยที่เหลือส่วนใหญ่ เช่น สัตว์ขาปล้อง สัตว์พวกหนอนปล้อง มอลลัสกา หนอนตัวแบน

ParaHoxozoa


Placozoa  Cnidaria  Bilateria

Proarticulata


Xenambulacraria
Xenacoelomorpha

Xenoturbellida  


Acoelomorpha

NemertodermatidaAcoela  
Ambulacraria

Echinodermata  Hemichordata  Cambroernida
Nephrozoa
Chordata

Cephalochordata  


Olfactores

Urochordata  Craniata/Vertebrata  
Protostomia
Ecdysozoa

Nematoida

Nematoda  Nematomorpha  

Loricifera  


Panarthropoda

Onychophora  


Tactopoda

Tardigrada  Arthropoda  


Scalidophora

Priapulida  Kinorhyncha  
Spiralia
Gnathifera

Rotifera and allies  Chaetognatha  Platytrochozoa

Platyhelminthes and allies  


Lophotrochozoa

Mollusca  Annelida and allies  


Kimberella  

Saccorhytus coronarius
VetulocystidsVetulicolians  
อ้างอิง

แก้
  1. Martin, M. W.; Grazhdankin, D. V; Bowring, S. A; Evans, D. A; Fedonkin, M. A; Kirschvink, J. L. (5 May 2000). "Age of Neoproterozoic bilatarian [sic] body and trace fossils, White Sea, Russia: implications for metazoan evolution". Science. 288 (5467): 841–5. Bibcode:2000Sci...288..841M. doi:10.1126/science.288.5467.841. PMID 10797002.