ออร์โธเนคทิดา

(เปลี่ยนทางจาก Orthonectida)

ออร์โธเนคทิดา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Orthonectida) เป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง